Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) je pre rast podnikania kľúčové. Ide o systém, vďaka ktorému môžete zlepšiť vzťahy s existujúcimi zákazníkmi, nájsť nových alebo kontaktovať tých, ktorí v minulosti prejavili záujem o vaše produkty a služby. 

Používate vo vašej firme CRM systém? Poskytnite ľuďom vynikajúci zákaznícky servis, ktorý vám pomôže znížiť stratu zákazníkov, zvýšiť spokojnosť klientov a partnerov a zároveň zvýšiť vaše príjmy. 

CRM systém pomáha firmám dosiahnuť vyššie uvedené ciele vďaka mnohým funkcionalitám, ktoré dokážu sledovať aktivitu zákazníkov, monitorovať ich záujem, zaznamenávať kontaktné informácie a budovať databázu

Podľa štatistík z roku 2021 až 91% amerických spoločností s viac ako 10 zamestnancami používa CRM softvér. Ten so správnymi funkciami a dobre vyškoleným tímom môže výrazne zlepšiť vašu zákaznícku skúsenosť a udržať si zákazníkov.

Čo je to CRM softvér?

Softvér CRM uľahčuje zhromažďovanie, organizovanie a správu informácií o zákazníkoch – a to všetko na jednom mieste.

Vhodne zvolený CRM systém neposkytuje užitočné riešenie len veľkým korporáciám s obrovskými databázami zákazníkov, ba práve naopak. Je výhodný aj pre malé a stredné firmy, keďže sleduje a zefektívňuje procesy v podniku a je jedným z najvýkonnejších nástrojov.

CRM systém pomáha lepšie spoznať vašich zákazníkov

Primárnym cieľom každého CRM softvéru je, aby ste sa mohli sústrediť na aktivity spojené s vašimi zákazníkmi a použiť ten najlepší prístup na získanie ich záujmu a dôvery. To zvyšuje aj ich ochotu zakúpiť si váš produkt alebo služby. 

CRM systémy umožňujú rýchlo a jednoducho získať dôležité údaje o vašich klientoch a pochopiť ich aktuálne potreby, preferencie, ciele, či naopak ich nezáujem a nespokojnosť. Na základe týchto informácií môžete vytvoriť aj vysoko personalizovanú informačnú kampaň, ktorou môžete vzbudiť ich záujem o vašu značku.

Prostredníctvom hromadného e-mailingu posielate svojim zákazníkom newslettre alebo iné propagačné a vzdelávacie informácie, čím sa vaša spoločnosť stáva v očiach verejnosti expertom na danú oblasť. Výsledkom je, že si vás ľudia lepšie zapamätajú ako firmu, ktorej možno dôverovať a ktorá je relevantná aj po odbornej stránke biznisu, ktorému sa venujete.

V súčasnosti existuje veľa príležitostí na oslovenie potenciálnych a existujúcich zákazníkov prostredníctvom e-mailov, sociálnych sietí, a pod. Vďaka vstavaným komunikačným nástrojom môžu moderné CRM systémy pomôcť nadviazať kontakt s vašimi zákazníkmi priamo z platformy, akou je napríklad Faceboook.

CRM zhromažďuje údaje o vašom výkone

CRM zjednodušuje nielen interakcie so zákazníkmi, ale aj analýzu a reporting vašich aktivít. Jeho ovládacie panely vizualizujú vašu výkonnosť, takže sa môžete jednoducho sústrediť na metriky, ktoré sú pre vás vo firme najdôležitejšie. 

Okrem toho môžete správy zdieľať aj s členmi svojho tímu a spolupracovať pri hľadaní príležitostí a rastu, a to všetko s jediným cieľom – poskytovať lepšie služby a zlepšovať zákaznícku skúsenosť. 

Vylepšite internú komunikáciu vďaka CRM

Dodržiavanie CRM stratégie pomáha pri budovaní lepšej komunikácie vo vnútri spoločnosti. Zdieľanie údajov o zákazníkoch medzi rôznymi oddeleniami umožňuje ľuďom pracovať tímovo a pomáha optimalizovať rôzne skúsenosti so zákazníkmi. Každý zamestnanec, ktorý je na to určený, môže odpovedať na otázky zákazníkov o tom, čo sa deje s ich produktom alebo službou. Dobre fungujúci a informovaný tím zvyšuje celkovú efektivitu podniku.

