CRM systémy sú užitočným pomocníkom pre každú oblasť Vášho podnikania. Či už ide o marketing, obchod, zákaznícky servis alebo samotné vedenie firmy. Obzvlášť pozitívny účinok majú na oblasť predaja.  Šetria hodiny času, upriamujú pozornosť obchodníkov na relevantné príležitosti a zároveň Vám pomáhajú budovať s Vašimi zákazníkmi dlhodobé vzťahy.  Ak však chcete na nohy postaviť práve tržby z predaja, nemalo by mu chýbať nasledujúcich 5 vlastností.

1 - Zdieľanie všetkých údajov online

S online CRM zdieľate všetky informácie o Vašich zákazníkoch, interné dokumenty, predajné materiály či cenník  produktov a služieb v jednom systéme. To Vám umožní kedykoľvek a kdekoľvek vyhľadať, editovať a zdieľať údaje, ktoré k obchodnej praxi potrebujete. Ak sú Vaši obchodníci rozmiestnení geograficky, je to ešte dôležitejšie. CRM systém ich oslobodzuje od zbytočného zmätku v informáciách, komunikačného šumu, duplicitného zadávania údajov, zdĺhavého vyhľadávania a navyše odbúrava množstvo interných mailov. Čas, ktorý vďaka tejto vlastnosti získate môžu Vaši obchodníci investovať tam, kde sa počíta oveľa viac, do obchodných aktivít!

2 - Plánovanie udalostí a úloh

Plánovanie udalostí a úloh Vám aj Vašim obchodníkom pomáha  obchodovať s čistou hlavou. Už nemusíte všetko nosiť zapísané v diári, mobilnom kalendári či poznámkovom bloku. Svojich zákazníkov aj denný harmonogram máte v jednom online systém. To Vám umožní efektívne organizovať svoj pracovný čas. Navyše, s niektorými CRM systémami neplánujete svoje aktivity len jednotlivo, ale dokážete s ním hravo zorganizovať celý obchodný tím.

3 - Riadenie obchodných príležitostí

Sami to poznáte. Nie všetky vyhliadky, ktoré máte sa premenia na podpísanú objednávku. Príčiny neúspechu bývajú rôzne, od zmeny situácie vo firme, až po rozhodnutie zákazníka dať prednosť Vašej konkurencii. Hoci sa všetkým stratám zabrániť nedá, existujú aj také, ktorých úspešnosť  máte  vo vlastných rukách. Efektívny CRM systém Vám umožní sledovať Váš predajný proces, určiť dieru, cez ktorú sa Vaši potenciálni zákazníci strácajú a tak efektívnejšie zacieliť predajné aktivity. Vďaka monitoringu obchodných  príležitostí ste schopný identifikovať slabé a silné stránky procesu predaja a pripraviť sa na argumenty Vašich potenciálnych zákazníkov. Je problémom cena, produkt, či len komunikačné zručnosti Vášho obchodníka alebo cieľová skupina Vašich zákazníkov? Nech už bola príčina skrytá kdekoľvek, prístupom k týmto údajom prehodnotíte svoju predajnú stratégiu.  Výsledkom sú efektívnejšie využité náklady a viac tržieb z predaja.

4 - Reporting

Všetky údaje, ktoré Vy aj Vaši obchodníci  CRM poskytnete,  premieňa na užitočné reporty a štatistiky. Nielenže nemíňate svoj čas spracovávaním štatistík a čísel o Vašich obchodoch v excel tabuľkách, získavate vždy aktuálny nadhľad 24 hodín 7 dní v týždni. Ako sa vyvíjajú jednotlivé obchody, ako si Vaši predajcovia plnia povinnosti, aké sú trendy vo Vašom odvetví? Vďaka online prístupu k odpovediam na tieto otázky získavate strategický a vždy aktuálny pohľad na Váš predaj, takže robíte oveľa kvalitnejšie rozhodnutia pre spokojnosť svojich zákazníkov a zároveň budúcnosť svojho biznisu.

5 - Komplexná história Vášho zákazníka na jednom mieste

Kto, s ktorým zákazníkom, kedy a o čom komunikoval, aké boli jeho požiadavky, s akými produktmi bol spokojný a naopak. Všetky informácie o Vašich zákazníkoch, objednávkach a ich rozhodovacom procese sú uložené v jednej centrálnej databáze. Možnosť detailne poznať svojich zákazníkov, identifikovať ich profil, kľúčové potreby a požiadavky Vám ponúka príležitosť ďalšej, zároveň dlhodobej spolupráce. Mnoho malých podnikov ešte túto skutočnosť podceňuje a svoju energiu radšej investujú do naháňania tých nových. Avšak už matematicky potvrdeným faktom je, že každý nový zákazník Vás stojí osemnásobne viac ako ten, ktorý už s Vašou firmou prišiel do kontaktu. CRM je výborný nástroj práve na upriamenie pozornosti na ten najväčší zdroj Vašich príjmov a to existujúcich zákazníkov. Umožňuje Vám reagovať na zákaznícke požiadavky oveľa efektívnejšie a tak rozvíjať dlhodobé vzťahy.

Každý krok, ktorý spravíte smerom k svojim zákazníkom sa počíta. Nezáleží, či sa so zákazníkmi stretávate ako samostatný predajca, člen obchodného tímu alebo svoje portfólio riadite z pozície majiteľa firmy. Ak sa chcete posunúť ďalej, bez toho najjednoduchšieho CRM sa nezaobídete. Či už chcete vyššiu úspešnosť Vašich predajných aktivít, počet zákazníkov či vlastnú produktivitu, mali by ste začať uvažovať o riešení, ktoré Vám túto cestu zjednoduší.

Ak Vás tento blog zaujal, o CRM si môžete prečítať aj v blogu:  CRM - alebo efektívna diagnostika a liečba vzťahov so zákazníkmi pre zdravý rast každej firmy.