Detailnejšie prehľady na nástenke

Na nástenke (ikonka domčeku) pribudli dva nové filtre pri prehľade Financií a Fakturácie. Ak vytvárate doklady a úhrady v rôznych menách (EUR, CZK, HUF, ...), môžete si práve prehľady k financiám a faktúram filtrovať podľa konkrétnej meny priamo na nástenke.

Rozšírenie exportu úloh o nové stĺpce

Ďalšou novinkou je rozšírenie exportu úloh o nové stĺpce. Konkrétne sme rozšírili export o nasledovné stĺpce:

  • Partner (ulica)
  • Partner (PSČ)
  • Partner (mesto)
  • Partner (krajina)
  • Partner (meno)
  • Partner (priezvisko)
  • Partner (email)
  • Partner (telefón)
  • Partner (mobil)
  • Partner (iný kontakt)

Pri každej úlohe v exceli rovno uvidíte adresu a kontakt na partnera, ku ktorému je úloha naviazaná.