Dobrý podnikateľský nápad a príležitosti na trhu predstavujú dve dôležité časti na rozbehnutie biznisu. Aj keď ich zhrniete do dobrého podnikateľského plánu, ešte stále nemusíte mať vyhraté. Veľa najmä začínajúcich podnikateľov nedisponuje potrebnými zdrojmi na rozbehnutie biznisu. Ste v podobnej situácii? Čo tak skúsiť prilákať investorov?

Pracujte na rozšírení kontaktov

Mnohí podnikatelia sa obávajú osloviť investora priamo. Nie každý, kto má dobrý biznis nápad, má pripravený podnikateľský plán a nemusí byť dostatočne asertívny, aby okamžite zaujal investora. To však môžete zmeniť. Začnite si tvoriť sieť bohatú na potenciálnych investorov. Aj preto by mala byť pre vás samozrejmosťou dobre organizovaná databáza kontaktov.

Ak máte už existujúci vzťah s potenciálnymi investormi a oslovíte ich s vaším plánom, dynamika vzájomnej komunikácie môže byť iná. Môže sa dokonca stať, že vás zainteresované strany sami oslovia v súvislosti s vašimi podnikateľskými nápadmi. Pamätajte, že investori neinvestujú len do vášho podnikania, investujú aj do vás. Preto sa oplatí mať zvýšenú viditeľnosť a pozitívnu reputáciu v relevantných kruhoch.

Pokiaľ ide o veľké finančné prostriedky, investori sa zvyčajne nesprávajú na základe pocitov. Zaujímajú ich pevné dáta, ktoré ich presvedčia o potenciáli vášho projektu. Presvedčiť investora môžu výsledky úspešného pilotného projektu malého rozsahu, alebo výsledky prieskumu trhu, ktoré preukazujú o vaše služby a produkty veľký záujem. Pri kreovaní podnikateľského plánu tieto skutočnosti zohľadnite.

Pár tipov, ako si poradiť pri hľadaní investora:

  • Ak je to možné, spravte si prieskum potenciálnych investorov skôr, než ich oslovíte. Svoju energiu a čas následne zamerajte na tých, pri ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že váš biznis nápad budú vnímať ako investičnú príležitosť.
  • Možno už majú svoje portfólio investícií. Ak áno, mali by ste sa pozrieť na charakter projektov, ktoré ich dokázali zaujať a pokúsiť sa nájsť spoločné témy. V konečnom dôsledku chcete porozumieť prioritám potenciálneho investora, aby ste mohli prispôsobiť svoju ponuku ich zameraniu. Zároveň je dôležité nestratiť tvár a identitu vlastného biznisu.
  • Ak chcete prilákať investorov, identifikujte a nájdite uhol pohľadu, v ktorom sa zhodnete a ktorý vás môže spájať. Napríklad investor, ktorý financuje environmentálne projekty, bude nepochybne chcieť počuť o opatreniach udržateľnosti vášho podniku.
  • Máte spoločníka? Ak nie, možno ho budete chcieť rýchlo nájsť. Spoločníci sú skvelým spôsobom, ako doplniť svoje zručnosti a zázemie o čokoľvek, čo by vám mohlo chýbať. Možno ste mozgom neuveriteľnej novej technológie, ale nemáte žiadne obchodné schopnosti. Alebo nie je vašou silnou stránkou riadenie projektov a chýba vám  projektový manažér. Spoločník so skúsenosťami v podnikaní urobí váš projekt ešte atraktívnejším pre investorov.

Vybudujte si silnú značku online

Investori operujú hneď s niekoľkými analytickými nástrojmi či softvérmi a preštudujú si vašu firmu skôr, ako si vôbec sadnú s vami za vyjednávací stôl o potenciálnom vstupe ich kapitálu. To, čo o vás nájdu online, musí mať pozitívny vplyv. Profesionálna webová prezentácia je vstupnou bránou vašich schopností. Vaša stránka a účty sociálnych médií by mali byť aktualizované a profesionálne, aby hneď prvý kontakt s vaším biznisom zanechal pozitívny dojem. Ak už máte vybudovanú komunitu podporovateľov, investor to bude vnímať ako dôkaz záujmu o váš projekt.

