Každého podnikateľa, ktorý zažíva rast svojej firmy, napadnú rôzne otázky. Ako udržať naďalej stabilný podnik a v dobrej kondícii? Ako mať všetko pod kontrolou, keď toho začína byť príliš veľa? A čo zamestnanci - je ich dosť a zvládnu svoje pracovné úlohy? Mnohí už neraz zažili skúsenosť, že firma začala rásť rýchlo, vykazovala perfektné čísla a zisky, ale zrazu sa všetko začalo doslova kaziť. Ak ste na tom podobne, je čas zvážiť CRM systém.

Udržanie stabilného rastu firmy nie je hračka

Dôvodov, prečo niektoré veci vo firme nejdú akoby mali, hoci sa jej po finančnej stránke darí, môže byť viacero. Skúsme sa pozrieť na niektoré z nich.

 • často opakujúce sa procesy, ktoré nie sú automatizované
 • informácie k projektom a zákazkám nie sú na jednom mieste a ľudia sa musia neraz dohľadávať
 • nezvládnutá a nekonečná operatíva
 • častá fluktuácia a nespokojnosť zamestnancov
 • zvyšujúci sa počet reklamácií zo strany zákazníkov
 • neschopnosť manažovať

Hoci sa niektoré veci na prvý pohľad môžu zdať ako chaos, existuje z nich cesta von. Ak sa veci kazia alebo nejdú ako majú, je načase niečo zásadné meniť. Využite problémy a prekážky v podnikaní a zmeňte ich na svoju konkurenčnú výhodu. No a v neposlednom rade automatizujte - procesy, pracovné úlohy, ktoré si nevyžadujú osobitý vklad a zjednodušujte, čo sa dá.

Ak chcete na 100% využiť a podporiť potenciál vašich zamestnancov alebo manažérov a túžite, aby bol vo vašej firme opäť poriadok a napredovala,  porozmýšľajte nad zavedením CRM systému.

CRM je len začiatok

Trh dnes ponúka na výber z rôznych riešení CRM systémov. Jedným z nich je aj CRM od FLOWii, ktorého jednou z najväčších pridaných hodnôt je aj možnosť budovať si dlhodobé a udržateľné vzťahy so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi. Budujte si plnohodnotnú databázu kontaktov, ktorá je vždy aktualizovaná.

CRM systém vám navyše ponúka prehľad o realizovaných či budúcich potenciálnych zákazkách alebo možnosť generovať dôležité kontakty a dáta pri marketingových kampaniach. Možnosť jeho využitia je nekonečná a navyše máte všetky dáta a kontakty na jednom mieste.

Vďaka mnohým funkcionalitám vám CRM systém v mnohom uľahčí prácu pri jednotlivých úlohách a vy sa môžete venovať  pracovným aktivitám, ktoré sú pre vás a vašich ľudí najdôležitejšie. Vďaka CRM môžete dokonca sledovať vývoj vašich rozpracovaných obchodov a zákaziek a znova nadviazať na potenciálne a dotiahnuť ich do konca.

CRM je dnes už pre mnohé firmy nevyhnutnosťou

CRM, ktoré podporí potenciál vašej firmy

Aby ste udržali rast firmy, je dôležité, aby ste vaše podnikanie inovovali. Jednou z inovácií môže byť práve investícia do cloudového riešenia - CRM softvéru, ktorý vám pomôže pri automatizácii jednoduchých opakujúcich sa činností, nad ktorými by ste inak trávili hodiny svojho pracovného času. Navyše neefektívne.

Čo všetko môžete zjednodušiť vo firme vďaka FLOWii?

 • automatické nahadzovanie kontaktov do databázy
 • možnosť odosielať hromadné maily
 • automatizované vytváranie pravidelných faktúr
 • rýchle plánovanie a prerozdeľovanie pracovných úloh online v rámci tímu
 • vzorové postupy pri riešení projektov a zákaziek
 • automatické párovanie platieb vďaka prepojeniu FLOWii s vašou bankou
 • report dochádzky zamestnancov namiesto knihy dochádzky alebo excelovských tabuliek
 • externú i internú komunikáciu riešite cez maily alebo chat vo FLOWii

To je len zlomok nenahraditeľných a efektívnych riešení, ktoré vám FLOWii ponúka. V prípade, že chcete nahliadnuť na vaše príjmy a výdavky alebo zistiť, ako sa vyvíja váš predaj, môžete získať prehľad v podobe prehľadných štatistík a grafov.

Optimalizujte pracovné postupy a udržte stabilný rast firmy

Stabilný rast firmy možno docieliť vzájomnou súhrou viacerých faktorov a dobrým nastavením procesov. Ak potrebujete sprehľadniť vaše pracovné postupy, zvýšiť predaj, znížiť počet reklamácií a zabezpečiť lepšiu produktivitu práce, to všetko je dnes vďaka moderným technológiám možné.

Rastu firmy sa nikdy netreba báť, no dôležité procesy a projektový manažment nepúšťajte z ruky. Je dôležité rásť na pevných základoch, inak sa vám rast firmy môže vymknúť spod kontroly a napokon pocítite jeho neblahé dôsledky. Stalo sa to už mnohým firmám, ktoré nesledovali výstrahy.

Ako máte vo firme nastavené postupy?

Pre rekapituláciu sme si pripravili niekoľko dôležitých otázok. Ak na niektorú z nich odpoviete "nie", je správny čas sa na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa a nastaviť si jednotlivé oblasti vo vašom biznise tak, aby boli čo najudržateľnejšie.

 • Máte vo firme nastavenú prehľadnú organizačnú štruktúru?
 • Vedia vaši zamestnanci, aký je cieľ a stratégia firmy?
 • Máte dobre nastavené pracovné postupy?
 • Máte nastavený spravodlivý odmeňovací systém?
 • Vie každý váš zamestnanec, čo má robiť a aký má byť jeho každodenný výsledok práce?
 • Vyhodnocujete výkonnosť firmy a zamestnancov na pravidelnej úrovni?