Efektivita skladu je častou výzvou mnohých malých i stredných firiem. Sklad je pritom jednou z najdôležitejších súčastí biznisu, ktorá firme zarába. Prinášame vám pár tipov, ako môžete ušetriť vďaka lepšej organizácii skladového hospodárstva a zároveň zlepšiť produktivitu vašich zamestnancov aj vďaka efektívne nastaveným procesom.  

 Ak firma vie, čo robí, pozná svoju konkurenciu a využíva inovatívne technológie, má vždy bližšie k úspechu. A na to, aby biznis fungoval, firma potrebuje mať dobre nastavené procesy a kvalitných a spoľahlivých ľudí, ktorí vedia, čo robia.

Počúvajte svojich zamestnancov

Firma, ktorá si počína dobre, vie, že každá oblasť biznisu by mala mať stanovené svoje KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti). Platí to aj pre skladové KPI, pričom osobitú pozornosť by mala venovať aj pracovnej sile na sklade.

Ako sú na tom výkonnostne vaši zamestnanci? Pracujú efektívne alebo sú isté faktory, ktoré im prácu v sklade skôr komplikujú? Všímajte si ich spätnú väzbu a počúvajte ich. V čom vidia problém, akým výzvam čelia a aké zlepšenia navrhujú? Čo by im pomohlo, aby sa im pracovalo ešte lepšie, predchádzali chybám alebo preťaženiu a aby sa vaše tovary dostávali bezpečne a načas k zákazníkom a ďalším dodávateľom?

Všímajte si konkurenciu

Bez ohľadu na to, v ktorom odvetví vaša firma pôsobí, sa potreby zákazníkov rýchlo menia. V prípade akéhokoľvek problému sa môžu rýchlo rozhodnúť prejsť ku konkurencii. Preto buďte o krok vpred a inšpirujte sa tým najlepšími riešeniami aj od konkurenčných firiem.

Všímajte si napríklad, aké dostupné technológie využívajú, berte zároveň ohľad na meniace sa metódy práce vašich dodávateľov a distribútorov i spôsoby, ako sa môžete zapojiť do ich procesov, aby ste spoločne vytvorili bezproblémový dodávateľský reťazec. Viac než bezhlavé súťaženie dnes vyhráva spolupráca.

Motivujte svojich obchodníkov a zamestnancov, aby sa zamýšľali nad tým, ako môžu znižovať interné náklady a tým aj náklady zákazníkov. Pravidelne vyhodnocujte, či sú  navrhované riešenia pre vašu firmu naďalej a dostatočne výnosné.

Vzdelávajte svojich ľudí

Ak chcete, aby vaša firma rástla, začnite vašimi zamestnancami. Ak nebudú motivovaní, potom je malá pravdepodobnosť, že budú otvorení zmenám a prístupní k zavádzaniu nových a efektívnejších procesov.

Ponúknite zamestnancom stimuly na zlepšenie systémovprocesov, ktoré im uľahčia prácu v sklade a podporte ich výkon napríklad aj formou vhodného odmeňovania. Vyhraďte si rozpočet na školenie zamestnancov skladu, ktorí sa stanú kompetentnými, kvalifikovanými a inovatívnymi manažérmi a sami budú prichádzať s návrhmi na zlepšenia.

Aj vďaka tomu ušetríte nemalé náklady a skvalitníte plnenie zákazníckych objednávok. Počúvajte ich potreby a pýtajte sa ich, aké firemné riešenia a vzdelávania im môžu pomôcť a uľahčia prácu.

Optimalizujte rozloženie skladu 

Dobré skladové hospodárstvo rieši aj bežné prevádzkové problémy ako sú napríklad stratené zásoby, prekážky pri prijímaní a odosielaní tovarov, zdĺhavé časy vychystávania či nebezpečné skladovacie postupy. Pri správnom plánovaní a usporiadaní vášho skladu môžete predchádzať podobným problémom.

Najlepšie optimalizované sklady sú zvyčajne usporiadané na základe objemu predaja. Ak máte vo firme zavedený systém riadenia skladu, vašej firme to iba pomôže. Jednoducho v systéme prejdete do prehľadov objednávok a zistíte, ktoré z vašich tovarov majú najväčší objem. Následne ich môžete presunúť najbližšie k oblastiam odosielania a príjmu. Aj takýmto spôsobom tovar nemusí zbytočne zdĺhavo cestovať celým skladom, ale výrazne mu skrátite cestu.

Namiesto rozširovania pôdorysu skladu zvážte lepšie využitie vertikálneho priestoru. Pridanie vyšších skladovacích jednotiek a správneho vybavenia na vyberanie vám pomôže udržať viac tovarov na rovnakej ploche. Myslite aj na typ a rozmanitosť použitých regálov.

Skladovanie malých predmetov na paletových regáloch zbytočne plytvá miestom a namiesto používania rovnakých regálov v celom sklade zvážte využitie rôznych typov políc pre rôzne materiály. Skúste tiež použiť štandardizované zásobníky, ktoré pomôžu udržať vaše police čisté a usporiadané.

Automatizujte váš systém riadenia skladu

V súčasnosti už existuje veľa technologických riešení, ktoré môžu pomôcť vášmu podniku zefektívniť procesy a poskytnú vám lepší prehľad v celom dodávateľskom reťazci.

Nemusíte byť dokonale technicky zdatní na to, aby ste využívali najnovšie riešenia, ktoré vám pomôžu v dobre nastavenom skladovom hospodárstve. S FLOWii online skladovou evidenciou môžete mať kvalitný systém riadenia skladu, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby sa vaše tovary či materiály pohybovali v sklade rýchlo, bezpečne a účinne. Vďaka online systému môžete mať kedykoľvek prehľad o skladových položkách, stave i pohybe tovarov. Dokonca môžete svoj sklad prepojiť s evidenciou príjmov a výdavkov a FLOWii zároveň prepojiť s bankou.

Šetrite zdrojmi

Mnohé progresívne firmy v čase globálnej klimatickej zmeny už myslia v oveľa širšom rozsahu - a to predovšetkým na šetrenie zdrojov a udržateľnosť. Aj v tomto smere môžete skúsiť niektoré z navrhovaných riešení.

Ak vám to podmienky umožňujú, využívajte prirodzené osvetlenie, ktoré vám môže ušetriť nemalé účty za elektrinu. Za zváženie stojí aj osvetlenie citlivé na pohyb, ktoré sa automaticky vypne, keď sa skladová miestnosť vyprázdni. Ďalšou oblasťou na šetrenie sú náklady na vykurovanie a chladenie. Aj správna izolácia môže byť kľúčom k regulácii teploty vo vnútri skladu.

Dnes už nemusíte mať všetko výlučne na papieri. Vďaka FLOWii môžete mať prehľad v dôležitých dokumentoch a dokladoch. Systém je vytvorený tak, aby ste všetky informácie ohľadne skladu a skladového hospodárstva vo vašej firme mali k dispozícii online a zároveň boli v bezpečí. Príjemky, výdavky i faktúry si môžete prepojiť s cenníkom tovarov i prehľadnou databázou vašich obchodných partnerov a zákazkami, čím môžete bezproblémovo riadiť sklad online.

Vyskúšajte si FLOWii online fakturáciu na 30 dní zadarmo

Lucia Baníková