Viete, ako vám môže pomôcť uvážlivo vybraný CRM systém obstáť v konkurencii? Každé CRM má svoje slabé a silné stránky a my vám skúsime v našom FLOWii blogu popísať, na čo by ste sa pri neľahkom výbere mali zamerať.

Prečo využívať CRM vo firme? Lebo má veľa výhod!

Bez ohľadu na to, aká veľká je vaša firma, CRM je výborným nástrojom, ktorý vám môže priniesť niekoľko výhod. CRM vám umožňuje:

 • sledovať interakcie so všetkými zákazníkmi
 • kontrolovať predaje
 • udržiavať dlhodobé vzťahy s už existujúcimi zákazníkmi
 • zlepšovať komunikáciu medzi obchodným a marketingovým tímom
 • sledovať marketingové aktivity
 • nájsť a udržať nových zákazníkov
 • vďaka zozbieranej spätnej väzbe predávať viac produktov a služieb

Na trhu dnes existuje veľa CRM systémov a dodávateľov, z ktorých si môžete vyberať. Ak uvažujete nad jeho zavedením vo vašej firme, určite by ste mali zvážiť jednoduchosť jeho nasadenia, schopnosť prispôsobiť systém potrebám firmy, náklady i jeho škálovateľnosť.

Ako vybrať správne CRM? Myslite na vaše potreby

Výber CRM systému, ktorý by bol vhodný pre vašu firmu, nemusí byť jednoduchý. Jedna rada nad zlato však znie: Pri výbere CRM pre váš biznis myslite vždy na vaše potreby vo firme. Otázkou teda je, aké sú vaše obchodné potreby a čo všetko potrebujete vo vašej spoločnosti robiť inak? Spíšte si ich a starostlivo vyhodnocujte v tíme. Následne ich môžete porovnať s ponúkanými riešeniami a ich funkcionalitami. Potrebujete všetky funkcie, ktoré dané CRM ponúka alebo iba niektoré?

Pri voľbe CRM systému nasledujte kroky

 1. Definujte, čo chcete pomocou CRM dosiahnuť
 2. Spíšte si, aké sú vaše požiadavky na systém a podporu
 3. Aký máte rozpočet na CRM?
 4. Chcete mať CRM na cloude alebo vlastnom serveri?
 5. Svoje spísané potreby prispôsobte ponuke na trhu

1. Čo chcete s CRM dosiahnuť?

To znamená, že by ste si mali veľmi úprimne odpovedať, aké problémy vo firme riešite. Prichádzate o zákazníkov? Nedosahujete ciele v oblasti príjmov? Nepozdáva sa vám obchod a myslíte si, že by ste mohli uzatvárať viac nových alebo väčších obchodov?

Nech ste malá alebo väčšia firma, je dôležité, aby ste si tieto otázky zodpovedali s kolegami v tíme, ktorý budú CRM systém využívať. To znamená, že budete potrebovať zmapovať každý obchodný proces a aké prehľady a dáta potrebujete pravidelne vyhodnocovať.

Možno zistíte, že niektoré kroky vo vašich procesoch robíte navyše alebo dokonca niektoré budete musieť pridať alebo ich robiť úplne inak. To všetko vám môže pomôcť predísť zbytočnému chaosu v podnikaní.

Náš tip na otázky:

 1. Ako vyzerajú vaše obchodné procesy v oblasti predaja, marketingu, zákazníckeho servisu. Vyzerá napríklad váš predajný proces takto: prvé stretnutie so zákazníkom, zaslanie cenovej ponuky, užší zoznam, stretnutie a uzavretie obchodu?
 2. Je možné, že niektoré procesy trvajú dlho alebo sa na niektoré kroky zákazníci sťažujú?
 3. Ako meriate výkonnosť vašich predajov?
 4. K akým dátam má prístup váš manažment a k akým vaši zamestnanci?
 5. Používate KPI?
 6. Ako a kedy zavádzate zmeny, aby ste naplnili a vylepšili vaše obchodné ciele?

Myslite na to, že...

