Buďte o krok vpred pomocou moderných softvérov

Svet moderných technológii napreduje míľovými krokmi. Hlavnú úlohu momentálne zohráva softvér a služby, pričom neoddeliteľnú súčasť pokroku tvorí aj naďalej hardvérové vybavenie.

Investície do vývojva softvéru a aplikácií sú čoraz významnejšie. Ich výška dosahuje k dnešnému dňu hodnotu takmer 950 miliárd dolárov. Otázkou do čoho sa oplatí investovať a ako sa tieto technologické zmeny môžu uplatniť v prospech podnikania sa zaoberá nejeden podnikateľ či manažér. Nasledujúcim článkom sa vám pokúsime priblížiť aktuálne trendy vo svete podnikových technológíí.

Aktuálne technologické trendy bod po bode

Prechod do CLOUDU

Cloud a cloudové služby nie sú žiadnou novinkou. Sú však aktuálnym a dovolíme si tvrdiť aj budúcim trendom vo svete informačných technológií. V prípade softvérov sú momentálne veľmi obľúbené online účtovné/fakturačné/erp a crm systémy, ktoré sú dostupné cez webový prehliadač. Desktopové aplikácie, ktoré je potrebné inštalovať sa pomaly stávajú prežitkom. Mení sa technologický a obchodný model podnikových systémov, softvér už viac nie je potrebné inštalovať. Postačuje jednoduchá registrácia cez internetový prehliadač a softvér si môžete zakúpiť na ľubovoľný počet mesiacov. Efektivitu práce so systémom podporujú mobilné aplikácie, ktoré sú dostupné na Android, Windows, či iOS. Používanie cloudových aplikácii je jednoduché a k informáciám sa dostanete cez PC, tablet, či mobil, všade tam, kde je dostupný internet. Takéto riešenia sú navyše cenovo dostupné a ich správa a aktualizácia je vykonávaná poskytovateľom softvéru v pravidelných intervaloch.

Automatizácia firemných procesov

Súčasný trh disponuje množstvom technologických nástrojov, ktoré pomáhajú automatizovať firemné procesy. Malé a stredné podniky si vďaka dostupným technológiám dokážu automatizovať opakujúce sa procesy.
Automatizáciu môžete dosiahnuť aj kombináciou využitia viacerých softvérov, ktoré je možné sychronizovať, alebo sa môžete pokúsiť nájsť taký softvér, ktorý poskytuje všetky moduly v jednom (CRM, ERP softvér).

Možnosti automatizácie môžu byť nasledovné:

Príklad č.1:

Účtovný softvér + fakturačný softvér + skladový softvér + bankový softvér (automatické párovanie platieb)

Príklad č.2:

Dochádzkový systém + mzdový softvér.

Príklad č.3:

E-shop + fakturačný softvér + skladový softvér + účtovný softvér + bankový softvér + CRM softvér.

Elektronizácia účtovných dokladov

Zákonodárci postupne vyhovujú podmienkam trhu a zjednodušujú povinnosť používania papierových dokumentov. V prípade, že sa dohodnete s odberateľom, môžete faktúry posielať elektronicky. Účtovné doklady je dnes možné archivovať v elektronickej podobe.

Postupom času sa očakáva prechod na úplnú elektronizáciu administratívy. Netýka sa to len elektronických faktúr, ale aj zmlúv, či iných dokumentov.

Scan dokladov a automatické zaúčtovanie

Vedeli ste o tom, že existujú aplikácie, pomocou ktorých dokážete nascanovať doklad, napríklad faktúru, a aplikácia ju automaticky zaúčtuje v účtovnom programe? Áno je to možné. Už v súčasnosti existuje niekoľko fungujúcich projektov, do ktorých investori investovali peniaze a podnikatelia ich reálne využívajú. Ak sa však všetky procesy a dokumenty budú realizovať elektronicky, otázkou je, či bude program na scanovanie a automatické zaúčtovanie v budúcnosti skutočne potrebný 🙂

Umelá inteligencia a schopnosť softvéru sa učiť

Umelá inteligencia je za posledné roky veľmi príťažlivou témou. Mnohí z nás sa na umelú inteligenciu pozerajú skepticky, iní sú zas otvorení novým možnostiam, ktoré nám môžu uľahčiť život. Facebook, Google, Microsoft, Tesla a mnohé ďalšie zvučné mená technologického priemyslu investujú do vývoja umelej inteligencie v prospech služieb zákazníkom. Môžeme očakávať riešenia postavené na nových formách umelej inteligencie, ktoré budú zahŕňať systémy z oblasti robotiky a virtuálnych poradcov.

