Ako zvýšiť produktivitu? Riešením môže byť aj práca z domu

Napriek rozdielnym názorom, ktoré práca na home office so sebou prináša a viacerým veľkým korporáciám, ktoré sa vzdali tejto myšlienky, nám údaje o pracovných návykoch naznačujú, že práca z domu si získava stále väčšiu popularitu a stáva sa štandardom pre mnohých ľudí. Poďme sa na to však pozrieť do detailov.

Začneme štatistikami

Prieskum spoločnosti Gallupe z roku 2017 ukázal, že 43% zamestnaných Američanov strávilo aspoň nejaký čas prácou na diaľku. Údaje z amerického sčítania ľudu zverejnené v roku 2018 uvádzali, že 5,2% amerických pracovníkov pracuje výlučne z pohodlia domova.

Na lepšie pochopenie efektívnosti práce na diaľku realizovala spoločnosť Airtasker na vzorke svojich 1 004 zamestnancov, z ktorých 505 boli zamestnanci na „homeoffice“ prieskum o ich pracovných návykoch a produktivite. Výsledky naznačujú, že pracovníci na diaľku sú v skutočnosti produktívnejší ako ich kolegovia v kancelárii.

Štúdia zistila nasledovné

  • Vzdialení zamestnanci pracujú o 1,4 dňa viac mesačne ako kancelárski zamestnanci, čo je takmer 17 pracovných dní ročne navyše.
  • Vzdialení zamestnanci majú v priemere dlhšie prestávky ako zamestnanci v kancelárii (22 minút oproti 18 minútam), ale pracujú ďalších 10 minút denne navyše.
  • Úradníci sú neproduktívni priemerne 37 minút denne, v čom ešte nie sú zahrnuté prestávky na  obed, zatiaľ čo vzdialení zamestnanci sú neproduktívni iba 27 minút.
  • 15% homeoffice pracovníkov uviedlo, že ich šéf ich vyrušil od práce, čo je menej ako 22% zamestnancov v kanceláriách, ktorí mali ten istý problém.

Výhody, výhody, výhody ...

Náklady

Predstavte si vaše náklady na prenájom, kancelárske vybavenie, atď. Podľa štúdie jednej americkej firmy je možné za jedného zamestnanca takto ušetriť aj viac ako 2000 € na rok. Ďalšia štúdia z roku 2017 dokonca zistila, že priemerný pracovník bol ochotný akceptovať o 8% nižšiu mzdu ak mu bolo umožnené pracovať z domu. To naznačuje, že pracovníci prideľujú peňažnú hodnotu flexibilite, ktorú poskytuje politika práce z domu.

Produktivita

Jednoznačným je nárast produktivity. Jedna tretina jej nárastu je podľa názoru odborníkov vďaka tichšiemu prostrediu, ktoré uľahčuje spracovanie hovorov. Doma ľudia nie sú vystavení takému značnému množstvu rušivých prvkov. Kancelárie sú skutočne neuveriteľne rušivé miesta. Ostatné dve tretiny nárastu produktivity možno pripísať skutočnosti, že ľudia doma pracovali viac hodín. Začali skôr, mali kratšie prestávky a pracovali až do konca dňa. Nemuseli dochádzať. Nebežali sa na „hodinu vyvetrať“ na obed. Počet sick-days (OČR, návštev lekára) pre zamestnancov pracujúcich z domu sa znížil.

Jedna štúdia z roku 2015 zrealizovaná v čínskej cestovnej agentúre taktiež zistila, že keď sa pracovníci call-centra presunuli na prácu z domu, ich produktivita sa zvýšila v priemere o 13%, čo bolo evidentne spôsobené znížením doby prestávok a dní práceneschopnosti v kombinácii s pohodlnejším a príjemnejším pracovným prostredí.

Upevnenie vzťahu so zamestnancom a vzťahy na pracovisku

Zamestnanci si cenia možnosť pracovať na diaľku, jedná sa o ďalší benefit navyše, ktorý je prakticky zdarma (možno úvodná investícia do infraštruktúry a pracovných nástrojov, ak sa však nato myslí od začiatku, náklad to nepredstavuje). Homeoffice je dnes takmer samozrejmosťou. Určite ste zažili pohovor, kde sa vás uchádzač o zamestnanie pýtal na benefity a pýtal sa práve aj na možnosť pracovať z domu. Homeoffice sa jednoducho stal štandardom pre určité typy zamestnaní a zamestnanci sa ho automaticky dožadujú. Taktiež je dôležité udržiavať si blízky vzťah so zamestnancom ktorý je v kancelárii menej ako viac. Podľa prieskumu Airtaskeru 28% zamestnancov opustilo prácu kvôli toxickým vzťahom so svojimi spolupracovníkmi. Nie je žiadnym tajomstvom, že dlhodobí zamestnanci sú neoddeliteľnou súčasťou prosperity spoločnosti. Takže zatiaľ čo zdravé medzipodnikové vzťahy môžu byť dobré pre vaše duševné zdravie, môžu byť tiež skvelé pre finančné zdravie spoločnosti.

Čo by mali manažéri zvážiť pri stanovovaní homeoffice politík vo všeobecnosti

Tu je niekoľko odporúčaní:

  • Zamestnávatelia, ktorí umožňujú zamestnancom pracovať na diaľku, by mali týmto zamestnancom poskytovať skutočnú autonómiu a flexibilitu, namiesto toho, aby sa snažili mikromanažovať ich prácu na diaľku.
  • Manažéri zamestnancov pracujúcich na home office by mali nariadiť používanie spoločného súboru technologických nástrojov, napr. vhodný taskmanager, nástroj na projektové riadenie, online dochádzkový systém, prepracovaný komunikačný nástroj, atď.
  • Čo sa týka nových zamestnancov, zdá sa byť najlepšie udržať ich umiestnených v kancelárii so skúsenými rovesníkmi dostatočne dlho, aby mohli ťažiť z neformálneho učenia, ku ktorému dochádza automaticky počas osobných stretnutí na pracovisku. Až následne po dôkladnom zaučení, môže zamestnanec dostať benefit v podobe homeoffice.
  • Bežnou skúsenosťou však je, že sa manažéri často obávajú, že vzdialení zamestnanci pracujú menej alebo viac vo väčšej miere kombinujú osobné povinnosti s prácou. Existujú tiež obavy, že umožnenie zamestnancom pracovať odkiaľkoľvek by mohlo znížiť komunikáciu a spoluprácu medzi spolupracovníkmi a obmedziť neformálne vzdelávanie, ku ktorému zvyčajne dochádza v kancelárii.
  • Nakoniec zvážte samotný druh práce. Ak je práca veľmi nezávislá - to znamená, že zamestnanec môže vykonávať väčšinu pracovných povinností s malou alebo žiadnou koordináciou s ďalšími kolegami  - prechod na homeoffice s väčšou pravdepodobnosťou povedie k zvýšeniu produktivity.

Najdôležitejším faktorom pri zvažovaní či home office áno alebo nie by teda mal byť naturel práce, dôkladné preverenie zamestnanca, ktorému homeoffice umožníme a to hlavne vo veľkom rozsahu. Treba citlivo zvážiť povahu zamestnanca, niekto je produktívnejší v kolektíve, niekomu sa lepšie pracuje osamote. Na druhej strane, ako sme si už povedali aj vyššie, zamestnanci sú produktívnejší, lojálnejší voči zamestnávateľovi, ktorý im vyšiel v ústrety a majú menej nárokov, či už materiálnych alebo pracovných.

CRM systém online