K zefektívneniu práce s informáciami, ktoré zadávate do FLOWii môže dopomôcť prehľadná analytická mapa od Corpis Maps. V jednoduchosti napísané, všetky kľúčové údaje vo FLOWii sa zobrazia na mape. Práve vďaka prehľadnému a jednoduchému používaniu máp, dokážete zvýšiť efektivitu obchodníkov, zistiť potenciál obchodov, analyzovať obchodné prípady a zákazky, alebo nakonfigurovať vlastné manažérske mapy.

Aké informácie sa z FLOWii dajú zobraziť na mape

  • Prehľad partnerov: napríklad názov partnera, typ a podtyp partnera, zodpovednú osobu, adresy, kontaktné osoby a informácie z vlastných voliteľných polí.
  • Prehľad obchodných prípadov: napríklad názov obchodného prípady, stavy, typ zákazky, celkovú cenu, zodpovedného, zdroj kontaktu, kontaktné osoby a informácie z vlastných voliteľných polí.
  • Prehľad zákaziek: napríklad názov zákazky, stav, typ a podtyp, dohodnutú cenu, zodpovednú osobu, obchodnú prirážku, zostáva vyfakturovať a informácie z voliteľných polí.

Príklady máp k nahliadnutiu 

Mapa 1: Analýza aktivity obchodného tímu
Mapa 2: Analýza zákazníkov a obchodných výsledkov
Mapa 3: Analýza otvorených obchodných prípadov

Ako vyskúšať demo verziu 

V prípade záujmu o prepojenie dát z FLOWii do máp nám prosím napíšte email na support@flowii.com a my vám dáta prepojíme a zašleme mapu k testovaniu.