Nejeden biznis počas kríz skrachuje, kým iným sa naopak darí a úspešne profitujú aj vďaka strategickému riadeniu a zavedeným interným procesom. Dopady protipandemických opatrení či inflácia môžu byť pre mnohé firmy strašiakom, avšak na výzvy môžete reagovať aj inak.   

Riadenie akejkoľvek firmy so sebou prináša rôzne výzvy a neistoty. Aj pri dôkladnom plánovaní a riadení rizík sa môžu vyskytnúť rôzne problémy. Avšak spôsob, akým sa s nimi podnikatelia a manažéri vyrovnávajú môže mať výrazný vplyv na to, či bude ich biznis úspešný.  

Ak sa ekonomika celej krajiny dostane do ťažkej situácie, spoločnosti musia pristúpiť k opatreniam - obmedzujú napríklad zdroje, nábor i výdavky. Vďaka dobre nastaveným procesom však všetko môže byť inak a vo FLOWii vám radi poradíme. 

Neistotu v podnikaní nemožno predvídať

Podnikateľská neistota predstavuje akúkoľvek situáciu, ktorú nemožno predvídať alebo priamo ovplyvniť. Aj keď je tento výraz podobný ako riziko pri podnikaní, nemali by sa zamieňať, pretože ide o dva pojmy, ktoré sa v istom význame líšia. 

Zatiaľ čo pre podnikateľa môže byť náročné orientovať sa v riziku, pohybovať sa v podnikateľskej neistote je ešte náročnejšia výzva. Kým riziko je možné merať a analyzovať, vďaka čomu môžete robiť informované rozhodnutia skôr, než začnete konať, podnikateľská neistota už taký komfort neposkytuje. Jednoducho ju nemožno predvídať.

Riziko vždy prichádza so slobodou rozhodovania sa. Podnikateľ technologickej spoločnosti napríklad môže investovať do novej technológie, ktorá zefektívni jeho produkty. Ak sa však objaví obchodná neistota ako tomu bolo v prípade poslednej pandémie, podnikatelia nad ňou nemajú kontrolu. Jednoducho stoja pred výzvami, ktoré neistota prináša a čím skôr si na to v biznise zvykneme, tým lepšie. 

V biznise obzvlášť platí, že nad ním nemožno mať plnú kontrolu, pretože firmy dennodenne riešia rôzne výzvy. Podobnú situáciu rieši aj mnoho konkurenčných firiem. Veľa však závisí aj od toho, ako sa k nim vedia postaviť samotní manažéri alebo majitelia firmy.  

Maximalizujte svoje šance na úspech

Existujú jednoduché spôsoby, ako sa vysporiadať s neistou budúcnosťou a ako môžete maximalizovať svoje šance na úspech pri podnikaní.

  • Sústreďte sa na to, čo máte pod kontrolou

Významnou súčasťou riešenia neistoty je akceptovanie súčasnej situácie a toho, kde sa vaša firma v konkrétnej situácii nachádza. Ak sa vaša firma nachádza v náročnom období,  akceptujte to a nebojte sa čeliť výzvam. Naďalej pokračujte v tom, čo vašej firme funguje a zamerajte sa na procesy, ktoré máte pod kontrolou.

  • Urobte si inventúru

Máte všetky aktuálne údaje o obchodnej a finančnej výkonnosti vašej firmy? Rozumiete a máte podrobný prehľad o cash flow a vašej predajnej pozícii? Zvážte všetky aspekty svojho podnikania.

  • Urobte si poriadok v podnikaní 

Uistite sa, že všetky aspekty vášho podnikania fungujú efektívne – vrátane zamestnancov, služieb zákazníkom, procesov a postupov, zmlúv, predaja a marketingu, systémov alebo akejkoľvek inej oblasti vášho podnikania. Inovujte a prijmite opatrenia, aby bol váš podnik pripravený reagovať na nové výzvy a riešiť ich. 

  • Zbierajte informácie a fakty

Sledujte, čo sa deje vo vonkajšom svete vrátane zákazníckych trendov, ekonomických zmien, aktivity konkurencie a všetkých oblastí, ktoré môžu ovplyvniť vaše podnikanie. Zbierajte informácie a fakty, dáta a ich analýza sú vždy na prvom mieste. 

  • Hľadajte príležitosti

Neistoty a krízy môžu vytvoriť pre váš biznis množstvo príležitostí, pretože mnohé firmy sa počas nich stávajú príliš opatrnými a nerozhodnými. So zmenami, ktoré prichádzajú, vznikajú aj nové možnosti. Buďte kreatívni, rozmýšľajte mimo rámca a hľadajte nové možnosti ako robiť biznis ešte lepší. Buďte obratní a flexibilní. V neistých časoch je dôležité, aby bolo vaše podnikanie a ľudia aktívni a adaptabilní.

  • Zamerajte sa na svojich zákazníkov

Zamerajte sa na vytváranie pridanej hodnoty pre vašich zákazníkov. Počúvajte svojich zákazníkov. Zistite, ako sa o nich môžete postarať ešte lepšie a čo im môžete ponúknuť. Pre lepšie vzťahy so zákazníkmi vám poslúži aj CRM systém.

Jedným z dôvodov, prečo mnohé biznisy počas kríz zatvárajú je, že spotrebitelia požadujú zmenu. Inovujte produkty a služby, ktoré dokážu uspokojiť potreby ľudí alebo riešia dôležité problémy v časoch neistoty. Napokon to nie je o tom, čo si o svojich produktoch myslíte, ale ako pomáhajú vašim zákazníkom.

  • Zefektívnite procesy vo firme

Pre efektívnejšie fungovanie vo firme je dobré zaviesť systémy ako ERP či CRM, ktoré dokážu automatizovať vaše procesy a ušetriť množstvo času, energie a napokon aj financií. Jedným z riešení pre vás môže byť aj aplikácia FLOWii, vďaka ktorej môžete zaviesť do vášho podnikania procesy pre úspešnejší biznis.

Zatiaľ čo mnohé podniky mali počas pandémie problémy, spoločnosti, ktoré používali automatizovaný softvér, si boli istejšie vo svojich budúcich plánoch. Až 74 % zahraničných firiem v prieskume z roku 2021 uviedlo, že automatizácia im pomohla lepšie sa pripraviť a zvládať neočakávané krízy. 

Lucia Baníková