Akým spôsobom využívate vo firme CRM systém? Ak dáta z vašej databázy zákazníkov a partnetov využívate správne, môžu vám veľmi dobre poslúžiť pre ďalší rast. Nie nadarmo je dnes CRM považované za jeden z najefektívnejších nástrojov, ktorý možno využiť v podnikaní i marketingu. 

Podobnú situáciu poznáme mnohí. Zazvoní vám telefón, na druhej strane linky sa vám ozve operátor telekomunikačnej spoločnosti s ponukou nového paušálu. Pravdepodobne má pred sebou otvorený CRM systém. Keďže nový paušál nepotrebujete, priamo ho zastavíte, poďakujete sa mu a zaželáte mu dobrý deň. V prípade, že by vám volal o niekoľko týždňov znova s tou istou ponukou, je to signál, že firma zrejme niečo robí zle.

Ak je ponuka vašej firmy nesprávne zacielená, zákazník vám už zrejme nedá druhú šancu. Ako teda robiť marketing efektívnejšie a oslovovať zákazníkov, ktorí o vaše produkty a služby prejavia skutočný záujem?

Využívajte týchto 6 stratégií aj vďaka CRM

Vytvorte si cieľové skupiny zákazníkov

CRM systém dnes pomáha firmám definovať si súčasných i potenciálnych zákazníkov na základe získaných dát a zároveň ich segmentovať do rôznych cieľových skupín. Následne tieto dáta viete využiť naprieč všetkými marketingovými kanálmi, či už v PPC reklame, e-mail marketingu, pri inzerovaní na sociálnych sieťach alebo v printových médiách.

Rozhodujte sa na základe dát a nie dohadov

Vďaka dátam z CRM si viete vyhodnotiť aj to, akou cestou sa o vás zákazník dozvedel. Či nakupoval cez e-shop alebo v kamennej predajni. Koľko nákupov u vás zrealizoval, čo nakupoval a v akej hodnote. Na základe týchto dát potom viete urobiť oveľa efektívnejšie rozhodnutia a nerozhodujete sa iba na základe intuície alebo domnienok.

Využívajte dáta pre efektívny email marketing

E-mail marketing je dnes jednou z najefektívnejších foriem online marketingu, čo sa týka návratnosti investícií. Na rozdiel od minulosti už dnes môžete zacieliť emaily a newslettre na rôzne segmenty zákazníkov. Navyše vám umožňujú personalizáciu, vďaka ktorej zákazníkov oslovujete priamo menom a ponúkate im relevantné produkty, o ktoré majú záujem. Napríklad aj na základe posledného nákupu. Práve tieto data-driven riešenia vám pomáhajú v tom, aby sa z vašich e-mailov nestal spam, ale relevantný obsah pre zákazníka.

Nastavenie PPC reklám

Dáta z CRM sú užitočné aj pri nastavovaní PPC (pay per click) reklám. Keďže pri nastavovaní takejto formy kampane ide o zasiahnutie cieľovej skupiny, pri ktorej je najväčšia šanca nákupu, dáta o  zákazníkoch vedia byť užitočné nielen pri získavaní nových zákazníkov, ale aj pri remarketingu a retargetingu zákazníkov či potenciálnych zákazníkov.

Pripomínajte sa zákazníkom

Či už ide o remarketing/retargeting alebo email marketing, pri budovaní značky je dôležité, aby ste rozvíjali vzťahy so zákazníkmi. Pripomínajte sa im pomocou newsletterov, zaujímavých ponúk a akcií, zákazníckymi výhodami alebo im pošlite darček. CRM systém neslúži iba na rozvíjanie vzťahov s vašimi zákazníkmi, ale aj s vašimi dodávateľmi či biznis partnermi, ktorí sú pre váš biznis rovnako dôležití.

CRM a dáta by mala využívať celá firma

Nezabúdajte ani na integrácia CRM systému do firmy ako celku. Dáta sú kľúčové a relevantné pre celú vašu firmu a vaši zamestnanci by tomu mali rozumieť. To znamená, že na aktualizácii a budovaní databázy kontaktov by sa mali podieľať všetci. Od najvyšších pozícií cez marketingové oddelenie, oddelenie predaja až po výrobu či sklad.