CRM software je sám o sobě nástroj. Pokud tento nástroj využíváte správně, může vám přinést obrovský zisk, pokud mu ale nevěnuje čas, bude takový nástroj neefektivní a nevyužije svůj potenciál.

Jelikož název CRM toho mnoho neprozradí, český překlad management vztahů se zákazníky už je o něco konkrétnější. Ve zkratce jde o databázi zákazníků a byznys partnerů. Takový software může být, v dnešní době ovládaný daty, jeden z nejefektivnějších nástrojů nejen v marketingu, ale i celkově v podnikání.

Co fungovalo před pár lety, nemusí fungovat dnes

Zazvoní vám telefon, ozve se vám mobilní operátor s nabídkou na nový paušál, pravděpodobně má před sebou otevřený CRM software. Vy však nový paušál nepotřebujete a proto ho zastavíte, popřejte mu pěkný den a rozloučíme se. V druhém případě ho zrušíte ještě dříve, než se dozvíte, co vám vlastně chtěl říct. Pokud se takový scénář opakuje několikrát, možná si dané číslo rovnou zablokujete. Krásný příklad jako v roce 2020 nedělat marketing. Každý z nás je reklamou již zahlcen a proto si musíme pořádně promyslet co budeme inzerovat a komu budeme inzerovat. Pokud je reklama nesprávně zacílena, zákazník nám už druhou šanci nedá, ve zmíněném případě složí telefon spíše než mu prodáme informaci. Jak to tedy dělat efektivněji?

6 efektivních strategií s využitím CRM

Vytvoření cílových skupin zákazníků

CRM vám pomůže na základě dat definovat aktuálních a potenciálních zákazníků do více cílových skupin. Tato data víte později využít napříč všemi marketingovými kanály. Nastavení PPC reklam, email marketing, sociální sítě, print...

Zefektivnění podnikání

Na základě dat z CRM víte vyhodnotit i to, jakou cestou se o vás zákazník dozvěděl. Zda nakupoval přes e-shop nebo v kamenné prodejně. Kolik a v jaké hodnotě udělal nákupů a jak často takové nákupy udělá. Na základě těchto dat pak víte udělat mnohem efektivnější rozhodnutí. Rozhodnutí na základě dat a ne pouze na základě domněnek.

Email Marketing

Email marketing je jednou z nejefektivnějších forem online marketingu v návratnosti investic. Zároveň je to i nejstarší forma online marketingu. Nicméně, na rozdíl od minulosti, se dnes již používají daty poháněné CRM a emailovými softwary jako je i FLOWii, pomocí nich víte přesně a periodicky zacílit mail na zákazníka podle databáze zákazníků. Víte ho oslovit jménem a nabídnout mu relevantní produkt. Například i na základě jeho posledního nákupu. Tyto data-driven řešení pomáhají tomu, aby se z vašich mailů nestal spam, ale relevantní obsah pro zákazníka.

Více o email marketingu - Email marketing.

Nastavení PPC reklam

Data z CRM umí být užitečně i při nastavování PPC (pay per click) reklam. Jelikož při nastavování této kampaně jde o zasažení cílové skupiny při které je největší šance nákupu, data o zákaznících vědí být užitečné jako při získávání nových zákazníků tak i při remarketingu a retargeting zákazníků či potenciálních zákazníků.

Připomenutí se

Ať už je to formou již zmíněného remarketingu / retargeting nebo email marketingu, při budování značky je důležité budování vztahu se zákazníky. Připomínat se můžete pomocí newsletterů, akcií, zákaznických výhod či přání jen toho nejlepšího během svátků. CRM software vám však pomůže budovat vztah, ne jen se zákazníky, ale is byznys partnery či dodavateli.

Integrace CRM

Netřeba zapomenout ani na integrace CRM do firmy jako celku. I když se to může jevit pouze jako IT záležitost, data jsou relevantní pro celou firmu. Od nejvyšších pozic přes marketingové oddělení a oddělení prodeje až po výrobu. Pouze pokud vědí tyto, někdy nezávislé složky, fungovat společně, může být spokojenost spotřebitele naplněna. Při tvorbě strategie si umíte pomoci i metodou Design Thinking.