Akonáhle identifikujete potrebu zavedenia CRM, je potrebné, aby ste v ďalšom kroku vybrali správneho dodávateľa pre vaše podnikanie. Pri výbere zvážte ponuky viacerých poskytovateľov CRM.

Pripravili sme sumár kľúčových oblastí, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere dodávateľa CRM.

Skúsenosti

Dôkladným preštudovaním webových stránok rôznych predajcov CRM získate dostatočný prehľad o type a veľkosti spoločností, s ktorými dodávateľ CRM spolupracuje.

Venujte svoju pozornosť takým predajcom, ktorí spolupracovali so spoločnosťami, ktoré sú podobné tej vašej. Zvážte riešenia, ktoré CRM systém konkrétneho predajcu poskytuje. Je to riešenie, ktoré vyhovuje len určitému typu podnikania, alebo bude vyhovovať aj tomu vášmu? Hľadajte dodávateľa, ktorý dokáže vyhovieť nielen štandardným požiadavkám, ale aj špecifickým – teda vašim.

Lokálne služby

Zrejme každá firma chce, aby o ňu bolo postarané čo najlepšie. Rovnako aj tá vaša by mala prihliadať na lokálku podporu pri implementácii softvéru ako aj o podporu pri dlhodobom používaní.

Je dodávateľ CRM z regiónu, alebo štátu v ktorom podnikáte? Pomôže vám so zavedením CRM? Bude k dispozícii vždy v lokálnom jazyku a tiež keď budete žiadať zákaznícku podporu o pomoc? Aké skúsenosti ma s implementáciami a koľko ich už úspešne zrealizoval?

Prispôsobenie a školenie

CRM systém získa na sile len v prípade, ak je správne nastavený a váš personál je profesionálne zaškolený na používanie všetkých funkcií. Nikdy sa nezabudnite spýtať na cenu za školenia (úvodné a dodatočné) a náklady na konfiguráciu.

CRM systém by mal zapadnúť ako lego do vášho podnikania a zároveň odrážať potreby predajných procesov, marketingových aktivít, činnostiam v oblasti služieb zákazníkov a vaše každodenné rutiny týkajúce sa zákazníkov.

Pokiaľ ide o školenia, nikdy ich nepodceňte, pretože je to jeden z najdôležitejších faktorov plynulého chodu CRM. Vďaka školeniam používatelia zistia, ako používať softvér na zvýšenie svojej výkonnosti a na dosahovanie firemných ako aj individuálnych pracovných cieľov. Školenia je možné realizovať individuálne alebo skupinovo. Dôležité je, aby školenie dopomohlo k spolupracovaniu používateľov pri dosahovaní toho istého cieľa.

Flexibilné nasadenie

Majitelia podnikov sa častokrát rozhodujú, či zvolia prevádzkovanie softvéru na vlastných serveroch alebo siahnu po cloudovom riešení. Myslite na to, že sa vaša situáciu v podnikaní môže v budúcnosti zmeniť. Je možné, že v tomto momente vyberiete cloudové riešenie ale v budúcnosti sa rozhodnete prevádzkovať crm systém na vlastných serveroch. Najlepšie je vybrať dodávateľa, ktorý je flexibilný a schopný vyvíjať softvér podľa vašich aktuálnych potrieb.

Ukážka systému a jeho bezplatná skúšobná verzia

Nikdy neplaťte za systém, ktorý ste si predtým nevyskúšali. Najlepší spôsob je začať s demo verziou ukážky aplikácie, ktorú vám dodávateľ poskytne. Množstvo dodávateľov poskytuje CRM systém na 30 dní zadarmo.

Počas skúšobnej doby vás predajca softvéru prevedie všetkými kľúčovými funkciami, a vy si môžete systém vyskúšať bez nutnosti akejkoľvek platby alebo zálohy. Počas skúšobnej doby sa vám môžu vynoriť otázky, na ktoré ste predtým vôbec nemysleli. Tiež získate dojem o tom, ako všetko funguje a odhalíte silné aj slabé stránky systému. Dbajte aj na jednoduchosť používania, schopnosť systém prispôsobovať a taktiež na kľúčové vlastnosti CRM

Používateľská skúsenosť

Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere CRM systému je to, ako sa cítite a čo zažívate pri jeho používaní. Pomáha vám? Je práca s ním intuitívna a nemusíte študovať návody? Alebo je niečo, čo vám doslova vadí a spomaľuje vás? To všetko vyjadruje používateľskú skúsenosť, ktorá je kľúčovým faktorom pri výbere CRM.

Povedzte poskytovateľovi, aby vám ukázal konkrétne postupy pri vykonávanie určitej činnosti v CRM. Napríklad ako zaznamenať telefonický rozhovor so zákazníkom a nastaviť si pripomienku. Je postup, ktorý CRM poskytuje prehľadný a jednoduchý? Je pre vás rozhranie efektívne? Sú tlačidlá a ikony zreteľne označené? Je postup logický?

Súlad s GDPR

S účinnosťou GDPR sú teraz údaje vašich zákazníkov a spôsobe ich ukladania dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. CRM systém pripravený na GDPR vám pomôže efektívnejšie spravovať a chrániť údaje o zákazníkoch.

Napríklad, ak chce byť váš zákazník odstránený z vašej databázy, musíte splniť jeho požiadavku a poslať potvrdenie o vymazaní. Ak váš zákazník požaduje elektronickú správu o všetkých údajoch, ktoré v nich uložíte vo svojom CRM, musíte tento prehľad vygenerovať pre každého zákazníka individuálne.

Riešenie na jedno kliknutie vám ušetrí čas a zdroje namiesto manuálneho odstránenia údajov zákazníkov z viacerých databáz predaja, marketingu a služieb zákazníkom alebo starostlivo preosievania pomocou rôznych zdrojov a dvojitej kontroly.

Referencie – spokojní používatelia

A v neposlednom rade hľadajte spoločnosti, ktoré vám môžu poskytnúť zákaznícke referencie o predajcoch CRM. Vyhľadajte referencie od spoločností, ktoré sú podobné vášmu podnikaniu, aby ste dobre pochopili, či predajca CRM skutočne pomohol zákazníkom podobnému vám. Zistite, aká bola jeho situácia a ako sa zmenila po implementácii systému CRM. Pomôže vám to zistiť, či je reálne, že vaša firma uspeje s konkrétnym dodávateľom.

Kľúčové otázky, ktoré treba položiť dodávateľovi CRM:

  • Ako dlho bude implementácia trvať?
  • Koľko školení a dodatočných služieb je potrebné si ešte objednať, ak existujú?
  • Ako bude predajca riešiť problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť počas používania CRM?
  • Aké ľahké je naučiť sa používať softvér?
  • Je možné časom rozšíriť funkčnosť systému?