Optimalizujte marketing

Zaujímajú vás ďalšie výhody, ktoré používanie CRM softvéru prináša? Veľkým benefitom je možnosť lepšie a efektívnejšie cieliť marketing spoločnosti, predovšetkým e-mailové marketingové kampane. 

Pochopením potrieb a správania vašich zákazníkov ste schopní identifikovať, kedy je správny čas na propagáciu vášho produktu a čo na nich zaberá. CRM softvér zároveň umožňuje automatizáciu pracovných úloh a oslobodzuje zamestnancov od rutinných úkonov ako je zadávanie údajov do Excelu a následné importovanie dát do systému na odoslanie kampane.

CRM zjednodušuje riadenie času

Nástroje CRM umožňujú zamestnancom sústrediť sa na strategické úlohy, vďaka čomu sú produktívnejší. CRM tak neslúži len na zlepšenie vašich vzťahov so zákazníkmi, ale tiež pomáha zvládanie multitaskingu.

Nástroje CRM efektívne pomáhajú aj pri zdolávaní mnohých výziev týkajúcich sa sledovania času na projektoch. Vďaka integrovanému pracovnému kalendáru máte synchronizované a aktualizované všetky dôležité termíny tímu. 

Ak niekto z vašich kolegov zmení dátum alebo čas nejakého stretnutia, táto informácia sa automaticky dostáva aj k ostatným členom tímu. Pracovný kalendár vás informuje o všetkých aktivitách a úlohách členov tímu, ako aj o vašich súkromných úlohách.

CRM šetrí peniaze

Faktom je, že získanie nového zákazníka vás môže stáť päťkrát viac, než udržanie si existujúceho zákazníka. S CRM zvyšujete svoje šance na opakované nákupy vašich zákazníkov bez toho, aby ste museli míňať veľa peňazí na získavanie ďalších nových zákazníkov. 

Potrebuje CRM aj vaša firma? 

Firmy často uvažujú o zavedení CRM systému až vtedy, keď ich predajná komunikácia začne byť chaotická. Preto nečakajte, kým sa táto situácia stane aj vám. Rozhodnite sa pre CRM aj v prípade, že vaše podnikanie je len na začiatku. 

Aké otázky by ste si mali zodpovedať pred zavedením CRM?

Aby ste sa uistili, že z investície do CRM vyťažíte maximum, položte si nasledujúce otázky:

Máme zadefinovaný predajný proces? - CRM systém je navrhnutý tak, aby dopĺňal vaše súčasné predajné praktiky. Ak vaša spoločnosť ešte nemá štandardizovaný systém premeny potenciálnych záujemcov o vaše produkty a služby na stálych zákazníkov, venujte nejaký čas premýšľaniu o efektívnom spôsobe, ako to docieliť. Potom krok za krokom načrtnite proces predaja, ktorý by mal váš tím sledovať.

Vieme, čo chceme riešiť? - Aké problémy so zákazníkmi zvyčajne vo firme riešite? Bojujete s rastom predaja, udržaním si zákazníkov, alebo máte problém s narastajúcou nespokojnosťou zákazníkov? Máte vytvorenú databázu kontaktov a pravidelne ju aktualizujete? Máte nástroj na posielanie newslettrov alebo na realizáciu marketingových kampaní?

Vyskúšajte CRM a vyťažte z podnikania maximum

CRM systém od FLOWii je prispôsobený najmä potrebám malých a stredných firiem a živnostníkov. Jeho výhodou je, že je intuitívny a neobsahuje žiadne zložité funkcie. 

Údaje, ktoré do CRM vkladáte, sa vám vrátia v podobe prehľadných grafov, čím môžete mať okamžitý prehľad o aktivitách vašich obchodníkov, vývoji predaja alebo o správaní sa vašich zákazníkov. 

Lucia Baníková