Prečo používať online dochádzkový systém FLOWii


Dochádzkový systém FLOWii umožňuje viesť evidenciu pracovného času – odpracovaných hodín, nadčasov, prerušenia pracovného času (návštevy u lekára, dovolenky, práceneschopnosť zamestnanca). Na konci mesiaca postačuje vytlačiť prehľadný report dochádzky zamestnanca v PDF alebo v programe Excel.

Mzdová účtovníčka dokáže rýchlo a presne spracovať mzdy zamestnancov. Vy ako majiteľ firmy, alebo nadriadený pracovník máte vždy online prehľad a evidencia dochádzky zamestnancov sa stáva hračkou.

Ako evidovať dochádzku zamestnancov online


Dochádzkový terminál v počítači

Dochádzku si môže zamestnanec evidovať cez webový prehliadač prostredníctvom online dochádzkového terminálu. Postačuje sa do FLOWii zaregistrovať, alebo ak ste už zaregistrovaný tak sa rovno prihlásiť.

Ako evidovať dochádzku zamestnancov online


Dochádzkový terminál v tablete

Dochádzka zamestnancov sa môže zaznámenávať aj pomocou dochádzkového terminálu na tablete. V takomto prípade si nainštalujete aplikáciu dochádzkového terminálu do vášho tabletu. Príchody, odchody a ďalšie udalosti sa automaticky zaznamenávajú do FLOWii webovej aplikácie.

Zamestnanec sa môže identifikovať na základe PIN kódu alebo RFID kľúčenky.

Aplikáciu do tabletu si stiahnete priamo v Google play store - Dochádzkový terminál FLOWii.

evidencia dochádzky - tablet


4 kroky ako začať evidovať dochádzku zamestnancov už teraz

  1. Vytvorte si účet vo FLOWii.
  2. Pridajte používateľov, nastavte im pracovné úväzky a používateľské oprávnenia.
  3. Stiahnite si aplikáciu do tabletu.
  4. Oboznámte zamestnancov o novom systéme a začnite s evidenciou dochádzky.