Skúste online platformy

Predstava o obchodných investoroch v drahých oblekoch je častokrát veľmi zavádzajúca. V súčasnosti existujú aj alternatívne formy financovania. Skupinové financovanie môže byť tiež spôsob, ako získať investície do vášho podniku. Stále viac populárne sú online platformy dizajnované na vyhľadávanie a pripojenie zainteresovaných strán s investičnými príležitosťami.

Prezentácia na týchto platformách je iná ako pri tradičnom výbere investorov. Inšpirujte sa a preskúmajte rôzne projekty na vami vybranej platforme, ktoré úspešne prilákali finančné prostriedky a zistite, ako dosiahli svoje ciele.

Nepreťažujte potenciálnych investorov informáciami

Pri snahe presvedčiť potenciálneho investora, môže byť lákavé poskytnúť mu všetky dostupné fakty a čísla o vašom projekte. Dôležité detaily, ktoré by mohli uzavrieť obchod, sa však môžu stratiť, keď uprednostníte množstvo pred relevantnosťou.

Namiesto zaplavovania investorov informáciami im tento proces čo najviac zjednodušte. Poskytnite relevantné podrobnosti v stručnom a prístupnom formáte. Ak veci príliš komplikujete, pravdepodobne budete mať problém udržať si ich pozornosť. Zoznámte investora so spôsobmi, ktorými sa chcete dostať z vašej východiskovej situácie k plánovaným výsledkom či cieľom. Medzi takéto spôsoby môžete zaradiť aj vašu pripravenosť v logistike a technológiách prostredníctvom informačných systémov ako je napríklad CRM a ERP systém.

Nejde pritom len o nejakú stratégiu ako sa investorovi zapáčiť a presvedčiť ho o svojej plnej profesionalite. Mať pripravené všetky strategické body logistiky podnikania ako je e-mail marketing, prehľad príjmov a výdavkov, fakturácia, skladová evidencia či dochádzkový systém zamestnancov je v dnešnom extrémne konkurenčnom prostredí kľúčové od samotného počiatku vášho podnikania. Práve tento aspekt môže výrazne zavážiť pri rozhodovaní investorov.

Zdôraznite svoju originalitu 

Investori pravdepodobne videli veľa projektov, čo znamená, že ich nudia nápady bez inovácie a originality. Aj preto je dôležité sa v prezentácii projektu sústrediť na to, čo robí váš projekt jedinečným a čo zdôrazňuje jeho originalitu.

Konkrétne vysvetlite, čím sa váš nápad líši od ostatných. Ako si vaša firma podmaní svojich konkurentov? Prečo práve vy máte získať na trhu lukratívne zákazky? Čo vás robí lepším a čo žiadny iný konkurent vo vašom sektore nerobí? Konečným cieľom je vyvolať vzrušenie. Potenciálni obchodní investori by sa mali cítiť inšpirovaní stať sa súčasťou vášho projektu.

Dôsledne sa pripravte na deň, ktorý je vo vašom pracovnom kalendári vyhradený na stretnutie s potenciálnym investorom. Vyjednávanie a samotná prezentácia rozhodne nie je len snahou o získanie investícií pre váš projekt. Zlým a nepresvedčím prejavom riskujete nielen stratu investora, ale aj poškodenie vlastnej povesti, čo môže mať dlhodobé dôsledky pre vaše podnikanie. Aby ste tomu predišli, dôkladne sa pripravte na prezentáciu vášho podnikateľského plánu.

Nenechajte sa znechutiť, ak nebudete hneď úspešní. Vytrvalosť je kľúčová a časom a tvrdou prácou určite nájdete dokonalého investora pre svoj projekt.

Daniel Staník