Najnovšia aktualizácia priniesla v porovnaní s predošlými aktualizáciami najviac vylepšení. Veríme, že vám pomôžu a uľahčia prácu s FLOWii.

Prepojenie FLOWii s bankou

Hlavnou novinkou je automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Aktuálne je možné nastaviť prepojenie FLOWii s nasledujúcimi slovenskými bankami:

 • Tatra banka, a. s.
 • Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
 • Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
 • FIO banka, a.s.

Už sa nemusíte prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre manuálne. FLOWii spraví všetko za vás. Navyše sa každá prijatá platba na váš bankový účet zobrazí automaticky aj na záložke Financie - Príjmy a výdavky. Rovnako to funguje aj s odoslanými platbami z vášho účtu. Tie sa vo FLOWii vytvoria ako výdavok. Aby vám automatické párovanie platieb fungovalo, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.

Radi by ste si nastavili prepojenie FLOWii s bankou? Napíšte nám na support@flowii.com alebo nás kontaktujte telefonicky 0915 088 727. Automatické prepojenie si môžete nastaviť aj svojpomocne.

Postup

 1. Otvorte si "Moje nastavenia" v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu.
 2. Skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku "Osobný mailbox".
 3. Prihláste sa do internet bankingu vo vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email (váš osobný mailbox vo FLOWii).

Po úspešnom nastavení notifikácií sa vám každá prijatá aj vydaná platba z vášho účtu zobrazí v príjmoch a výdavkoch vo FLOWii.

Export dochádzky zamestnancov do excelu

Dochádzkový systém ponúka po novom report aj do excelu. Môžete si vytvoriť export dochádzky jednotlivo na každého zamestnanca a taktiež hromadne na všetkých zamestnancov vo firme. Report dochádzky do excelu vám poskytne nasledujúce informácie:

 • mesačný pracovný fond;
 • saldo (hod.);
 • saldo (%);
 • odpracované (hod.);
 • produktívny čas (hod.);
 • produktívny čas (dni);
 • práca cez víkend (hod.);
 • práca cez sviatky (hod.);
 • čerpanie dovolenky (dni);
 • zostatok dovolenky (dni);
 • PN (hod.);
 • lekár (hod.);
 • sprievod k lekárovi (hod.);
 • pracovné voľno (hod.).

Výpočet marže v zákazkách, obchodných prípadoch a v cenníku

V zákazkách, obchodných prípadoch a v cenníku sme zapracovali automatický výpočet marže. Vďaka tejto novinke budete mať prehľad o tom akú máte skutočnú maržu pri predaji vašich produktov a služieb. Zároveň sme zapracovali nový stĺpec v zákazkách s názvom "marža".

Výpočet marže v cenníku

Výpočet marže v obchodnom prípade

Výpočet marže v zákazke

Vymazanie používateľa a automatická zmena počtu používateľov v licencii 

Z evidencie používateľov je aktuálne možné používateľa vymazať. Pri výmaze používateľa sa vás FLOWii automatický spýta, či chcete znížiť počet používateľov v licencii. Zároveň sa vymazaný používateľ už nebude zobrazovať v zozname používateľov pri vytváraní úlohy, udalosti, obchodného prípadu a zákazky.

Nový typ úloh - čakajúce úlohy v zákazke

V zákazkách sme zapracovali nový typ úloh, tzv. "čakajúce úlohy". Akú majú výhodu? Čakajúca úloha sa aktivuje až vtedy, ak sa dokončí úloha, na ktorú je čakajúca úloha naviazaná. Pre lepšiu predstavu ako to v skutočnosti funguje si povieme jeden jednoduchý príklad.

Založíte si zákazku, v ktorej si vopred vytvoríte úlohy, ktoré bude potrebné postupne rad za radom vykonať. Prvá úloha je vytvoriť grafický návrh a je za ňu zodpovedný Daniel Gubó. Druhá úloha je zaslanie zmluvnej dokumentácie zákazníkovi a je za ňu zodpovedný Patrik Škulavík. Takto by sme mohli nastaviť v zákazke ďalších 10 úloh, ktoré rozdelíme medzi jednotlivých pracovníkov. Po starom sa ihneď po uložení zákazky všetky úlohy zobrazili na nástenke používateľov a používatelia boli informovaní aj pomocou notifikácie. Problém bol však v tom, že pokiaľ sa nedokončila prvá úloha, tak sa nemalo v niektorých prípadoch začať pracovať na druhej úlohe v zákazke, atď. Po novom je možné nastaviť to, ktorá úloha čaká na dokončenie inej úlohy a až  nasledovne sa nasledujúca úloha aktivuje a príde notifikácia konkrétnemu používateľovi.

Zobrazenie veľkosti využitia úložiska používateľa 

V používateľoch je aktuálne možné vidieť využitie úložiska konkrétneho používateľa.

Export partnerov vrátane voliteľných polí 

Nový typ exportu partnerov vám umožní exportovať len základné údaje partnerov a rovnako aj kompletné údaje partnerov vrátane vami nastavených voliteľných polí. Pri vytváraní voliteľného poľa je potrebné vybrať možnosť "Zobrazovať v XLS exporte". V opačnom prípade bude voliteľné pole absentovať v exporte partnerov.

Výpočet výšky DPH 

Sumár v časti fakturácia poskytuje informácie o výške DPH. Ak si evidujete vo FLOWii vydané faktúry a zároveň prijaté faktúry, tak vám systém automaticky vypočíta prehľad o DPH - daňovú povinnosť, resp. nadmerný odpočet.