Mapovanie kľúčových procesov predaja, marketingu a služieb zákazníkom môže vyvolať medzi niektorými ľuďmi vo firme nevôľu. Nikto nechce počuť, že proces, ktorý riadi, nefunguje. Aj preto vám niekedy môže pomôcť nezávislý konzultant, ktorý vám pomôže pri inovácii procesov.

2. Spíšte svoje požiadavky na systém a podporu

Aké systémy už dnes vo firme používate? Mnohé firmy potrebujú integrovať CRM systém CRM s existujúcim účtovným systémom, s rôznymi databázami, e-shopom alebo webovou stránkou či so sociálnymi sieťami, a pod.

Položte si nasledovné otázky:

 1. Bude váš CRM systém riešiť potreby jedného oddelenia (napríklad obchodného) alebo ho budú využívať ľudia v celej firme?
 2. Aké ďalšie aplikácie chcete integrovať do CRM systému?
 3. Budete potrebovať podporu a školenie pre svojich zamestnancov, aby ste mohli začať?
 4. Aký zručný je váš personál v oblasti nových technológií?
 5. Budete potrebovať prístup k CRM na svojom notebooku aj keď cestujete a je potrebné, aby ste ho mali dostupný online kedykoľvek?
 6. Je pre vás nevyhnutné CRM na mobile alebo tablete?

Skontrolujte tiež, či CRM systém, ktorý zvažujete, môže byť prepojený s inými aplikáciami, ktoré už máte vo firme zavedené.

3. Aký máte rozpočet na CRM?

Rozpočet na CRM systém hrá kľúčovú úlohu. Nie každá firma si môže dovoliť softvérové riešenie za desiatky tisíc eur. To však neznamená, že neexistujú lacnejšie CRM systémy aj pre stredné a menšie firmy. Navyše dnes existujú rôzne možnosti platby za CRM, medzi nimi aj priamy nákup alebo prenájom, prípadne ročné predplatné alebo mesačné platby.

4. Chcete mať CRM na cloude alebo vlastnom serveri?

CRM systém na vlastnom serveri

Už tradičnou možnosťou je investícia do inštalácie CRM systému priamo na server. Tá si však vyžaduje, aby firma vlastnila a udržiavala svoju vlastnú technologickú infraštruktúru: servery, úložisko, možnosti sieťového pripojenia, licencie a IT personál. Počítajte s tým, že počiatočné náklady na softvér, licencie, implementáciu a poplatok za údržbu sú pomerne vysoké.

Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú pre túto možnosť, majú zvyčajne plnú kontrolu nad vlastným CRM a svoje vlastné IT oddelenia.

CRM systém v cloude

Online CRM systém, ktorý je prevádzkovaný v cloude, spravuje poskytovateľ. Údaje sú uložené na serveroch a je možné sa k nim dostať vďaka pripojeniu na internet. Cena je rozdelená na mesačné poplatky a jej súčasťou môžu byť aj náklady na integráciu alebo doprogramovania funkcionalít.

Existujú spoločnosti, ktoré preferujú práve tento typ služieb z dôvodu rýchleho nasadenia, lacnejších nastavení a nákladov na údržbu. Pre túto možnosť nie je potrebné žiadne oddelenie IT. Všetky aktualizácie softvéru sa zverejňujú automaticky. Cloudové riešenie CRM využívajú najmä malé a stredné firmy, ale nie je to podmienka. V súčasnosti už existuje aj veľa veľkých firiem, ktoré čoraz častejšie využívajú cloudové crm riešenie.

5. Prispôsobte svoje potreby tomu, čo ponúka trh

Medzi časté chyby, ktoré firmy pri výbere CRM robia je, že uviaznu pri porovnávaní zoznamu funkcií. To vám neodporúčame, pretože väčšina CRM systémov má viac-menej rovnaké základné vlastnosti.

Myslite najmä na to, aké problémy alebo procesy potrebujete vyriešiť. Ak vám ich niektorá funkcia systému nevyrieši, potom ju jednoducho nepotrebujete. Takisto si položte otázku, koľko funkcií CRM systému budú využívať vaši zamestnanci. Tým nechceme povedať, aby ste hneď siahli po najlacnejšom CRM systéme so základnými funkciami.