Pripravili sme pre vás ďalšie novinky. Vylepšili sme prístupové práva, fakturáciu, financie, vyhľadávanie partnerov prostredníctvom portálu Finstat a naprogramovali konektor na prenos dát medzi WooCommerce/Wordpress platformou a FLOWii. Podme sa spoločne pozrieť na bližšie informácie k júlovým novinkám.

Obsah noviniek

 1. Rozsiahlejšie možnosti prístupových práv.
 2. Platobné podmienky vo vydaných objednávkach.
 3. Rozsiahlejšie možnosti evidencie financií.
 4. QR kód vo faktúrach.
 5. Integrácia WooCommerce alebo WordPress s FLOWii.
 6. Nové stĺpce v evidencii Udalosti.
 7. Nové funkcie v mobilnej aplikácii.
 8. Vyhľadávanie partnerov v registroch.
 9. Rozšírenie API.
 10. Rozšírenie exportu faktúr do excelu.
 11. Párovanie platieb s ČSOB bankou v ČR.
 12. Nový filter vo fakturácii - zodpovedný za obchodný prípad.

Rozsiahlejšie možnosti prístupových práv

Prístupové práva jednotlivých používateľov si môžete nastaviť ešte dôkladnejšie v evidencii Partneri, Obchodné prípady, Zákazky a Udalosti.

Evidencia Obchodné prípady

Nové oprávnenie - Vidí aj záznamy priradené na partnerov ostatných používateľov.

Ak má používateľ v evidencii Obchodné prípady nastavené oprávnenie, že vidí všetky obchodné prípady, ale v evidencii Partneri má prístup len k takým partnerom, pri ktorých je zodpovedný, môže si v tomto prípade nastaviť v evidencii Obchodné prípady, či má vidieť aj tie obchodné prípady, ktoré sú vytvorené na partnerov, ku ktorým nemá prístup.

Evidencia Zákazky

Nové oprávnenie - Vidí aj záznamy priradené na obchodné prípady ostatných používateľov.

Ak má používateľ v evidencii Zákazky nastavené oprávnenie, že vidí všetky zákazky ale v evidencii Obchodné prípady má prístup len k takým obchodným prípadom, pri ktorých je zodpovedný, môže si v tomto prípade nastaviť v evidencii Zákazky, či má vidieť aj tie zákazky, ktoré sú vytvorené z obchodným prípadom, ku ktorým nemá prístup.

Evidencia Udalosti

Nové oprávnenie - Vidí aj záznamy priradené na zákazky ostatných používateľov.

Ak má používateľ v evidencii Udalosti nastavené oprávnenie, že vidí všetky udalosti ale v evidencii Zákazky má prístup len k takým zákazkám, pri ktorých je zodpovedný, môže si v tomto prípade nastaviť v evidencii Udalosti, či má vidieť aj tie udalosti, ktoré sú vytvorené zo zákaziek, ku ktorým nemá prístup.

Platobné podmienky vo vydaných objednávkach

Vo vydaných objednávkach vzniklo nové pole Platobné podmienky. V nastaveniach fakturácie si môžete nastaviť vlastný číselník platobných podmienok. Tento číselník - zoznam preddefinovaných platobných podmienok sa vám bude automaticky zobrazovať vo vydaných objednávkach.

Príklad platobných podmienok vo vydaných objednávkach

 • Platba 14 dní po dodaní tovaru
 • Platba v deň dodania tovaru
 • Platba vopred

Platobné podmienky si nastavíte v Nastaveniach -> Fakturácia -> Platobné podmienky -> + Nové platobné podmienky.

Zobrazenie a výber platobných podmienok na vydanej objednávke.

Rozsiahlejšie možnosti evidencie financií - príjmov a výdavkov

Máte vo FLOWii viacero vlastných dodávateľských firiem? Každý príjem alebo výdavok môžete naviazať na konkrétnu dodávateľskú firmu. Pomocou tejto funkcie dokážete detailnejšie sledovať financie vašich firiem. V evidencii Financie na každom príjme/výdavku pribudlo nové pole s názvom Firma (ak máte vo FLOWii firemných nastaveniach viac ako 1 dodávateľskú firmu). Taktiež sme do evidencie Financie pridali nový filter s názvom Firma, ako aj nový stĺpec s názvom Firma.

QR kód na faktúre

QR kód je moderný a zároveň praktický spôsob ako uhrádzať platby rýchlo a bezchybne. Navyše sa asi málokomu chce pracne vpisovať údaje o úhrade do internet bankingu. Teraz to spraví váš zákazník jednoducho naskenovaním QR kódu z faktúry.

QR kód sa na faktúru generuje automaticky. Na faktúre musí byť zvolený spôsob platby Prevodný príkaz. V prípade ak je váš odberateľ z ČR, QR kód sa vygeneruje taktiež, avšak bude prispôsobený českým bankám.  QR kód je dostupný zatiaľ len pre slovenské FLOWii účty. Do konca 7/2020 bude dostupný aj pre české FLOWii účty - českých zákazníkov.

