Krízy zásadne menia nielen spotrebiteľské návyky, ale aj život vo firmách. V dobe znižovania výdavkov sa investícia do ERP systému môže javiť ako neefektívna, avšak má svoj veľký význam. Ukazuje sa to najmä v náročnejších časoch, kedy firmy musia veľmi rýchlo prehodnocovať svoje procesy.

ERP systém môže posunúť vašu firmu vpred

V novom svete, ktorý priniesla pandémia, sa ešte viac ukázalo, aký veľký význam má kvalitné riadenie podnikových procesov. Firmy, ktoré sa spoliehali na staršie systémy, zrazu neboli schopné fungovať na diaľku a ťažiť z ďalších výhod, ktoré dnes ponúkajú cloudové systémy. To malo výrazne negatívny vplyv aj na ich podnikanie. 

Naopak, spoločnosti, ktoré myslia dopredu alebo využívajú ERP systém, sa vedeli rýchlejšie prispôsobiť a nastaviť svoje obchodné procesy podľa aktuálnych potrieb.

Dobré firmy procesy zjednodušujú - skúste ERP systém

Akákoľvek budúca kríza môže byť pre firmy znesiteľnejšia, ak majú kontrolu nad dôležitými procesmi a majú prehľad o tom, čo sa vo firme deje. Aj na Slovensku a v okolitých krajinách sa čoraz viac firiem rozhodlo migrovať na cloudový softvér a využiť jeho potenciál. 

V rýchlom svete biznisu sa dnes kladie veľký dôraz na efektívne využívanie pracovného času. Používanie ERP softvéru na plánovanie podnikových zdrojov výrazne pomáha zamestnancom vo vzájomnej koordinácii na projektoch bez neustáleho odosielania a čítania e-mailov, pri sledovaní jednotlivých pracovných úloh i kontrole deadlinov.

Zároveň pomáha eliminovať opakujúcu sa a operatívnu prácu, čo iba prispieva k zvýšeniu produktivity. Firmy sa už dnes snažia zapájať ľudí do pracovných úloh strategickým spôsobom namiesto toho, aby im prácu komplikovali zložitými a zdĺhavými procesmi.  

Majte firemné dáta na jednom mieste

V súčasnej dobe, kedy mnohé spoločnosti umožňujú zamestnancom prácu z domu, je cenné mať flexibilný ERP softvér aj s jeho výhodami. Firemní zamestnanci k nemu majú prístup, nech sú kdekoľvek. ERP im tak pomáha pracovať na projektoch na diaľku v reálnom čase. Vďaka systému majú k dispozícii všetky firemné dáta, čo im umožňuje lepšie spravovanie informácií pomáhajúcich pri strategickom rozhodovaní.

Aj keď sa svet znova otvára, zmena paradigmy viedla k tomu, že firmy by dnes už mali byť pripravený na čokoľvek. V čase rôznych kríz je využívanie firemných zdrojov nevyhnutné na zabezpečenie plynulého chodu každej organizácie. Najmä, ak hovoríme o minimalizácii nákladov. Firma má vďaka ERP softvéru nielen lepšie nastavené procesy, ale aj väčšiu kontrolu nad všetkými vstupmi a výstupmi, čím dochádza k efektívnemu riadeniu jej zdrojov.

Budujte dobrú povesť značky

Okrem toho, že manuálne procesy sú často nákladné a neefektívne na prevádzku, veľakrát pri nich dochádza k chybovosti. Ľudské chyby však firma dokáže eliminovať práve vďaka automatizácii.

Firmy, ktoré implementovali ERP, tak okrem znižovania nákladov na prevádzkové činnosti znižujú aj chybovosť, čo je kľúčovým faktorom, aby pôsobili profesionálne voči svojim zákazníkom, dodávateľom i obchodným partnerom. Zároveň tým prispievajú k dobrej povesti značky.

ERP systém môže výrazne pomôcť pri reputácii firmy. Tým, že chyby minimalizujete, sa vyhnete neželaným sťažnostiam zákazníkov či obchodných partnerov a zvyšuje sa tým aj dôveryhodnosť vami ponúkaných produktov a služieb, ktoré v strednodobom a dlhodobom horizonte získavajú konkurenčnú výhodu.

Napredujte aj v čase krízy

Firma môže napredovať, ba dokonca sa môže naštartovať aj v čase krízy. O to viac, ak má zavedený ERP systém, ktorý jej pomáha prekonávať chvíľkové či dlhodobé ťažkosti, kým sa konsoliduje na trhu.

Vo FLOWii sa nám počas pandémie podarilo urobiť historicky najvyšší obrat. Pýtate sa, ako? Vďaka tomu, že nám záleží na dátach a máme v nich radi poriadok. Keďže nikto nevedel, ako sa bude pandémia vyvíjať, rozhodli sme sa osloviť našich zákazníkov so zaujímavou ponukou.

Už len fakt, že firma disponuje databázou zákazníkov, je pre ňu veľké plus. Navyše, ak má o nich ďalšie zaujímavé informácie typu, čo konkrétne používajú alebo nepoužívajú z produktového portfólia, vám môže pomôcť v ďalšej komunikácii so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi.

Ako sme to urobili vo FLOWii?

V našej databáze boli mnohé firmy, ktoré FLOWii nevyužívali alebo používajú len vybranú časť našich služieb. Mnohé z nich sme sa rozhodli znova osloviť, pretože v biznise hrajú dôležitú premennú čas i peniaze.

Aj preto sme sa rozhodli dať našim zákazníkom zaujímavú ponuku.  Namiesto mesačnej platby zaplatíte za využívanie FLOWii ročnú platbu a my vám k tomu ponúkneme 15% zľavu. To však nebolo všetko, keďže akcia začala platiť až o ďalšie dva mesiace, čím získali možnosť využitia aplikácie FLOWii na nasledujúce dva mesiace zdarma.

Vedeli sme, koho chceme osloviť a aj sa nám to podarilo. Zároveň sme znížili administratívnu záťaž, ba dokonca sme ušetrili na účtovníctve. Nehovoriac o tom, že naše CRM ponúka možnosť oslovovať záujemcov hromadnými e-mailami a my to robíme radi nesilene a ľudsky.

Ak ešte vaša firma nepočula o aplikácii FLOWii alebo stále váhate, môžete si ju bezplatne otestovať. Tá v sebe kombinuje CRM a ERP systém, čím efektivita práce vo firme rastie ešte viac.

Výnimočnosť aplikácie spočíva aj v tom, že firmám ponúka viacero rôznych riešení, čím si môžete vybrať podľa aktuálnych potrieb. Zároveň ju môžete prepojiť s Google Drive, kalendárom, účtovným softvérom alebo OneDrive a takisto do nej hromadne importovať dáta či ich exportovať do šablón z Excelu alebo XML. Platíte teda iba za to, čo skutočne využijete.

Petra Nagyová