CRM software je sám o sebe nástroj. Ak tento nástroj využívate správne, môže vám priniesť obrovský zisk, ak mu ale nevenuje čas, bude takýto nástroj neefektívny a nevyužije svoj potenciál.

Keďže názov CRM toho veľa neprezradí, slovenský preklad manažment vzťahov so zákazníkmi je už o čosi konkrétnejší. V skratke ide o databázu zákazníkov a biznis partnerov. Takýto software môže byť, v dnešnej dobe ovládanej dátami, jeden z najefektívnejších nástrojov nielen v marketingu, ale aj celkovo v podnikaní.

Čo fungovalo pred pár rokmi, nemusí fungovať dnes

Zazvoní vám telefón, ozve sa vám mobilný operátor s ponukou na nový paušál, pravdepodobne má pred sebou otvorený CRM software. Vy však nový paušál nepotrebujete a preto ho zastavíte, poprajte mu pekný deň a rozlúčite sa. V druhom prípade ho zrušíte ešte skôr, ako sa dozviete, čo vám vlastne chcel povedať. Ak sa takýto scenár opakuje niekoľkokrát, možno si dané číslo rovno zablokujete. Krásny príklad ako v roku 2020 nerobiť marketing. Každý z nás je reklamou už zahltení a preto si musíme poriadne premyslieť čo budeme inzerovať a komu budeme inzerovať. Ak je reklama nesprávne zacielená, zákazník nám už druhú šancu nedá, v spomínanom prípade, zloží telefón skôr ako mu predáme informáciu. Ako to teda robiť efektívnejšie?

6 efektívnych stratégií s využitím CRM

Vytvorenie cieľových skupín zákazníkov

CRM vám pomôže na základe dát definovať aktuálnych a potenciálnych zákazníkov do viacerých cieľových skupín. Tieto dáta viete neskôr využiť naprieč všetkými marketingovými kanálmi. Nastavenie PPC reklám, email marketing, sociálne siete, print...

Zefektívnenie podnikania

Na základe dát z CRM viete vyhodnotiť aj to, akou cestou sa o vás zákazník dozvedel. Či nakupoval cez e-shop alebo v kamennej predajni. Koľko a v akej hodnote urobil nákupov a ako často takéto nákupi urobí. Na základe týchto dát potom viete urobiť oveľa efektívnejšie rozhodnutia. Rozhodnutia na základe dát a nie len na základe domnienok.

Email Marketing

Email marketing je jednou z najefektívnejších foriem online marketingu v návratnosti investícií. Zároveň je to aj najstaršia forma online marketingu. Avšak, na rozdiel od minulosti, sa dnes už používajú dátami poháňané CRM a emailingové softvéry ako je aj FLOWii, pomocou nich viete presne a periodicky zacieliť mail na zákazníka podľa databázy zákazníkov. Viete ho osloviť menom a ponúknuť mu relevantný produkt . Napríklad aj na základe jeho posledného nákup. Tieto data-driven riešenia pomáhajú tomu, aby sa z vašich mailov nestal spam, ale relevantný obsah pre zákazníka.

Viac o email marketingu - Email marketing.

Nastavenie PPC reklám

Dáta z CRM vedia byť užitočne aj pri nastavovaní PPC (pay per click) reklám. Keďže pri nastavovaní tejto kampane ide o zasiahnutie cieľovej skupiny pri ktorej je najväčšia šanca nákupu, dáta o  zákazníkoch vedia byť užitočné ako pri získavaní nových zákazníkov tak aj pri remarketingu a retargetingu zákazníkov či potenciálnych zákazníkov.

Pripomenutie sa

Či už je to formou už spomínaného remarketingu/retargetingu alebo email marketingu, pri budovaní značky je dôležité budovanie vzťahu so zákazníkmi. Pripomínať sa môžete pomocou newsletterov, akcií, zákazníckych výhod či želaniu len toho najlepšieho počas sviatkov. CRM software vám však pomôže budovať vzťah, nie len so zákazníkmi, ale aj s biznis partnermi či dodávateľmi.

Integrácia CRM

Netreba zabudnúť ani na integrácia CRM do firmy ako celku. Aj keď sa to môže javiť iba ako IT záležitosť, dáta sú relevantné pre celú firmu. Od najvyšších pozícií cez marketingové oddelenie a oddelenie predaja až po výrobu. Len ak vedia tieto, niekedy nezávislé zložky, fungovať spoločne, môže byť spokojnosť spotrebiteľa naplnená. Pri tvorbe stratégie viete si viete pomôcť aj metódou Design Thinking.