Vzor faktúry s vygenerovaným QR kódom

QR kód sa nachádza v pravej dolnej časti dokladu. Na vzorovej faktúre je nastavená vlastná hlavička a pätička. Faktúry si môžete takto upraviť v nastaveniach fakturácie -> vzhľad dokladu.

Integrácia WooCommerce alebo WordPress s FLOWii

Pripravili sme možnosť prepojenia WooCommerce alebo WordPress s FLOWii prostredníctvom pluginu ako konektoru, ktorý zabezpečuje:

 • prenos zákazníkov z eshopu do FLOWii sekcie Partneri,
 • prenos produktov a služieb (vrátane kategórií) z FLOWii do eshopu,
 • prenos objednávok z eshopu do FLOWii,

Budeme sa snažiť dopĺňať ďalšie možnosti synchronizácie (napr. stavy objednávok, väzby na skladové zásoby, a pod.).

Aby sme čo najlepšie dokázali naplniť všetky požiadavky používateľov WooCommerce a FLOWii, budeme radi, ak nám poskytnete detailnejšie informácie o vašom eshope, napr.:

 • aký typ produktov predávate (jednoduché, variabilné, virtuálne, a pod.),
 • aké varianty produktov používate (veľkosť, objem, farby, a pod.),
 • spôsob dopravy,
 • spôsob platby,
 • aký počet objednávok z eshopu cca denne prijmete.

Evidencia Udalosti má nové stĺpce

V evidencii Udalosti pribudli dva nové stĺpce - stĺpec Zákazky a stĺpec Obchodné prípady. Ak priradíte udalosť na zákazku alebo obchodný prípad, zobrazí sa vám táto informácia v stĺpci. Získate tak lepší prehľad o plánovaných ako aj dokončených udalostiach s rýchlejším náhľadom zákaziek a obchodných prípadov.

Rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie partnerov v registroch

Zjednodušili sme pridávanie partnerov do FLOWii pomocou služby portálu Finstat. Pri pridávaní nového partnera postačuje zadať kľúčové slovo alebo IČO a následne kliknúť na ikonku lupy. Zobrazia sa záznamy z obchodného registra a vy jedným kliknutím pridáte nového partnera, ku ktorému sa automaticky doplní fakturačná adresa, IČO, DIČ a IČ DPH. Vyhľadávanie funguje rýchlo a presne.

Partnerov FLOWii vyhľadáva v registroch SR a ČR. Postačuje pri pridávaní partnera zvoliť štát a následne začať vyhľadávať.

Krok č. 1 - Zadajte kľúčové slovo, kliknte na ikonku lupy a kliknite na konkrétny záznam.

Krok č. 2 - Automaticky sa vám doplnia fakturačné údaje partnera.

Zlepšenie mobilnej aplikácie na Android/iOS

V mobilnej aplikácii na Android sme pridali možnosť evidencie odpracovaného času k úlohám. Interval k úlohe dokážete pridať veľmi jednoducho - kliknete na ikonku pridať interval, vyberiete čas a hodnotu uložíte. Intervaly sa vám budú zobrazovať aj priamo v úlohe cez mobilnú aplikáciu na záložke Detaily - Odpracovaný čas.

 

Verziu pre operačný systém iOS si stiahnite tu – mobilná aplikácia FLOWii pre Apple.

Verziu pre operačný systém Android si stiahnite tu – mobilná aplikácia FLOWii pre Android.

Rozšírenie API

Rozšírili sme možnosti API, prostredníctvom ktorej dokážete zistiť aktuálne množtvo tovarov na sklade.

Export faktúr do excelu rozšírený o IBAN

Export faktúr do excelu sme rozšírili o nový stĺpec s názvom IBAN. Tento nový stĺpec vám môže napríklad pomôcť zrýchliť platbu prijatých faktúr zadaných do FLOWii. Prijaté faktúry si hromadne vyexportujete a dáta skopírujete do hromadného príkazu cez internet banking.

Párovanie platieb s ČSOB bankou v ČR

Automatické párovanie platieb je možné nastaviť aj pre ČSOB banku v Českej republike. Návod nájdete v online príručke alebo si môžete pozrieť náš video návod, ktorý nájdete na youtube.

Nový filter vo fakturácii

V evidencii Fakturácia si môžete odteraz zobraziť faktúry podľa zodpovedného za obchodný prípad. Zistíte tak hodnotu vystavených faktúr podľa obchodníka za určité obdobie - deň, týždeň, mesiac, rok. Získate lepší prehľad o efektivite obchodníkov ako aj o financiách, ktoré vďaka obchodníkovi doslova pritiekli do vašej firmy. Nový filter je potrebné aktivovať v evidencii Fakturácia cez Filtre -> Prispôsobiť filtre -> Zodpovedný za obchodný prípad.

Ďakujeme za vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.