Februárové novinky so sebou prinášajú niekoľko vylepšení, opravu viacerých drobných chýb ako aj zrýchlenie načítavania dát vo FLOWii. Poďme si zhrnúť aktuálny zoznam noviniek.

Export fakturovaných tovarov a služieb do excelu

Vo Fakturácii pribudla možnosť exportu fakturovaných tovarov a služieb do excelu. Export si môžete vytvoriť za akékoľvek vybrané obdobie. Export môžete využiť napríklad na vyhodnotenie predajnosti jednotlivých tovarov a služieb.

Nový filter vo fakturácii

Vo Fakturácii pribudol nový filter s názvom "Pridal". Pomocou nového filtra dokážete zobraziť doklady, ktoré pridal konkrétny používateľ. Viete napríklad jednoducho zistiť koľko dokladov (faktúr, cenových ponúk, ...) vytvoril používateľ za určité obdobie, alebo si jednoducho zobrazíte len tie doklady, ktoré ste vytvorili Vy sám.

Vytvorenie faktúry z dodacieho listu

Vytvárate dodací list a až následne faktúru? Najnovšie vylepšenie Vám pomôže zrýchliť Vašu prácu vo FLOWii. Z dodacieho listu dokážete jedným kliknutím vytvoriť faktúru. Samozrejme sa Vám všetky informácie z dodacieho listu prenesú do faktúry.

Poznámky k cenovej ponuke sa zobrazia v Obchodnom prípade

Pracujete s Obchodnými prípadmi a vytvárate v nich cenové ponuky? Ku každej cenovej ponuke si môžete pridať internú poznámku, ktorá sa zobrazí v náhľade Dokladov v Obchodnom prípade.

Mobilná aplikácia na Android a iOS

Zverejnili sme prvú verziu mobilnej aplikácie na Android, ktorú si môžete stiahnuť prostredníctvom Google play. Mobilná aplikácia obsahuje základnú evidenciu Partnerov, Úlohy, Udalosti a Nástenku. Intenzívne pracujeme na ďaľších vylepšeniach aktuálne zverejnenej mobilnej aplikácie a súčasne pracujeme na nových moduloch, ktoré budú jej súčasťou - Obchodné prípady, Zákazky, Kalendár.

Mobilná aplikácia na iOS bude čoskoro k dispozícii. Momentálne netrpezlivo čakáme na jej schválenie v AppStore.

V nasledujúcej aktualizácii pre Vás pripravujeme viacero vylepšení

  • Jednoduchšie nastavenie viacerých dodávateľských firiem vo FLOWii. Ku každej firme si môžete nastaviť viacero bankových účtov, logo, pečiatku a podpis.
  • Prepojenie Fakturácie FLOWii s vlastným webom. Ideálne riešenie pre eshopy.
  • Možnosť nastaviť si notifikáciu pri prekročení predpokladaného času na úlohe (notifikácia pre používateľa ako aj zadávateľa úlohy).
  • Možnosť vytvoriť prijatý dobropis.
  • Možnosť vypočítať cenu tovaru a služby na základe zadanej marže.
  • Možnosť naplánovať absenciu cez dochádzkový terminál v tablete.
  • Možnosť nastavenia vzorových úvodných a záverečných textov v dokladoch (cenová ponuka, faktúra, ...).
  • Možnosť odoslať email s pridaním kópie a skrytej kópie.
  • Prepojenie s Google Drive a Dropbox.

Ďakujeme, že ste súčasťou FLOWii 🙂