FLOWii je možné prepojiť so Slovenskou sporiteľňou. Prepojenie vám pomôže automaticky spárovať prijaté platby na vašom bankovom účte s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Taktiež vám dokáže spárovať odoslané platby z bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami vo FLOWii.

Návod nájdete tu: Ako prepojiť Slovenskú sporiteľnu s FLOWii.