Udržanie stabilného rastu firmy nie je hračka

Každého podnikateľa, ktorý prežíva rast svojej firmy napadnú otázky, ako podnik udržať naďalej stabilný a v dobrej kondícii. Väčšiemu množstvu podnikateľov sa totiž stane, že ich firma rastie rýchlo, vykazuje perfektné čísla ale zrazu sa všetko začne doslova kaziť.

Dôvodov môže byť viacero:

 • nezvládnutá a nekonečná operatíva,
 • častokrát opakujúce sa procesy, ktoré nie sú automatizované,
 • informácie ohľadom projektov a zákaziek sú doslova roztrúsené na rôznych miestach,
 • fluktuácia zamestnancov,
 • zvyšujúci sa počet reklamácií,
 • a iné.

Pomôcť vám v tomto prípade môže inovatívna zmena, pomocou ktorej dokážete negatívne aspekty vo vašom podnikaní obrátiť na konkurenčnú výhodu. Ak chcete na 100% využiť a podporiť potenciál nielen váš, ale aj vašich zamestnancov, je čas na zavedenie CRM systému FLOWii.

CRM je len začiatok

Najväčšia pridaná hodnota CRM systému FLOWii spočíva v budovaní si dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Cieľom FLOWii je nielen budovanie silného vzťahu s existujúcimi zákazníkmi, ale tiež vytvárať a rozvíjať puto so zákazníkmi úplne novými.

Vďaka veľkému množstvu funkcionalít vám tento unikátny CRM systém uvolní ruky a vy sa môžete venovať aktivitám, ktoré sú pre vás ako majiteľa najdôležitejšie. Napríklad strategické riadenie firmy, akvizičná politika a nastavovanie ďalšieho smerovania firmy.

FLOWii podporí potenciál vašej firmy

Aby ste udržali firemný rast, musíte do podnikania vnášať prvky inovácie, ktorá pomôže nielen firme ale aj zamestnancom. CRM softvér FLOWii je cloudové riešenie, ktoré vyniká svojou jednoduchosťou. Pomáha automatizovať jednoduché operatívne činnosti, ktoré vám doslova berú hodiny času.

Čo všetko dokážete zjednodušiť vo firme vďaka FLOWii:

 • automatizovanie pravidelných faktúr,
 • automatické prerozdelenie úloh,
 • vzorové postupy pri riešení projektov a zákaziek,
 • automatické párovanie platieb pomocou prepojenia FLOWii s vašou bankou,
 • všetky príjmy a výdavky sa automaticky zobrazia vo FLOWii v prehľadných grafov, vaše štatistiky sú dostupné na jeden klik,
 • report dochádzky zamestnancov namiesto knihy dochádzky alebo komplikovaných tabuliek,
 • nestrácate sa v emailoch, pretože internú aj externé komunikáciu riešite priamo vo FLOWii.

Optimalizujte svoje pracovné postupy a udržte stabilný rast firmy

Stabilný rast firmy docielite symbiózou viacerých faktorou. FLOWii je tu na to, aby sprehľadnil vaše pracovné postupy, zvýšil predaj, znížil počet reklamácií a zabezpečil to, aby bol každý zamestnanec produktívny.

Rastu firmy sa netreba bát. Je ale veľmi dôležité, aby ste rástli na pevných základoch.

Na záver sme si pripravili niekoľko otázok. Ak je na niektorú z otázok odpoveď "nie", je správny čas sa na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa a nastaviť jednotlivé oblasti podnikania tak, aby boli dlhodobo udržateľné.

 • Máte nastavenú prehľadnú organizačnú štruktúru?
 • Vedia vaši zamestnanci aký je cieľ a stratégia firmy?
 • Máte nastavené pracovné postupy?
 • Máte nastavený spravodlivý odmeňovací systém?
 • Vie každý zamestnanec čo má robiť a aký má byť jeho každodenný výsledok práce?
 • Vyhodnocujete výkonnosť firmy a zamestnancov na pravidelnej úrovni?

CRM systém online