FLOWii využívajú aj organizácie pôsobiace v oblasti športu. Príkladom je aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorú založil známy slovenský atlét spolu so svojím tímom po víťazstve na letnej olympiáde v brazílskom Rio de Janeiro. Akadémia dnes umožňuje športovať tisícom detí na slovenských školách bez ohľadu na ich sociálne pomery. Mária Bedleková, riaditeľka akadémie, hovorí, ako jej systém FLOWii pomohol v nastavení procesov a ako dnes slúži aj pri zadávaní úloh a organizácii tréningov. 

Za akým účelom vznikla O2 Športová akadémia Mateja Tótha? Aký je za ňou príbeh?

O2 Športová akadémia Mateja Tótha vznikla v čase, keď náš slovenský atlét Matej Tóth vyhral zlato na olympiáde v Rio de Janeiro v roku 2016. Deti sme chceli inšpirovať k pohybu a športovým aktivitám už dávnejšie, chýbala nám však charizmatická osobnosť a jej obrovský úspech, ktorý by o potrebe pohybu a športu inšpiroval aj verejnosť. Matej založil akadémiu so svojím tímom aj so svojím bratom Michalom, ktorý má pod palcom jej športovú časť. Jej cieľom je, aby malo každé dieťa vytvorené podmienky pre rozvoj svojho športového talentu.

Na akých princípoch funguje akadémia?

Akadémia je zameraná na všestrannú pohybovú prípravu detí. Jej cieľom je pripraviť deti pre všetky športy, nielen na atletiku. Aj v tomto smere sa odráža Matejova inteligencia a pokora. Športovci väčšinou zakladajú športovo špecializované akadémie – či už tenisové, futbalové a iné. Matej sa rozhodol urobiť to, čo na Slovensku zúfalo chýbalo. Víziou bolo vytvoriť a rozvíjať kvalitnú a prestížnu značku v podobe športovej akadémie, ktorá bude dostupná  všetkým deťom a pripraví ich na všetky športy. Vďaka tomu sme sa stali najväčšou celonárodnou detskou športovou organizáciou.

Ako Športová akadémie Mateja Tótha nastavila svoje procesy vďaka FLOWii

Akým výzvam ste čelili na začiatku?

Skutočne veľkou výzvou na začiatku bolo dať dokopy tím špičkových odborníkov, ktorí zostavili metodiku a špecifické tréningové postupy pre deti. Akadémia Mateja Tótha sa na tréningoch systematicky venuje aj vývojovej kineziológii. Prostredníctvom nej deti môžu vykonávať pohyb správne, čím je pohyb dieťaťa jednoduchší a efektívnejší. Zakomponovali sme aj psychologickú prípravu, v rámci ktorej si deti trénujú svoje mentálne schopnosti a zručnosti. To všetko sme potrebovali zabaliť do zábavného tréningu plného hier a súťaží.

Metodiky sme rozpracovali do štyroch publikácií, podľa ktorých naši tréneri vedú tréningový proces. Odbornú stránku zvládame na vysokej úrovni. Pre fungovanie tak veľkej organizácie sme však potrebovali kvalitne nastaviť procesy. To bola najmä moja úloha. Dnes ich už len vylepšujeme, digitalizujeme a zjednodušujeme rodičom aj trénerom.

Akadémiu založil známy atlét Matej Tóth spolu so svojím tímom aj bratom Michalom, ktorý má pod palcom jej športovú časť.

Rodičia majú prístup do tzv. elektronickej žiackej knižky, v ktorej sa nachádzajú výsledky testovania ich dieťaťa. Rodičia majú k dispozícií aj sprievodcu, kde nájdu to, aké výsledky v jednotlivých testovaných disciplínach by malo dieťa dosahovať.

V čom vám v akadémii pomáha FLOWii?

