Viac dodávateľských firiem pod jedným používateľským kontom

Odteraz máte možnosť vystavovať doklady z viacerých vašich firiem pod jedným účtom vo FLOWii. Nie je potrebné manuálne prepisovať dodávateľa v dokladoch, či prepínať sa medzi účtami. Dodávateľov si môžete pohodlne nastaviť priamo v dokladoch.

Editácia faktúry

Čo pribudlo?

 • Možnosť fakturovať z viacerých prednastavených firiem. Samozrejme sa vylepšenie týka všetkých typov dokladov (cenové ponuky, faktúry, dodacie listy, ...).
 • Na nástenke pribudol nový stĺpec s názvom "dodávateľ".
 • Nová možnosť filtrovania dokladov podľa dodávateľa.

Zákazky a podzákazky

V prípade, ak sú vaše zákazky rozsiahle a potrebujete si priamo v jednej zákazke evidovať viacero menších zákaziek, máme pre vás dobrú správu, pretože je to odteraz možné. Navyše sa všetky doklady z menších zákaziek doťahujú do hlavnej zákazky a vy tak máte kompletný prehľad o dokladoch, príjmoch a výdavkoch.

Úprava zákazky

Úprava zákazky

Čo pribudlo?

 • Možnosť evidencie viacerých zákaziek v jednej hlavnej zákazke.
 • Nová karta v zákazke s názvom "podzákazky".
 • Rozlíšenie zákazky a podzákaziek na nástenke pomocou stĺpca "zaradenie".

Nastavenie zľavy podľa partnera

Zľavy patria medzi najväčšie lákadlá pri predaji produktov a služieb. Pridali sme možnosť nastavenia zľavy, vždy ku konkrétnemu partnerovi. Zľavu vám FLOWii automaticky premietne do dokladov pri ich vystavovaní. Odteraz si zľavu nemusíte zapamätať, FLOWii to spraví za vás. Pri pridávaní produktu v dokladoch je potrebné kliknúť na kolónku "zľava", kde sa vám následne zobrazí prednastavená zľava konkrétneho partnera.

Nastavenie zľavy podľa partnera

Čo pribudlo?

 • V záložke s názvom "účty a splatnosť" je možné nastaviť zľavu ku konkrétnemu partnerovi.

Kategorizácia v e-mailingu

Prinášame nové vylepšenie týkajúce sa možnosti kategorizácie hromadných e-mailov. Vo FLOWii si môžete vytvoriť vlastné kategórie (napr. akcie a zľavy, newsletter, novinky, ...), ktoré vám uľahčia a sprehľadnia prácu a prístup k hromadným e-mailom.

Kategorizácia v e-mailingu

Čo pribudlo?

 • Vlastné kategórie hromadných e-mailov.
 • Nový stĺpec na nástenke v hromadných e-mailoch s názvom "kategória".
 • Možnosť filtrovania hromadných e-mailov podľa kategórie.

Nový filter v partneroch – "s aktivitou" a "bez aktivity"

Databáza klientov je jedným z najdôležitejších nástrojov každej firmy. Vylepšili sme možnosti filtrovania, vďaka ktorým zistíte aj napríklad to, či bol partner oslovený v konkrétnom období, alebo naopak nebol oslovený. Ak napríklad potrebujete zistiť celkový zoznam navštívených/nenavštívených zákazníkov za určité obdobie, je to vďaka novej aktualizácii už možné.

Nový filter v partneroch

Úprava úlohy

Čo pribudlo?

 • Nový filter "s aktivitou" a "bez aktivity".
 • Nová funkcia v úlohe – partner bol kontaktovaný.
 • Stĺpec na nástenke "naposledy kontaktovaný" je previazaný už aj s úlohami.

Vytváranie priečinkov na obrázky v hromadnom e-mailingu

Hromadný e-mailing po novom ponúka možnosť vytvárania vlastných priečinkov na ukladanie obrázkov. Táto funkcia pomáha najmä pri zlepšení orientácie a rýchlejšieho výberu správnych obrázkov do konkrétnej e-mailovej kampane. Vytvárate e-mailovú kampaň zameranú na propagáciu noviniek? Po novom si môžete vytvoriť napríklad priečinok "Novinky" a budete mať prehľad o tom, aké obrázky ste už použili, alebo môžete použiť opäť v budúcnosti.

Meranie času na úlohách a zákazkách je možné zaznamenať aj manuálne

Pri práci s úlohami a zákazkami ste boli doteraz zvyknutí, že vám FLOWii meralo čas automaticky. Pri viacerých zamestnancoch sa stávalo, že si zabudli "odkliknúť" dokončenú úlohu a čas pri úlohe bežal ďalej, čo spôsobovalo nepresnosti v štatistikách pri jednotlivých úlohách, dokonca aj zákazkách. FLOWii ponúka aktuálne možnosť vypnúť automatické meranie času. Čas k úlohám si môžete zadať odteraz aj manuálne. Toto nastavenie nájdete priamo pri editovaní konkrétneho používateľa, na karte "Pracovné".

Skutočné trvanie úlohy pridáte priamo na úlohe, záložka "Skut. trvanie" pomocou ikonky "Pridať interval.