Základným pilierom každého úspešného podnikania je spokojnosť zákazníkov. Či už sa v tom podnikaní pohybujete pár rokov alebo ste ho len naštartovali, váš úspech spočíva práve na spokojných a lojálnych zákazníkoch.  Inej cesty niet.

Práve preto, by už vyššie spomínaná “spokojnosť zákazníkov“ mala byť motorom vašich každodenných aktivít. Následné divy v číslach vašich tržieb (myslím, najmä tie pozitívne) sú toho vždy jasným dôkazom. A nakoľko je obchod otázka čisto vzťahová, netreba nič nechávať na náhodu. Pre efektívne manažovanie vzťahov so zákazníkmi je tu CRM.

Čo je CRM systém

CRM skratka z anglického Customer Relationship Management (riadenie vzťahov so zákazníkmi). Môžeme sa na jej význam pozerať z dvoch pohľadov, ktoré aj napriek rozdielnosti spolu súvisia. V prvom význame CRM predstavuje typ informačnej technológie – softvér, systém či aplikáciu, ktorej cieľom je  lepšie porozumieť zákazníkom, identifikovať ich konkrétne potreby a prehľadne a rýchlo umožniť prístup k výsledkom dát. Jej druhý význam spočíva v plánovaní podnikovej stratégie, ktorá odpovedá na otázku ako spojiť náš produkt s potenciálnym zákazníkom.

V každodennom živote firmy to znamená že každá komunikácia so zákazníkom ako aj spätná väzba či informácie o potrebách jednotlivých zákazníkov sú ukladané, triedené a prístupne na lepšie komunikovanie do budúcnosti ako aj na vytváranie osobnejšieho prístupu ku každému klientovi. S CRM systémom raz-dva určíte anamnézu zákazníka (požiadavky, problémy, kúpnu silu, plány do budúcna..) nastavíte komunikačnú kampaň a taktiež namiešate vhodný liek na jeho problémy.

S CRM nástrojmi si môžete evidovať zákazníkov spolu s kontaktnými údajmi, segmentovať do rôznych kategórii, identifikovať príležitosti, zaznamenávať predajné aktivity  na jednom centrálnom mieste. Umožňuje evidenciu a monitoring obchodných aktivít, vývoj objednávok, predpokladať budúce príjmy a to bez vašej námahy. S  CRM systémom, nielen, že získate tieto užitočné informácie ale zároveň vám šetria čas, ktorý namiesto operatívy môžete venovať práve požiadavkám vašich zákazníkov.

V prípade, že sa rozhodnete pre tie v cloude, nezískate len finančnú výhodu, ale aj informácie dostupné 24 hodín, 7 dní v týždni. Všetky informácie v reálnom čase. CRM systémy či aplikácie v cloude fungujú na obdobnom princípe ako nám všetkým dobre známe sociálne siete. Nezáleží na tom, či si vezmeme ako príklad Google+, Linkedin či Facebook. Podstata je úplne rovnaká. S CRM systémom v cloude máte svojich zákazníkov online. Práve prebiehajúce situácie a aktivity zapisujete, evidujete, vyhľadávate a zdieľate vo vašom online CRM v priamom prenose a to priamo z terénu.

V praxi sa môžete stretnúť s rôznymi typmi CRM, od zložitých po veľmi jednoduché. Pri výbere toho správneho závisí od veľkosti vášho podniku, obchodného oddelenia, zložitosti obchodného procesu ale i stratégii podnikania, ktorú ste si zvolili.

Dôležité je si položiť otázku, aké problémy chcem  vďaka CRM riešiť.

O tom ako využiť CRM systém pre zvýšenie tržieb z predaja čítajte blog: 5 vlastností CRM, ktoré Váš predaj postavia na nohy!

Pre viac informácii o tom ako zvýšiť spokojnosť vašich zákazníkov čítajte blog: 3 tipy ako si udržať zákazníkov a budovať dobré meno svojej firmy.

Viac o tom ako fungujú online aplikcáie si môžete prečítať zase v blogu: Cloud computing a online aplikácie v dnešnom podnikaní.