Michal Oláh je špecialista s dlhoročnými skúsenosťami na osvetlenie. David Helebrant zasa pôsobil ako grafik a marketingový špecialista v popredných českých firmách. Obaja sú kamaráti, ktorí napokon svoje obory spojili a založili firmu ILUMIX light. Majú za sebou projekty pre pražskú Nemocnicu Motol, Nemocnicu Pelhřimov i pre Argentinskú Office Building. V rámci podnikania využívajú aj CRM systém od FLOWii. CRM im pomáha v zaznamenávaní obchodných prípadov, evidencii zákaziek i pri fakturácii.

Príbeh firmy, ktorú založili dvaja kamaráti

Čomu sa venuje vaša firma?

Naša spoločnosť sa zaoberá službami v oblasti osvetlenia. Našim klientom ponúkame konzultácie, výpočty osvetlenia, návrhy vhodných svietidiel a samozrejme predaj. Dokážeme nasvietiť čokoľvek – výrobnú halu, open space kancelárie, pódium i operačnú sálu. V ILUMIX Light navrhujeme a realizujeme svetelné projekty pre komerčné i ďalšie verejné priestory. Svietidlá starostlivo vyberáme a vysoké nároky máme i na svetlá našej vlastnej značky. Sme výhradní distribútori popredných európskych výrobcov svietidiel.

Ako vznikol váš podnikateľský príbeh?

Firma ILUMIX light vznikla spojením oborov dvoch kamarátov. Michal Oláh je dlhodobý špecialista na osvetlenia a ja pôsobím ako grafik a marketingový špecialista v popredných českých firmách. Obaja sme mali víziu a nadšenie urobiť to lepšie. Našou snahou je pristupovať detailne ku každej zákazke. Preferujeme individuálny prístup, osobné jednanie a priateľské férové prostredie.

Na ktoré riešenia ste najviac pyšní? Môžeme vymenovať dve - tri príklady, na akých projektoch ste robili.

Tých projektov za dobu nášho pôsobenia je samozrejme veľa. Keby sme však mali spomenúť niektoré, najväčšou výzvou pre nás bola napríklad Nemocnica Pelhřimov, Základná škola Jesenice, Argentinská Office Building, Nemocnica Motol.

Komplexne sme pre nich navrhli riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta. Naviac sa všetky tieto projekty zrealizovali v krátkom termíne podľa požiadaviek investora a výsledná práca určite nadchne každého návštevníka.

FLOWii pomáha firme v evidencii zákaziek

Kedy ste začali využívat FLOWii? Akú výzvu ste riešili vo firme, že ste začali premýšľať nad softvérom?

Keď si dnes spomeniem na časy pred FLOWii, musím sa vždy smiať, že sme to vôbec zvládali. Vôbec nechápeme, ako sme mohli evidovať zákazky relatívne bez chýb, ale samozrejme práce bolo oveľa menej, než dnes. To by už bolo nemysliteľné. Zákazky sme zložito zapisovali na magnetickú tabuľu a snažili sme sa ich neustále kontrolovať a aktualizovať.

Najväčším problémom pre nás boli ale prichádzajúce faktúry. Veľmi často sa stávalo, že sme faktúru uhradili viackrát než sme mali, keďže jedna faktúra prišla v balení s tovarom a následne bola zaslaná aj do e-mailu.

Kontrola v tom množstve prijatých faktúr bola takmer nemožná a tak sme začali hľadať vhodné softvérové riešenie, ktoré by pokrylo všetky naše potreby. Vyskúšali sme toho viac, než sme sa rozhodli, avšak FLOWii bolo pre nás v porovnaní s ďalšími riešeniami na trhu jasná voľba. Užívateľské prostredie bolo podľa nášho názoru najviac intuitívne a softvér je najviac kompletne online, takže kompatibilita na všetkých zariadeniach, čo vo firme, kde polovica ľudí využíva Windows a polovica Mac, je naozaj veľmi dôležitá. Odvtedy však už prešlo pár rokov.

Myslím, že v tom čase bolo FLOWii skôr nováčikom na trhu. Za tú dobu prišlo s mnohými ďalšími užitočnými funkciami, ktoré vítame s otvorenou náručou. Komunikácia s vývojármi je perfektná. V prípade akýchkoľvek požiadaviek všetko riešime osobne a snažia sa nám vyjsť v ústrety. Sme radi, že spolu s FLOWii rastieme spoločne aj my a užívame si každé nové vylepšenie.

Čo bolo potrebné na to, aby ste riešenia FLOWii napokon zaviedli vo vašej firme?

Počtom zamestnancov patríme medzi malé firmy a fungujeme skôr na kamarátskej báze. Všetci sa pravidelne stretávame aj mimo kancelárie, sme druhá rodina. Všetko v našej spoločnosti teda vzájomne komunikujeme a každý v nej má svoje slovo.

V prípade FLOWii to bolo jednomyseľné a každý nový softvér na riadenie podniku uvítal. Na začiatku samozrejme boli nejaké problémy. Človek si musí zvyknúť na jednotlivé procesy a dodržiavať ich, ale za tie roky už každý pozná svoju funkciu a všetko robíme, ako máme. Kvalitná evidencia obchodných prípadov a zapisovanie všetkých dôležitých informácií v budúcnosti môžu neskutočne pomôcť a uľahčiť prácu v každej firme.

FLOWii prináša organizáciám zmenu

Čo sa u vás zmenilo vďaka FLOWii?

Vďaka FLOWii sa u nás zmenilo veľa vecí a sme nesmierne radi, že sme zmeny vo firme riešili relatívne zavčasu. Je veľa firiem, ktoré CRM nevenujú pozornosť. Myslia si, že ho nepotrebujú a začnú to riešiť, až keď už je naozaj neskoro. Každý proces vo firme by mal byť zaznamenaný, aby sme mohli neskôr všetko zanalyzovať.

Bez kvalitného CRM jednoducho nemôžete ako firma rásť, to jednoducho nejde. CRM systém nám veľmi pomáha v zaznamenaní obchodných prípadov a evidencii následnej zákazky. Zapisujeme každý detail a zmenu projektu, čím eliminujeme to, že by niekto na niečo zabudol. Zo zákazky následne vytvoríme novú zálohovú faktúru alebo faktúru a o nič viac sa nemusíme starať. Softvér si sám zachytí prijatú platbu a máme plnú kontrolu nad rozrobenými a dokončenými zákazkami.

Ako som sa už zmienil, veľkou pomocou pre nás bola evidencia prijatých faktúr. Všetky ukladáme do systému FLOWii a ten dohliada na to, aby bolo všetko zaplatené včas. Naviac prijaté faktúry spárujeme s danou zákazkou, čím máme plnú kontrolu nad vynaloženými nákladmi v danej zákazke.

Akú máte víziu vo firme do budúcna a čo by ste poradili ďalším podnikateľom alebo firmám v súčasnej dobe?

Do budúcna máme veľa vízií. Snažíme sa neustále vyvíjať a sledovať trendy ako v našej oblasti, tak aj vo svete marketingu. Aktuálne pripravujeme projekt na nové skladovacie priestory, najväčší showroom s osvetlením v západnej Českej republike. Snažíme sa inovovať a prísť na to, ako čo najlepšie využiť smiešanú virtuálnu realitu v spojení s naším odborom.

Petra Nagyová