Ak chcete, aby bola vaša firma v súčasnej dobe konkurencieschopná, je dôležité, aby sa riadila dátami. Proces digitalizácie môže výzvou nielen pre malé firmy, ale aj pre korporátne spoločnosti s dlhoročnou históriou a zaužívanými procesmi.

Vedeckí výskumníci Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee v roku 2012  pre biznis magazín Harvard Business Review napísali, že veľké dáta budú revolúciou v oblasti riadenia firiem. Ak je tomu tak, prečo sa potom firmy takmer po 10 rokoch investícií do dátových iniciatív, naďalej trápia v snahe stať sa dátovo riadenou spoločnosťou?

Jednou z odpovedí je, že každá zmena si vyžaduje čas a vytrvalosť. Aj napriek celému desaťročiu investovania času a financií do implementácie nových technológií a do pozícií dátových analytikov, ešte stále veľa firiem bojuje s novými technológiami a zaužívanými procesmi, ktoré sú hlboko vryté v štruktúre spoločnosti. Zdá sa, že ide o odmietanie zmeny, ktoré je nevyhnutné a bolo predvídateľné.

Niektoré firmy vytrvalo odolávajú novým spôsobom riadenia a to aj napriek tomu, že digitalizácia by mohla vyriešiť veľa problémov v biznise. Najväčšou prekážkou pri pokuse o technologický progres býva hlboko zakorenená tradičná firemná kultúra. Spomalenie procesu digitalizáciu vo firmách často spôsobujú aj ďalšie faktory ako zaťažené dátové prostredie, zastaralé obchodné procesy či nedostatok zručností.

Čo by mali firmy robiť inak?

1. Zamerajte svoje iniciatívy v oblasti zbierania a spracovania dát na jasne definované ciele, aby mali čo najväčší úžitok pre vašu firmu a biznis

2. Vyhodnoťte aktuálny stav a proces práce s dátami

3. Myslite na to, že transformácia smerom k digitalizácii je dlhodobejší proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť

Už to nie je len o digitalizácii, ale aj investícii do AI

Prosperovať na trhu plnom konkurencie znamená riadiť sa dátami. Firmy, ktoré zaostávajú v digitalizácii a dáta stále nevyužívajú, škodia sami sebe. Konkurencii sa často darí práve vďaka zbieraniu aktuálnych dát a ich vyhodnocovaniu, čím majú lepší prehľad o svojej cieľovej skupine a jej potrebách.

Giganti ako Amazon, Facebook či Google dosiahli svoje dominantné postavenie na trhu práve vďaka dátam. V budúcnosti by sa však mohlo stať, že agresívny zber dát ich privedie aj k zániku. To však ukáže čas.

Firmy, ktoré sa vyhýbajú digitalizácii, sa môžu ocitnúť na chvoste, keďže konkurenčné spoločnosti dnes čoraz častejšie investujú nemalé financie do dátovej analytiky a iniciatív AI (umelej inteligencie). Potvrdil to aj jeden zo zverejnených prieskumov poradenskej spoločnosti New Vantage Partners. Ukázalo sa tiež, že väčšina spoločností nestíhala v roku 2021 držať tempo s technologickými lídrami.

Prekážkou rastu nie sú technológie, ale firemná kultúra

Mnohí manažéri uvádzajú, že najväčšiu prekážku v oblasti dátových iniciatív, predstavujú skôr firemno-kultúrne výzvy než technologické. S nimi súvisí nedostatočné organizačné zosúladenie v spoločnosti, manažovanie zmien a obchodných procesov, problémy v komunikácii a neochota otvoriť sa zmene.

Čo môžu firmy robiť inak?

Aj na základe týchto zistení by mali vedúci dátoví pracovníci a manažéri zvážiť 3 zásadné a pragmatické odporúčania:

1. Firmy profitujú len vtedy, ak zamerajú svoju iniciatívu na jasne definované obchodné procesy, ktoré majú vplyv na ich úspech. Začnite upratovať v oblastiach, kde je to nevyhnutné, aby vaši manažéri mohli demonštrovať hodnotu technologického pokroku prostredníctvom „rýchlych výhier“. Práve tie môžu inšpirovať a motivovať ďalších zamestnancov k žiadanej zmene.

2. Firmy musia prehodnotiť spôsob, akým zmýšľajú o dátach ako o svojom obchodnom majetku. Dáta prúdia ako rieka cez akúkoľvek firmu či organizáciu, avšak je dôležité, aby boli manažované od úplného začiatku. Proces, ako bude firma zbierať dáta, aktualizovať ich, spracovávať a analyzovať, je dôležitý.

3. Transformácia firmy a jej podnikania na "data-driven" spoločnosť je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a odvahu. Investície do správy údajov, dátovej gramotnosti a programov, ktoré zvyšujú povedomie o hodnote a dopade údajov v organizácii, môžu predstavovať krok správnym smerom. Firmy však musia preukázať vytrvalosť, nestrácať trpezlivosť a ani úsilie, ak výsledky nie sú okamžite viditeľné.

CRM systém

Ako ďalej s dátami? Zmena si vyžaduje čas a trpezlivosť

Faktom je, že pozícia dátového pracovníka alebo analytika kedysi vôbec neexistovala. V uplynulých rokoch sa však percento spoločností a inštitúcií, ktoré informovali o vytvorení nových pozícií, zvýšilo. Spoločnosti, ktoré disponujú know-how v oblasti datamanažmentu už vedia, že ak chcú byť konkurencieschopné v oblasti dát a dátovej analytiky, musia zostať neustále v strehu. Prejsť procesom digitalizácie a stať sa firmou, ktorá efektívne využíva dáta, nemožno zo dňa na deň. Budovanie dátovej kultúry je proces, ktorý sa neustále vyvíja.