Čo hovoria prieskumy?

Podľa prieskumov z roku 2017 sa práca z domu stáva sa čoraz atraktívnejšou. Až 43% zamestnaných Američanov strávilo aspoň časť svojho pracovného času prácou na diaľku. Údaje z prieskumu zverejnené v roku 2018 uvádzajú, že 5,2% amerických pracovníkov pracuje nepretržite z domu. Na rovnakej percentuálnej úrovni je aj EÚ. Na Slovensku pracuje z domu v priemere 3,6% Slovákov.

Práca z domu - vývoj v grafe podľa krajín EU

Zdroj: Eurostat

Zlepšíte produktivitu zamestnancov, ak by ste im dovolili pracovať z domu?

Predstavte si, že by vaši zamestnanci pracovali z domu v pohodlnom pyžame. Myslíte si, že sa zlepší ich produktivita práce, alebo by naopak zaspávali s notebookom na nohách? Prieskum profesora Blooma vám poskytne odpoveď (zdroj. Harvard Business Review)

Pozorovania profesora Bloma, ktorý realizoval vo firme Ctrip boli plné prekvapení. Riadici pracovníci si mysleli, že by prácou z domu mohli ušetriť najmä výdavky za kancelárske priestory a vybavenie. Ľudia by pracovali z domu a úspory by vyvážili ich zníženú produktivitu, ktorou by firma utrpela, ak by zamestnanci opustili pracovnú disciplínu kancelárskeho prostredia.

Šokujúce bolo ale zistenie, že ľudia pracujúci z domu dokončili o 13,5% viac telefonických hovorov ako zamestnanci v kancelárii. To znamená, že firma Ctrip získala takmer jeden pracovný deň navyše, ktorý mohli venovať ďalším kľúčovým činnostiam. V kanceláriách nakoniec zostalo o polovicu menej ľudí, čo predčilo očakávania. Naviac zamestnanci hlásili oveľa vyššiu spokojnosť s prácou ako doteraz. Ľudia pracujúci z domu sú celkovo spokojnejší a produktívnejší. Tento názor podporuje aj štúdia Stanfordkej univerzity, ktorá sa zamerala na benefity práce z domu.

Pre koho môže byť určená práca z domu - home office?

Prácu z domu - home office môžu oceniť ľudia z oboch koncov príjmového spektra. Zamestnanci odmeňovaní hodinovou mzdou, alebo vyplácaní na základe splnených úloh. Rodičia, starší ľudia, odborníci z rôznych oblastí (technológie, dane, právo, a pod.) a vedúci pracovníci, ktorí sú pravdepodobne vysoko motivovaní.

Prácu z domu musíte vedieť kontrolovať a vyhodnocovať – ideálne online.

Na to aby ste dokázali vyhodnotiť produktivitu zamestnancov pracujúcich z domu, je potrebné zadefinovať merateľné ciele, ktoré musia byť zároveň dosiahnuteľné, akceptovateľné, špecifické a časovo ohraničené. To nám hovoria múdre poučky, ktoré sú overené praxou.

Príklad: Ak zamestnávate marketingového pracovníka, je potrebné, aby ste mu zadefinovali denné, týždenné a mesačné ciele.

Denné ciele:

  • Každý deň vytvoríš a zverejníš 1 príspevok na Instagram, Facebook a LinkedIn.

Týždenné ciele:

  • Každý týždeň napíšeš a zverejníš 1 článok na firemný BLOG.
  • Každý piatok vytvoríš report odpracovaných úloh týkajúcich sa tvojich denných a týždenných cieľov a pošleš ho nadriadenému.

Mesačné ciele:

  • Každý mesiac vytvoríš 1 referenčné video s našim zákazníkom a zverejníš ho na YouTube.
  • Každý mesiac vytvoríš report odpracovaných úloh týkajúcich sa tvojich denných, týždenných a mesačných cieľov

Kontrola a vyhodnotenie úloh

Viete aktuálne zadať, skontrolovať a efektívne vyhodnotiť realizáciu úloh vašich zamestnancov alebo kolegov? Ak nie, môže vám v tom pomôcť práve FLOWii informačný softvér. Dokážete si pozrieť, v aký čas zamestnanec úlohu dokončil a kedy na nej začal pracovať.

Ako kontrolovať a evidovať úlohy zamestnancov

Evidencia emailov, telefonických rozhovorov alebo online prezentácii

Vo FLOWii pomocou CRM aplikácie je možné zaevidovať každý telefonický rozhovor (prichádzajúci aj odchádzajúci). Taktiež môžete z FLOWii odosielať a prijímať emaily.

Odpracovaný čas zamestnancov sledujete online

Viete kedy prišiel a odišiel zamestnanec z práce? Viete koľko hodín odpracoval na konkrétnej úlohe? Viete zhodnotiť predpokladaný čas vykonania úlohy verzus skutočný čas strávený na úlohe? To všetko sú dôležité faktory, ktoré by ste mali vyhodnocovať ak chcete zistiť, či je zamestnanec efektívny. FLOWii plánovač úloh vám v tom určite pomôže.

Ako plánovať a kontrolovať úlohy a udalosti - nástenka FLOWii

Dokážete manažovať ľudí aj na diaľku?

Manažovanie ľudí na diaľku nemusí byť vôbec náročné. Určite si úlohy vopred, zadajte termíny ich dokončenia, robte pravidelný reporting a komunikujte online. Buďte otvorení novým technológiam, ktoré sú dostupné online a niektoré úplne zdarma. Budúcnosť praje pripraveným!

FLOWii si môžete teraz vyskúšať na 30 dní úplne ZDARMA a bez viazanosti. Navyše vám ponúkame bezplatnú online prezentáciu.

CRM systém online