Novembrová aktualizácia so sebou prináša niekoľko vylepšení v evidencii zákaziek, obchodných prípadoch, úlohách a fakturácii.

Vylepšené vyhľadávanie tovarov a služieb

Vyhľadávanie tovarov a služieb sme zjednodušili v evidencii - Zákazky, Obchodné prípady, Fakturácia a Úlohy. Tovar a službu môžete pridávať rovnako ako doteraz, alebo môžete využiť novú funkciu vyhľadávania, pomocou ktorej dokážete vyhľadávať podľa Vami zvolených parametrov ako napríklad kategória, výrobca, typ, EAN, atď. Toto vylepšenie využijete najmä vtedy, ak Váš cenník obsahuje väčšie množstvo položiek alebo potrebujete vyhľadávať podľa špecifického kritéria. V nasledujúcich riadkoch si ukážeme konkrétne príklady.

Vyhľadávanie tovarov a služieb v dokladoch

V dokladoch (cenová ponuka, faktúra, dodací list, ...) môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie a pridať produkty individuálne alebo hromadne.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Fakturácia – Nový doklad - Pridať položku – Hľadaj.

Fakturácia – Nový doklad

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky. Môžete vybrať jednu ale aj viac položiek naraz. Potvrďte výber a položky sa zobrazia na doklade.

Nová faktúra

3. Na doklade sa zobrazili vybrané položky.

Nová faktúra

Vyhľadávanie tovarov a služieb v obchodných prípadoch

V obchodných prípadoch môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie a pridať produkty individuálne alebo hromadne.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Obchodné prípady – Nový Obchodný prípad - Pridať produkt – Hľadaj.

Nový Obchodný prípad

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky. Môžete vybrať jednu ale aj viac položiek naraz. Potvrďte výber a položky sa zobrazia v obchodnom prípade.

Parametre vyhľadávania

3. V obchodnom prípade sa zobrazili vybrané položky v produktoch.

Nový obchodný prípad

Vyhľadávanie tovarov a služieb v zákazkách

V zákazkách môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie a pridať produkty individuálne alebo hromadne.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Zákazky – Nová Zákazka - Pridať produkt – Hľadaj.

Vyhľadávanie tovarov a služieb v zákazkách

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky. Môžete vybrať jednu ale aj viac položiek naraz. Potvrďte výber a položky sa zobrazia v zákazke.

Vyhľadávanie tovarov a služieb v zákazkách

3. V zákazke sa zobrazili vybrané položky v produktoch.

Vybrané položky v produktoch

Vyhľadávanie tovarov a služieb v úlohách

V úlohách môžete pridávať produkty rovnako ako doteraz, alebo môžete použiť nové vyhľadávanie.

PRÍKLAD

1. Otvorte si evidenciu Úlohy – Nová Úloha - Položka – Hľadaj.

2. Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položku. Môžete vybrať jednu položku. Potvrďte výber a položka sa zobrazí v úlohe.

3. V úlohe sa zobrazila vybraná položka.

Nový stĺpec v evidencii Úlohy

Evidenciu Úlohy sme rozšírili o nový stĺpec, v ktorom sa zobrazujú čísla zákaziek, s ktorými sú úlohy prepojené. Stĺpec je potrebné aktivovať prostredníctvom ikonky "+" v pravom hornom rohu.

Nový filter v evidencii Úlohy

Evidenciu Úlohy sme rozšírili o nový filter, pomocou ktorého je možné zobraziť úlohy podľa stavu zákaziek. Potrebujete si zobraziť len také úlohy, ktoré sú prepojené s čakajúcimi zákazkami? Najnovšia aktualizácia Vám to umožňuje.

Prepojenie úloh s produktami na zákazke

Fakturujete Vašim zákazníkom čas, ktorý pre nich reálne odpracujete? Nová funkcia automaticky synchronizuje odpracovaný čas na úlohe s počtom hodín na produktoch v zákazke. Zjednodušene povedané, úlohy a produkty na zákazke je možné prepojiť a odpracovaný čas synchronizovať s množstvom daného produktu. Následné vystavenie faktúry pre zákazníka je už hračka, pričom nemusíte pracne dohľadávať koľko ste Vy alebo Vaši zamestnanci pre Vášho zákazníka skutočne odpracovali.

Praktický príklad: Reklamná agentúra získala zákazku na výrobu reklamných predmetov (perá, tričká, …). Súčasťou realizácie zákazky je rozdelenie úloh medzi zamestnancov reklamnej agentúry (grafický návrh, objednávka materiálu, výroba a odovzdanie reklamných predmetov). Vo FLOWii si reklamná agentúra založí zákazku, rozdelí úlohy medzi zamestnancov a k jednotlivým úlohám priradí položky z cenníku. Pri jednotlivých úlohách si zamestnanec zmeria odpracovaný čas, ktorý sa synchronizuje s množstvom hodín pri produkte v zákazke. Ak sa reklamná agentúra so zákazníkom dohodla, že niektoré z grafických prác sa budú fakturovať s použitím hodinovej sadzby reálne odpracovaného času, pri pohľade na túto položku v Produktoch danej zákazky to hneď uvidia. Už nie je potrebné preklápať intervaly z úlohy do produktov. FLOWii to spraví za Vás a následne už stačí len vystaviť faktúru.

Na náhľade nižšie je zobrazená úloha, ktorú sme prepojili s cenníkovou položkou/produktom "Grafický návrh". Pre úspešnú synchronizáciu odpracovaného času na úlohe s počtom hodín na produkte v zákazke je potrebné kliknúť na checkbox "SYN", čím sa aktivuje prepojenie a čas sa synchronizuje.

K úlohe sme pridali skutočne odpracovaný čas používateľa - 6:03 hod.

Skutočne odpracovaný čas sa automaticky synchronizoval s množstvom času na produkte v zákazke.

Export úloh priamo zo zákazky

Potrebujete si exportovať úlohy priamo zo zákazky? Postačuje kliknúť na ikonku "Export...". Navyše si môžete vybrať 2 typy exportu - zoznam úloh alebo zoznam činností.

Zjednodušené meranie odpracovaného času v úlohách na zákazke

Meriate si odpracovaný čas v úlohách na zákazke? Nové vylepšenie Vám to zjednoduší. Jedným kliknutím sa Vám zobrazí interval k úlohe a vy si ho jednoducho pridáte.

Export faktúr do účtovného systému Pohoda - rozšírenie pre ČR

Používate FLOWii fakturáciu a Vaša účtovníčka používa účtovný systém Pohoda v ČR? Faktúry z FLOWii je možné exportovať do účtovného systému Pohoda nielen na Slovensku ale aj v Českej republike.

Párovanie s Raiffeisen bankou v ČR

Automatické párovanie platieb je možné nastaviť už aj s Raeffeisen bankou v ČR. Táto novinka sa týka najmä našich zákazníkov v ČR, ktorí používajú práve Raiffeisen banku. Ako prepojiť FLOWii s Vašou bankou nájdete v článku - 24 vylepšení vo FLOWii.

Doplnenie dátumu splatnosti do vydaných objednávok

Vo vydanej objednávke je možné evidovať dátum splatnosti. Vylepšenie využijete najmä vtedy, ak máte so svojim dodávateľom dohodnutú individuálnu splatnosť.

Ďakujeme za Vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.