Co je to Design Thinking?

Jde o metodu, která se používá na kreativní řešení problémů s primárním zaměřením na koncového uživatele. Dívá se na uživatele empaticky a zkoumá jeho potřeby. Poznatky z těchto pozorování následně využívá při hledání řešení. Jejím výsledkem by mělo být kontinuální zlepšování uživatelského zážitku.

Prvními autory, kteří psali o Design Thinking, byly již v 60. letech, John E. Arnold v "Creative Engineering" a L. Bruce Archer v "Systematic Method for Designers". Později tuto metodu zpopularizovala konzultační společnost IDEO. Konkrétně to byl její CEO Tim Brown. Dnes tuto metodu využívají společnosti po celém světě i jednotlivci v každodenním životě. Přednášky na toto téma jsou jedny z nejpopulárnějších na všech světových univerzitách.

5 kroků Design Thinking

  • Empatie
  • Definování problému
  • Generování nápadů
  • Prototyp
  • Testování

1. Empatie

"Focus on the users and all else will follow" Larry Page. Nebo česká verze, na prvním místě je vždy zákazník. V prvním kroku byste se tedy měli zaměřit na to, jak pochopit svého uživatele, zákazníka či spotřebitele. Podívat se na problém z jeho perspektivy (empaticky), zkoumat jeho smýšlení a potřeby. V této fázi se často využívají různé fokusové skupiny, dotazníky, zpětná vazba, studie a průzkumy. Tyto metody umí být poměrně nákladné. Někdy však stačí i jednoduchý rozhovor se zákazníkem, či dokonce posezení s přáteli na pivu. Každý uživatel je jiný, a tedy i my se musíme umět podívat na daný problém z více perspektiv. Jinak se může stát, že řešení, které přijde rozumné majiteli společnosti, nemusí být pochopené na straně spotřebitele. To může stát ve výsledku společnost spoustu času i peněz.

2. Definování problému

V této fázi je čas na vyhodnocení předchozí empatické fáze. Shrnutí všech postřehů a pozorování. Zde se využívá i tvorba fiktivních osob reprezentujících různé tipy uživatelů. Někdy ani sami uživatelé nevědí definovat jaké jsou jejich potřeby, avšak na základě důsledného pozorování se dokáží často odhalit. Přesné definování problémů, kterým čelíte, je klíčové při následující fázi.

3. Generování nápadů

Pokud již známe problém, můžeme se pustit do tvoření nápadů. Na základě zjištěných informací, můžeme začít s brainstormingem. Při brainstormingu jde spíše o kvantitu než o kvalitu myšlenek. Nejde o to najít finální řešení, ale o shromáždění co nejvíce pohledů na danou věc. Každý nápad, i když ne nejlepší, může sloužit jako podnět jinému nápadu. Meze se zde nekladou. Snažte se hned vizualizovat své myšlenky (Kresby, Myšlenkové mapy, Moodboard, Diagramy, ...). Všechno to může také sloužit jako podnět. Na konci této fáze byste měli mít pár finálních nápadů.

4. Prototyp

Přichází první verze řešení. Prostor pro realizaci nápadů z předchozí fáze. Nejde tu o to vytvořit finální produkt, ale opět o to, vytvořit takový produkt, na kterém budete schopen v další fázi zkoumat uživatele. Prototyp by měl odpovídat i na to, zda je vaše řešení realizovatelné. Někdy se budete muset vrátit do fáze brainstormingu a vymyslet něco jiného. I když vás to posune o krok zpět, budete o zkušenost bohatší.

5. Testování

Když se dostane prototyp k uživateli je důležité zkoumat interakci s produktem či službou, v online světě vyhodnocovat data. Jednoduše získat zpětnou vazbu. Při testování často narazíte na věci, které vás vrátí na předchozí fáze. A možná na úplný začátek ... V konečném důsledku je stále lepší nefunkční prototyp jako nefunkční finální produkt, do kterého byly investovány několika násobně větší investice.

Je důležité říci, že při této metodě nejde tak o vyřešení jednoho problému, jak o kontinuální odpovídání na potřeby spotřebitele. Proto se často design thinking schématu zobrazují cyklicky (iterativní) a ne lineární.

Více o Design Thinking

Chcete-li se o této metodě dozvědět více, zde je pár zdrojů a příkladů z praxe.