Keď som uvažovala nad tým, ako uľahčiť a sprehľadniť zadávanie úloh a tréningov kolegom, natrafila som na systém FLOWii. Spĺňal všetky požiadavky, ktoré som od takéhoto systému očakávala. Okrem toho, že je prehľadný a jednoducho sa ovláda, som potrebovala, aby bol v slovenskom jazyku. Keďže sme rozptýlení po celom Slovensku, FLOWii nám umožňuje vidieť, ktorý tréner čo robí a kedy.

Vo FLOWii využívame plánovač úloh. Každému trénerovi zadávame presný termín každej úlohy a k nej má napísaný obsah, čo má s deťmi na tréningu robiť. Tréner označí úlohu ako „OK“, ak ju zrealizoval alebo ako "Zrušené", ak tréning nezrealizoval. Takýmto spôsobom môžeme jednoducho kontrolovať aj dochádzku, ktorou sú vlastne splnené úlohy. Zároveň máme presný prehľad, ktorý tréner má kedy tréning a čo na ňom robí.

FLOWii pomáha v zadávaní úloh trénerom

Ako takýto systém zadávania úloh pomáha trénerom?

Tréneri nám nemusia robiť pracovné výkazy, FLOWii to jednoducho urobí za nich. Mnohí z nich sú učitelia, ktorí učia na školách a sú zvyknutí na množstvo byrokracie v školstve. Musím povedať, že z FLOWii sú neraz príjemne prekvapení. Čas, ktorí ušetria pri vypĺňaní hárkov, investujú do kvalitnej prípravy na každý tréning. Práve to je naším cieľom. Myslím si, že takýto systém by značne mohol pomôcť nášmu školstvu. Ušetril by čas učiteľom, ktorí by ho mohli investovať do kvalitnej prípravy na vyučovanie.

V ktorých mestách dnes akadémia pôsobí a na aké vekové kategórie detí je zameraná?

Tento školský rok pôsobíme na viac ako 125 školách. Akadémiu pravidelne navštevuje viac ako 2 500 detí. Sme v každom kraji, prakticky na celom Slovensku - od Veľkých Kapušian až po Malacky.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha zadáva úlohy trénerom prostredníctvom FLOWii.

Akadémia je určená dvom vekovým kategóriám - deťom predškolského veku a mladšieho školského veku. Prvú tvoria deti materských škôl od 4 rokov a do druhej patria žiaci 1. stupňa základných škôl. Podľa teórie športu by sa mali deti v 11 až 12 rokoch začať športovo špecializovať. V tomto veku by sa mali rozhodnúť, akému športu sa chcú venovať – bicyklovaniu, plávaniu, hokeju, atletike a pod. Samozrejme, sú športy, pri ktorých sa dieťa špecializuje oveľa skôr. Platí to v prípade krasokorčuľovania alebo gymnastiky. Cieľom akadémie je, aby ak dieťa dovŕši 11 rokov, bolo dobre pripravené na športovú špecializáciu a nezaostávalo.

Ako prebiehajú tréningy v rámci akadémie?

Tréningy sa konajú dvakrát týždenne na základných školách a raz do týždňa u škôlkarov. Prebiehajú podobne ako krúžky na školách. Rodičia nemusia svoje deti nikde voziť. Náš tréner si vyzdvihne dieťa zo školského klubu a po tréningu ho odprevadí naspäť.

Našimi trénermi sú prevažne učitelia telesnej a športovej výchovy, ktorí prechádzajú sériou odborných vzdelávacích kurzov našej akadémie a sú s nami v pracovno-právnom vzťahu. Pravidelne organizujeme aj vzdelávacie pobyty pre trénerov, ktorými sú učitelia telesnej a športovej výchovy alebo učitelia 1. stupňa základných škôl. Dostávajú od nás kompletnú metodickú podporu.

Ako akadémia fungovala počas pandémie, keď deti nemohli chodiť do školy?

