Niektorí zamestnanci sa snažia oklamať dochádzkový systém, na čo zvyčajne majú niekoľko dôvodov. Nie vždy sa za tým skrýva zlý úmysel. Jednoducho sú isté faktory a motivácie, ktoré ich vedú k takýmto krokom. Aj preto je dôležité, aby ste vo firme zavádzali primerané opatrenia a kontroly a zamedzili obchádzaniu dochádzkového systému alebo zadávaniu nepravdivých údajov.

Uvažujete vo firme nad zavedením evidencie dochádzky alebo ju už máte, ale stále narážate na bariéry? Pravdou je, že niektorí zamestnanci sa snažia oklamať dochádzkový systém, čo môže mať rôzne dôvody.

Skúste si sadnúť so zamestnancami a presvedčiť ich, že dochádzkový systém je dobrá vec a mnohým môže priniesť veľa výhod. Presnosť, transparentnosť, spravodlivé ohodnotenie, lepšie plánovanie práce v tíme – to je iba niekoľko aspektov, ktoré dochádzkový systém pomáha zlepšovať v mnohých firmách a organizáciách.

Dochádzkový systém má veľa výhod, znižuje náklady

Celkovo platí, že dochádzkový systém zlepšuje riadenie pracovnej doby, pomáha znižovať náklady a riziká, zvyšuje efektivitu a zabezpečuje dodržiavanie pracovných predpisov a zákonných požiadaviek. Aj preto sa oplatí mať systém na evidenciu dochádzky. Jednoduchý online dochádzkový systém firmám ponúka aj FLOWii.

Vladimír Kaliňák zo SKLO-KALI: Čo projekt zo skla, to zákazka. FLOWii nám pomáha manažovať biznis

Prečo chcú niektorí oklamať dochádzkový systém?

Dôvodov, prečo sa niektorí zamestnanci snažia oklamať dochádzkový systém vo firme, je niekoľko.

 1. Ak máte vo firme nedostatočný dohľad nad dochádzkou alebo ju primerane nekontrolujete, zamestnanci môžu mať tendenciu oklamať dochádzkový systém.
 2. Vo firmách, kde je veľký tlak na dosahovanie výkonov a cieľov, sa niektorí zamestnanci snažia klamať v evidencii dochádzky, aby dosiahli žiadané výsledky.
 3. Niektorí zamestnanci, ktorí sa cítia nedostatočne finančne ohodnotení, sa môžu snažiť zvýšiť svoje príjmy falošnými záznamami o dochádzke. Môžu zapisovať nepravdivé údaje pri nadčasoch s vidinou získania dodatočnej odmeny alebo finančných výhod.
 4. Nájdu sa aj zamestnanci, ktorí nemajú záujem o svoju prácu. Najradšej by v nej strávili čo najmenej času, hoci chcú naďalej získať odmenu za prácu, ktorú v skutočnosti nevykonali.
 5. V niektorých prípadoch môže ísť jednoducho iba o nečestnosť alebo pokus o zneužitie systému zo strany jednotlivca.

Prečo sa firmám oplatí dochádzkový systém

Dôvodov, prečo by aj malé a stredné firmy mali dbať na evidenciu dochádzky, je niekoľko.

 1. Presnosť údajov o dochádzke

Dochádzkový systém vám zabezpečuje presný záznam o tom, kedy zamestnanci prichádzajú do práce, kedy z nej odchádzajú a koľko hodín odpracovali. To vám pomáha eliminovať možné chyby alebo manipulácie s údajmi o dochádzke.

 1. Časová efektivita

Dochádzkový systém vám pomáha automatizovať procesy zaznamenávania dochádzky, čo šetrí čas a znižuje náklady na administratívu spojenú s manuálnym zaznamenávaním dochádzky.

 1. Zvýšenie transparentnosti

Dochádzkový systém prispieva k väčšej transparentnosti vo firme aj vďaka tomu, že zamestnancom poskytuje prístup k ich vlastným údajom o dochádzke. Aj tým zvyšujete dôveru a znižujete možné konflikty na pracovisku.

 1. Plánovanie pracovnej sily

Na základe údajov z dochádzkového systému môžete efektívnejšie rozvrhovať prácu medzi vašich zamestnancov a v rámci tímov. Môžete identifikovať obdobia s vysokým a nízkym zaťažením a tomu následne prispôsobiť vaše personálne potreby.

 1. Výpočet miezd a odmien

Dochádzkový systém uľahčuje výpočet miezd a odmien na základe presných údajov o pracovnej dobe. Tým sa znižuje aj riziko chybovosti pri výpočte odmien a zabezpečujete, aby boli zamestnanci spravodlivo odmenení za ich prácu.

 1. Sledovanie nadčasov

Dochádzkový systém vám umožňuje sledovať nadčasy zamestnancov, čo je dôležité pre dodržiavanie pracovných predpisov i zákonných požiadaviek na odmeny za nadčasovú prácu.

 1. Dokladovanie pre daňové účely

Dochádzkový systém poskytuje dôležité dáta pre vaše mzdové či personálne oddelenie, ale aj pre daňové účely a auditovanie. Pomáha vám sledovať náklady na pracovnú silu a príslušné daňové odpočty.

Mária Bedleková: FLOWii pomohlo našej športovej akadémii sprehľadniť zadávanie úloh i tréningov

FLOWii vám ponúka online dochádzkový systém, ktorý je nielen dôležitým nástrojom na správu pracovnej doby zamestnancov, ale prináša aj veľa vyššie spomenutých výhod. Jeho ďalšou pridanou hodnotou je, že do FLOWii dochádzkového systému sa môžete prihlásiť pomocou prehliadača – stačí sa iba prihlásiť a kliknúť a vaša dochádzka je zaevidovaná.

Takisto máte k dispozícii terminál v tablete. FLOWii aplikácia premení android tablet na dochádzkový terminál, v rámci ktorého môžete klikať pomocou čítačky alebo PIN kódu.

Aké sú výhody FLOWii dochádzkového systému?

 • okamžite vidíte, ako vaši zamestnanci trávia pracovný čas
 • spracovanie údajov, ktoré terminál zaznamenáva
 • na jeden klik máte všetko prehľadne v jednom PDF reporte
 • prehľad o dochádzke máte aj graficky
 • ak plánujete dovolenku, služobnú cestu či lekára, stačí vaše aktivity naplánovať a FLOWii ich zaeviduje
 • vo FLOWii si môžete ku konkrétnym používateľom nastaviť automatickú evidenciu obedných prestávok, obedné prestávky si tak nemusíte značiť zakaždým manuálne
 • zamestnanci vidia, koľko dovolenky čerpali, koľko im ešte ostáva a odpracované hodiny si nájdu na svojej nástenke

FLOWii dochádzkový systém funguje online. Vďaka tomu si nevyžaduje žiadnu inštaláciu, ani veľkú vstupnú investíciu. Do systému sa jednoducho iba zaregistrujete. Evidenciu dochádzky môžete vo firme nastaviť podľa vlastných potrieb. Máte teda rôzne možnosti nastavenia prístupových práv zamestnancov. Prostredníctvom nich či stredísk si dokonca dochádzku môžete rozdeliť aj na viacero pobočiek.