Evidujte pracovný čas vašich zamestnancov s FLOWii. Vyskúšajte si vo firme online dochádzkový systém alebo fyzickú evidenciu dochádzky, ktorá vám umožní sledovať odpracované hodiny, nadčasy, či návštevy lekára, dovolenky alebo práceneschopnosť vašich zamestnancov. Na konci mesiaca si iba vytlačíte prehľadný report ich dochádzky v PDF alebo v Exceli a vaše účtovné alebo mzdové oddelenie ich už len zapracuje. 

Vyskúšajte jednoduchý dochádzkový systém   

Poznáte to? Drahé dochádzkové terminály, zložitá inštalácia, nové čipy pre zamestnancov a s tým všetkým sa často spája aj nevôľa ľudí a strach zo sledovania zamestnávateľom. Účelom dochádzkového systému nemá byť ich striktná kontrola a sledovanie každého kroku. V modernej firme, ktorá má dobre nastavené pravidlá, si ľudia predovšetkým dôverujú.

Dôvodom evidencie pracovného času by malo byť najmä zvýšenie efektivity práce účtovného alebo mzdového oddelenia i samotných ľudí, ktorí pre firmu pracujú. Dochádzkový systém vám poskytuje prehľadný report každého zamestnanca, ktorý si môžete stiahnuť v týždenných, mesačných alebo iných intervaloch. V rámci neho môžete využiť aj filtre a sledovať skutočný odpracovaný čas vašich zamestnancov.

Či sa už nachádzajú fyzicky v práci alebo pracujú z domu, s FLOWii máte prehľad o tom, kedy začali pracovať, či sú práve k dispozícii alebo sa nachádzajú u lekára, prípadne plánujú v najbližšej dobe dovolenku. Dochádzkový systém vo firme vám môže značne pomôcť v digitalizácii interných procesov. Jeho nastavenie vám zaberie iba pár minút vďaka cloudovému online riešeniu a webovej či tabletovej aplikácii. Aj preto je ideálnym riešením pre vašich ľudí pracujúcich z domu.

Využite jednoduchý online dochádzkový systém cez web

FLOWii ponúka fyzický i online dochádzkový systém. V prípade online evidencie dochádzky vám postačí iba pár minút, zvládne ju naozaj každý. Funguje prostredníctvom webu a je jednoduchá a intuitívna.

Ako evidovať online dochádzku zamestnancov vo FLOWii?

  1. Zaregistrujte sa do FLOWii a vyberte riešenie Dochádzkový systém
  2. Ak ešte nemáte vytvorený účet, využite 30-dňovú skúšobnú dobu, počas ktorej môžete vyskúšať rôzne funkcie FLOWii. Vrátanie nich aj evidenciu dochádzky zamestnancov.
  3. V prípade, že už využívate niektoré riešenia FLOWii, prejdite do nastavení a kliknite na FLOWii riešenia – Pridať/ Odobrať riešenie. Zobrazia sa vám všetky aktivované i neaktivované riešenia, medzi ktorými stačí zakliknúť dochádzkový systém.

Dochádzkový terminál aj na tablete

V prípade fyzickej evidencie dochádzky budete potrebovať tablet s Androidom a pripojenie na internet. Zamestnancovi je pridelený unikátny číselný kód (PIN), ktorý zadáva do tabletu zakaždým pri príchode alebo odchode z práce.

Tablet môžete umiestniť v blízkosti vchodu do firmy a zamestnanci sa iba jednoducho zakliknú alebo klikaním vyznačia ďalšie udalosti priamo na tablete. Údaje o príchodoch, odchodoch, dovolenke, PN či ďalších aktivitách sa automaticky zapisujú do FLOWii webovej aplikácie, do ktorej máte vo firme tiež prístup. Ak vám náhodou vypadne internet alebo sa váš firemný tablet odpojí od tabletu, žiadny problém. Záznamy sa uložia do pamäte a pri opätovnom pripojení sa prenesú do webovej aplikácie.

Ako evidovať online dochádzku zamestnancov na tablete

  1. V aplikácii Google Play Store si stiahnite aplikáciu FLOWii - Dochádzkový terminál FLOWii do tabletu
  2. Spustite aplikáciu v tablete
  3. V aplikácii sa vám objaví prihlasovací formulár do FLOWii, cez ktorý zadáte prihlasovacie meno a heslo (rovnako ako sa prihlasujete do FLOWii cez webový prehliadač)
  4. Pridáte používateľov, ktorým chcete evidovať dochádzku. V aplikácii im nastavíte pracovné úväzky a užívateľské oprávnenia
  5. Zamestnancom vysvetlíte, ako funguje dochádzkový systém a môžete začať s evidenciou

Nezabudnite, že:

Prihlásenie do aplikácie môže vykonať jedine užívateľ s profilom Administrátor. Ak máte vo FLOWii registrovaných viacero firiem, v ďalšom kroku vás aplikácia vyzve, aby ste si zvolili firmu, v ktorej budete dochádzkový terminál používať. Po zvolení firmy sú aplikácia i terminál pripravené na používanie. Na tablete sa zobrazí klávesnica, do ktorej zadáte PIN kód alebo priložíte kľúčenku k čítačke a zvoliť príslušnú udalosť.

Získajte jednoduchý export dochádzky a report v podobe grafu

V dochádzke zamestnancov nájdete databázu všetkých záznamov, ktorá eviduje ich pracovný čas alebo plánované absencie. FLOWii tiež ponúka jednoduchý export dochádzky zamestnancov do Excelu či PDF pre vyplácanie mzdy či prehľadný report o dochádzke v podobe prehľadného grafu.

FLOWii dochádzkový systém zabezpečuje vašej firme automatizáciu procesu, ktorý je jednak potrebný pre riadenie firmy a na druhej strane máte väčší priestor na dôležitejšie úlohy, ktoré priamo súvisia s vaším biznisom.