Prechod na nový výkonnejší server

Radi by sme vám oznámili, že sme FLOWii presunuli na nový výkonnejší server.

Doklad o prijatej zálohe

Doklad o prijatej zálohe je možné vystaviť už aj v českom konte FLOWii. Toto vylepšenie poteší najmä zákazníkov z Českej republiky. Zákazníci na Slovensku majú túto funkcionalitu už dávnejšie k dispozícii.

Tlač zákazky - zákazkový list

Pri práci so zákazkami je možné samotnú zákazku exportovať do PDF alebo vytlačiť. Zákazkový list má viacero využití. Môžete ho dať podpísať zákazníkovi alebo vytlačiť a odovzdať vášmu montážnikovi do výroby. Zákazkový list je možné vytlačiť s cenami a taktiež aj bez cien.

Dátum vo fáze sa automaticky prenesie do dátumu v úlohách

Šikovné vylepšenie pri práci s fázami a úlohami v zákazkách, ktoré vám ušetrí niekoľko kliknutí navyše. Pracujete s fázami a úlohami v zákazke? Vyplnený dátum vo fáze sa automaticky prenesie do všetkých úloh zaradených do tejto fázy.

Nový filter v prehľadoch - dátum dodania

V prehľadoch fakturácie sme pridali možnosť filtrovania dát podľa dátumu dodania.

Kategórie v cenníku

Položky v cenníku je možné prideliť do vlastných kategórií. Zároveň sme pridali nový filter s názvom "Kategórie".

Výber výrobcu pri produktoch v cenníku

Každú cenníkovú položku je možné prepojiť s konkrétnym výrobcom. Zároveň sme pridali nový filter s názvom "Výrobca".

Automatické zaokrúhľovanie príchodov a odchodov zamestnancov

V dochádzke zamestnancov je možné nastaviť automatické zaokrúhlenie príchodu a odchodu zamestnancov. Príchod môžete zaokrúhliť napríklad smerom nahor. Odchod môžete zaokrúhliť smerom nadol.

Automatická evidencia obednej prestávky

Vo FLOWii dochádzke je možné nastaviť automatickú evidenciu obednej prestávky. Máte v práci fixne stanovenú dĺžku obednej prestávky? FLOWii zaeviduje obed za vás. Toto vylepšenie zníži chybovosť v dochádzke a taktiež zjednoduší jej používanie.

Rozšírené možnosti importu príjmov a výdavkov

Pri importovaní príjmov a výdavkov je možné zadať stredisko a výšku DPH.

Automatické doplnenie produktov z podzákaziek do hlavnej zákazky

Využívate vo FLOWii okrem zákaziek aj evidenciu podzákaziek? Produkty z podzákaziek sa automaticky doplnia do hlavnej zákazky. Získate tým lepší prehľad o predaných produktoch a službách, pretože sa vám zobrazujú nielen v konkrétnej podzákazke ale aj v hlavnej zákazke.

Export faktúr doplnený o internú poznámku

Ku každému dokladu vo FLOWii môžete pridať internú poznámku, ktorá sa zobrazuje len používateľom FLOWii, teda vám. Váš zákazník ju neuvidí. Export dokladov do excelu sme doplnili aj o internú poznámku.

Oprávnenie administrátora na zmenu hesiel používateľov

Administrátor má oprávnenie zmeniť a taktiež vytvoriť prihlasovacie heslo používateľom.

Vzorové emaily

Odosielate zákazníkom veľakrát rovnaký obsah emailu? Vytvorením vzorových emailov si môžete uľahčiť prácu. Pripravte si vzorové emaily na oslovenie nových ale aj aktuálnych zákazníkov. Rovnako vám vzorové emaily pomôžu aj pri zasielaní upomienok, faktúr a iných často opakujúcich sa informácií.

1. Vytvorenie vzorového emailu

2. Vytvorenie viacerých vzorových emailov

3. Odoslanie vzorového emailu

Vytvorenie podzákazky z úspešného obchodného prípadu

Priamo z úspešného obchodného prípadu bolo možné vytvoriť zákazku. Potešíme vás v prípade ak používate vo FLOWii okrem klasických zákaziek aj podzákazky. Z úspešného obchodného prípadu je možné vytvoriť priamo podzákazku.

1. Založenie zákazky z úspešného obchodného prípadu

2. Zaradenie podzákazky do hlavnej zákazky

3. Náhľad podzákaziek v hlavnej zákazke

Voliteľné polia v úlohách

Podobne ako v partneroch, obchodných prípadoch a zákazkách sme doplnili možnosť vytvorenia vlastných polí v úlohách. Voliteľné polia v úlohách môžu obsahovať poznámky, čísla, hodnoty. Rovnako je možné voliteľné polia v úlohách označiť ako povinné.

1. Vytvorenie voliteľného poľa v nastaveniach

2. Náhľad vytvoreného voliteľného poľa v úlohe

Zobrazenie mesačného salda - dochádzkový terminál v tablete

Dochádzkový terminál v tablete poskytuje informáciu nielen o celkovom salde zamestnanca ale aj o aktuálnom salde za konkrétny mesiac. Zamestnanec tak vidí aktuálne saldo akonáhle si zaeviduje udalosť (príchod, odchod, ...). Túto funkciu aktivujete stiahnutím najnovšej verzie dochádzkového terminálu z Google play.

Drobné úpravy

Popri aktualizáciach softvéru sa každodenne venujeme stabilnému chodu softvéru FLOWii a drobnejším úpravám, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou funkčnosti softvéru.

Ďakujeme, že ste súčasťou FLOWii 🙂