Počas pandémie, kedy boli školy zatvorené, sme natočili sériu videí s názvom Telesná na doma. Akadémiu sme tak sprístupnili všetkým deťom, ktoré mali chuť si zacvičiť doma. Mnohí telocvikári posielali naše videá svojim žiakom, nech si doma trochu zacvičia. Napokon sa stali virálnymi. Za tento projekt, ktorý mal viac ako milión pozretí na YouTube, sme získali aj ocenenie ITAPA 2021 za najinovatívnejší projekt.

Je udržanie takejto organizácie finančne náročné?

Čo sa ale týka financovania, využívame všetky dostupné možnosti financovania. Od sponzoringu, cez členské poplatky od rodičov či zriaďovateľov škôl (alebo samotných škôl) a sme tiež prijímateľom asignačnej dane (2 %). Snažíme sa tiež zapájať do verejných výziev, ktoré nám dávajú zmysel. Bohužiaľ, nie sme systematicky financovaný štátom. Hoci, ak by sme boli športovým zväzom, patrili by sme medzi najväčšie na Slovensku.

Deti na školách vedú k pohybovej príprave

V čom spočíva výnimočnosť vášho tréningového programu?

Predovšetkým v prepojení športového tréningu, vývojovej kineziológie a psychologickej prípravy. Najmä tej poslednej sa aktuálne systematicky nevenuje žiadna organizácia. Na tvorbu programu sme sa pozreli z viacerých pohľadov. Z pohľadu rodiča, ktorý chce mať  zdravé dieťa. Vývojová kineziológia kompenzuje dlhé hodiny, ktoré dieťa presedí v školskej lavici alebo za počítačom. Psychologická príprava zase prospieva mentálnemu rozvoju dieťaťa.

V roku 2021 sme robili štúdiu, v ktorej sa ukázalo, že žiaci, ktorí sa pravidelne hýbu, majú lepšiu pozornosť. Tá je dôležitým predpokladom učenia sa. Táto zložka tréningu je veľmi dôležitá najmä v súčasnej dobe, kedy zaznamenávame vysoký nárast porúch učenia a pozornosti u detí.

Školy, ktoré majú záujem, aby bola na ich pôde akadémia olympijského víťaza, sa môžu prihlásiť online prostredníctvom nášho webu alebo nám stačí napísať e-mail. Pre mnohé z nich je takýto program dôležitý. Sme tiež radi, že sme verejnosťou vnímaní nielen ako organizácia, ktorá popoludní zabáva deti, ale ako inštitúcia, ktorá spolupracuje na odbornej úrovni s viacerými slovenskými univerzitami, prednáša a publikuje odborné štúdie.

O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha úspešne vedie Mária Bedleková. (FOTO: Magdaléna Tomalová)

Prečo je dôležité, aby sa dnes deti pohybovali?

Doba, kedy sme behávali s kamarátmi vonku do neskorého večera a mali prirodzený pohyb, je preč. Nostalgické spomienky však situáciu dnešných detí nevyriešia. Deti a mladí sa dnes hýbu viac organizovane. Či už na hodinách telesnej výchovy v škole alebo na krúžkoch, prípadne počas spoločného športovania s rodičmi.

Výsledky štúdie Patrika Súlovského a Patrika Bielika z roku 2017 ukázali, že dnešní žiaci zo športových tried sú na tom pohybovo horšie než žiaci bežných tried pred 30 rokmi. Súčasné deti sú vyššie, ťažšie a silnejšie ako v 80. rokoch. V porovnaní so skúmanou vzorkou z roku 1987 dokonca zistili, že zaostávajú najmä vo vytrvalosti.

V akadémii sa snažíme robiť osvetu, že pohyb nie je iba o telesnom, ale aj o duševnom zdraví. Zvyky, ktoré deťom vštepíme odmala, si zvyčajne prenášajú do dospelosti. Ak dieťa pravidelne (aspoň 2x týždenne) cvičí, tento zvyk si s vysokou pravdepodobnosťou osvojí. Neskôr mu bude nedostatok pohybu jednoducho chýbať a bude ho vyhľadávať.

Petra Nagyová