Aktuálne je umelá inteligencia schopná učiť sa a predikovať budúci vývoj, pričom vie určitým spôsobom reagovať na vznikajúcu alebo vzniknutú situáciu.
Príklad: Vaša žena si ráno objedná pomocou aplikácie odvoz do práce. Objedná si ho aj na druhý, aj na tretí deň. Na štvrtý deň aplikácia sama vyhodnotí a pošle auto bez toho aby Vaša žena niečo urobila, len jej jednoducho príde automatická správa s potvrdení, či má vozidlo prísť alebo nie. Už si ho ale nikdy nemusí manuálne objednávať.
Toto bol veľmi jednoduchý príklad umelej inteligencie v oblasti CRM-e-commerce.

Virtuálny pomocník – tzv. virtuálne asistenčné služby

Smartfóny sú v súčasnosti vybavené virtuálnym pomocníkom. Apple disponuje so Siri a Microsoft zas s Cortanou. Čo sa bude diať cez víkend? Aké bude počasie? Alebo koľko kalórií ma vajíčko? Ak nemáte priateľov, môžete sa spýtať priamo Cortany alebo Siri.

A toto je len začiatok. Callcentrá svetových hráčov plánujú v nasledujúcom roku zaviesť vyspelý softvér, ktorý bude komunikovať so zákazníkmi namiesto bežných ľudí, a vy by ste to nemali ani spozorovať.

Virtuálni osobní asistenti, nám budú čoraz častejšie pomáhať pri našich každodenných činnostiach.

Vysoká pridaná hodnota hlasových systémov

Uplatnenie hlasových systémov nájdeme napríklad pri riadení výrobných, technologických a logistických procesov. Hlasový systém je možné implementovať vrámci podnikového informačného systému (CRM, ERP). Vďaka vymoženosti, že dáta postačuje zadávať hlasovo, nie je ich nutné zadávať manuálne, systém značne uľahčuje a zrýchľuje procesy v rámci organizácie. Dosahuje sa tak úspora nákladov a znižuje sa faktor omylnosti. Zvyšuje sa efektivita jednotlivých operácii, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje v rýchlej návratnosti investícii.

Veľmi laicky vám môžeme hlasové služby prirovnať k pečeniu koláča v trúbe. Trúba vám položí niekoľko otázok a následne sa pustí do práce.

Virtuálna realita = zážitok

Virtuálna alebo skôr zážitková realita môže byť významným motivačným faktorom v procese predaja tovarov a služieb. Pomocou virtuálnej reality je možné vytvoriť nové 3D priestory, akéhokolvek typu, podobné reálnemu svetu.
Radi by ste svoju kuchynskú linku nielen videli, ale aj sa pri nej poprechádzali ešte pred jej montážou vo vašom novom byte? S virtuálnou realitou to bude možné.

Digitálne dvojča

Medzi zaujímavé technologické koncepty patrí aj tzv. Digitálne dvojča. Jedná sa o funkčný systém, ktorý priebežne optimalizuje podnikové procesy, ktoré tvorí fyzická výroba v prepojení s vlastnou digitálnou kópiou. Vytvára sa tak digitálne prostredie podniku, v ktorom firma môže optimalizovať prevádzku priamo počas výrobného reťazca, meniť parametre a procesy výroby a prispôsobovať produkt požiadavkám trhu. Vďaka dátam, ktoré počas tejto doby vznikajú, vytvárajú komplexný obraz o výrobku, ako aj o celej výrobe. Digitálne dvojča informácie zhromaždí a neustále vyhodnocuje. To umožňuje, okrem iného, skrátiť a zefektívniť vývojový cyklus, optimalizovať výrobu, skrátiť dobu nábehu nových výrobkov, odhalí neefektívne nastavenie procesov, či personálny výkon.
Aplikácia je vhodná a dostupná pre veľkú časť výrobných podnikov na Slovensku a väčšinou si nevyžaduje zásadnejšie zmeny súčasných výrobných zariadení, ani ich obmenu. Je zrealizovateľná v priebehu niekoľkých týždňov ako investícia s rýchlou návratnosťou.