Zákaznícke číslo objednávky

Prijaté objednávky majú vo FLOWii klasický číselný rad, ktorý slúži na interné číslovanie objednávok. Pre zlepšenie prehľadnosti pri práci s objednávkami sme pridali k objednávke možnosť zadania zákazníckeho čísla objednávky, resp. zaevidovanie čísla prijatého dokladu od zákazníka. Na objednávke je možné odteraz zadať nielen interné číslo objednávky ale aj číslo prijatého dokladu od zákazníka. Toto číslo sa ďalej prenáša do ďalších vystavovaných dokladov z prijatej objednávky - napríklad do faktúry.

Obrázok č.1 - pole na zadanie čísla prijatého dokladu zákazníka

Obrázok č.2 - zobrazenie čísla prijatého dokladu zákazníka na tlačenom doklade

Filter na termín činnosti v úlohách

Úloha môže mať jednu alebo viacero činností. Každá z činností môže mať rozdielny dátum realizácie. Doteraz bolo možné filtrovať úlohy len podla termínu úlohy a práve preto sme zapracovali nový filter, pomocou ktorého môžete filtrovať (zobrazovať) úlohy nielen podľa celkového termínu úlohy, ale aj podľa konkrétneho termínu činností na úlohe.

Uveďme si príklad

Založili sme si úlohu, v ktorej je potrebné navrhnúť interiér rodinného domu. Na úlohe budú pracovať dvaja zodpovední a úloha bude mať dokopy 3 činnosti (zameranie, návrh interiéru, kontrola). Každá z činností má rozdielny termín. Pomocou nového filtra si dokážete vyfiltrovať všetky úlohy, v ktorých je termín činnosti napr. do 31.10.2021.

Obrázok č.1 - náhľad úlohy s viacerými činnosťami a termínmi 

Obrázok č.2 - aktivácia filtra na termín činnosti v úlohách

Obrázok č.3 - filter na termín činnosti v úlohách

Vo filtroch sme si nastavili, že chceme vidieť len tie úlohy, ktoré majú termín činnosti od 12.8.2021 do 21.10.2021. FLOWii nám zobrazilo jednu úlohu, v ktorej je termín činnosti 31.8.2021 a 31.10.2021.