Export skladových pohybov do Excelu

Skladový systém FLOWii sme rozšírili o možnosť exportu skladových položiek, resp. skladových pohybov do programu Excel. Potrebujete zistiť, ktoré skladové položky ste prijali alebo vydali zo skladu v konkrétnom období? Postačuje použiť filter a následne export do Excelu -> Zoznam položiek.

Rozšírenie farebných variantov hviezdičiek na označovanie záznamov

Radi označujete záznamy vo FLOWii farebnými hviezdičkami? Ak áno, určite vás potešíme. Aktuálne si môžete vybrať zo štrnástich farieb. Pribudla napríklad tyrkysová, olivová, farba kaki kaki...

Aktualizácia pluginu pre WooCommerce

Od verzie v1.3 pluginu WooCommerce FLOWii Connector dochádza k zásadnej zmene načítania vašich údajov z FLOWii.

Doteraz (do verzie v1.3) si plugin načítaval vaše aktuálne údaje z FLOWii nielen počas procesu synchronizácie, ale aj počas nastavenia pluginu v administrácii e-shopu. Pri druhej možnosti často dochádzalo k zobrazovaniu chybovej hlášky „CHYBA FLOWii Connector – Nesprávne prihlasovacie údaje“. Táto hláška nemusela vždy súvisieť s nesprávnymi prihlasovacími údajmi do FLOWii API, ale mohlo ju spôsobovať prekročenie limitu maximálneho počtu posielaných požiadaviek do FLOWii API za určitý čas. V takom prípade ste boli nútení počkať aspoň 1 minútu, aby sa kvóta deaktivovala a následne mohli vykonať zmeny v nastavení pluginu.

Vo verzii v1.3 sa už načítanie FLOWii údajov vykonáva manuálne, a to kliknutím na tlačidlo Načítať dáta z FLOWii. Vtedy si plugin z vašich účtov FLOWii stiahne všetky potrebné konfiguračné údaje, s ktorými ďalej pracuje v rámci nastavenia synchronizácie medzi e-shopom a FLOWii. Načítané údaje z FLOWii sa týkajú len nastavenia FLOWii (firemné údaje, typy zákazníkov, typy spôsobov úhrad, apod.), teda netýkajú sa samotných dát FLOWii modulov (sklad, fakturácia, zákazky, apod.).

V prípade, že vo FLOWii vykonáte zmenu alebo pridáte nové nastavenie, ktoré súvisí s firemnou identitou, skladom, fakturáciou alebo zákazkami a následne nové nastavenie chcete použiť aj v nastavení pluginu, je potrebné tieto zmeny do pluginu načítať kliknutím na tlačidlo Načítať dáta z FLOWii. Po úspešnej verifikácii pripojenia k API sa zmeny prejavia v nastavení pluginu.

Rozšírenie funkcií API

Prvou novinkou je podporenie funkcie PATCH v API. Ďalšou je možnosť načítavania vlastných polí zo všetkých evidencií, v ktorých je možné vlastné polia vytvárať (evidencia Partneri, Úlohy, Obchodné prípady, Zákazky). Ak si načítate prostredníctvom API údaje partnera, úlohy, obchodného prípadu či zákazky, načítajú sa aj vlastné polia na konkrétnych záznamoch. Kompletnú API dokumentáciu nájdete tu - FLOWii API.

Tri nové funkcie mobilnej aplikácie na iOS (Apple)

Mobilnú aplikáciu v iOS zariadeniach môžete používať v štyroch rôznych jazykoch - slovenčina, čeština, angličtina, maďarčina. Zároveň pribudla možnosť editácie stavu úlohy priamo z evidencie úloh. Postačuje kliknúť na ikonku stavu úlohy a stav zmeniť. Poslednou z noviniek je zabezpečenie prihlasovania sa do aplikácie pomocou funkcie FaceID. Funkciu si môžete zapnúť v nastaveniach mobilnej aplikácie.

Zmena adresy a typu partnera na doklade

Vystavili ste doklad a následne sa zmenila fakturačná, korešpondenčná adresa alebo typ partnera z fyzickej osoby na firmu alebo naopak? Tieto údaje zmeníte veľmi jednoducho. Otvoríte náhľad dokladu a kliknete na ikonku so šípkou dole.

Aktuálne dokončujeme a testujeme ďalšie vylepšenia vo FLOWii. Napríklad sa môžete tešiť na internú číselnú radu na prijatých faktúrach, zobrazenie stavu na sklade pri vytváraní fakturačného a skladového dokladu, možnosť vytvárať a editovať vlastné polia prostredníctvom API.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