Zmena hlavnej firmy v nastaveniach

Vo FLOWii môžete mať viacero vlastných dodávateľských firiem. Nové nastavenie umožňuje zmenu poradia dodávateľských firiem. Ktorúkoľvek z dodávateľských firiem môžete odteraz označiť ako hlavnú firmu. Práve hlavná firma sa bude zobrazovať ako prvá v poradí na dokladoch (faktúra, cenová ponuka, objednávka, ...).

Postup

  1. Prejdite na ozubené koliesko v hornom menu -> Nastavenia
  2. Kliknite na Firma -> Základné údaje -> šípka smerom dole a vyberte firmu, ktorú chcete označiť ako hlavnú
  3. Označte ju ako hlavnú
  4. Uložte zmeny


Chcete vedieť aké funkcie práve programujeme? Pozrieť si ich môžete tu - https://www.flowii.com/sk/aukcny-system

Ďakujeme, že ste s nami! 🙂