K zefektívneniu práce s informáciami, ktoré zadávate do FLOWii môže dopomôcť prehľadná analytická mapa od Corpis Maps. V jednoduchosti napísané, všetky kľúčové údaje vo FLOWii sa zobrazia na mape. Práve vďaka prehľadnému a jednoduchému používaniu máp, dokážete zvýšiť efektivitu obchodníkov, zistiť potenciál obchodov, analyzovať obchodné prípady a zákazky, alebo nakonfigurovať vlastné manažérske mapy.

Aké informácie sa z FLOWii dajú zobraziť na mape

 • Prehľad partnerov: napríklad názov partnera, typ a podtyp partnera, zodpovednú osobu, adresy, kontaktné osoby a informácie z vlastných voliteľných polí.
 • Prehľad obchodných prípadov: napríklad názov obchodného prípady, stavy, typ zákazky, celkovú cenu, zodpovedného, zdroj kontaktu, kontaktné osoby a informácie z vlastných voliteľných polí.
 • Prehľad zákaziek: napríklad názov zákazky, stav, typ a podtyp, dohodnutú cenu, zodpovednú osobu, obchodnú prirážku, zostáva vyfakturovať a informácie z voliteľných polí.

Príklady máp k nahliadnutiu 

Mapa 1: Analýza aktivity obchodného tímu
Mapa 2: Analýza zákazníkov a obchodných výsledkov
Mapa 3: Analýza otvorených obchodných prípadov

Cena za službu

Verzia Static
 • Predplatné: 490,- Kč/19 EUR/mesiac/3 mapy/neobmedzený počet používateľov.
 • Jednorázová platba: 2.500,- Kč/99 EUR za nastavenie máp vrátane automatizácie.
 • Mapy: 3 predkonfigurované mapy pre základné nastavenie FLOWii (statické číselníky) bez možnosti úprav, základná vizualizácia.
 • Aktualizácia dát na mape: 1x denne.
Verzia Dynamic
 • Predplatné: 2.250,- Kč/89 EUR/mesiac/3 mapy/neobmedzený počet používateľov.
 • Jednorázová platba: 2.500,- Kč/99 EUR za nastavenie máp vrátane automatizácie.
 • Mapy: 3 predkonfigurované mapy pre nastavenie FLOWii na mieru (dynamické číselníky) bez možnosti úprav, pokročilá vizualizácia.
 • Aktualizácia dát na mape: 2x denne.

Možnosť príkúpiť podnikové obchodné regióny na mieru (v základnej verzii sú územné celky) pre agregované pohľady za 6.250,- Kč/244 EUR.

Verzia Individual (na mieru)
 • Mapy na mieru z dát FLOWii podľa zadania klienta.
 • Licencia a konzultačné služby podľa štandardného cenníku Corpis Maps.
 • Dátový analytik zdarma.

Ako vyskúšať demo verziu 

V prípade záujmu o prepojenie dát z FLOWii do máp nám prosím napíšte email na support@flowii.com a my vám dáta prepojíme a zašleme mapu k testovaniu.