Spravovanie dokumentov potrebných k účtovníctvu môže byť niekedy náročné. Aké nástroje vám môžu uľahčiť celý fakturačný proces a ako si s ich pomocou urobiť poriadok v účtovných dokladoch? Používate online faktúry alebo softvér pre efektívne účtovníctvo? 

Ukončite chaos s dokladmi, skúste online faktúry

Spôsob, akým uchovávate svoje účtovné doklady vo firme, má obrovský vplyv aj na vašu schopnosť plánovať dopredu. Keď je ťažké získať účtovné doklady alebo sa stratia, môže to spôsobiť vážne problémy aj v prípade budúceho auditu.

Zároveň máte obmedzenú schopnosť vytvárať podrobné analýzy nákladov a plánovať rozpočty.  Hlavnou prioritou každého finančného oddelenia vo firme by preto mala  byť efektívna správa účtovných dokladov a ich následné uchovanie v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami.

Účtovníci sa môžu často cítiť pod tlakom kvôli neustále narastajúcim hromadám dokumentov a najmä, ak ich spracúvajú manuálne. Mnohé firmy preto  využívajú softvéry na online fakturáciu a správu dôležitých dokumentov, ktoré uľahčujú procesy a zároveň znižujú chybovosť.

Vyskúšajte si online fakturáciu od FLOWii

Jedným z riešení, ktoré vám môžu pomôcť v správe účtovných dokladov, je online fakturácia pomocou softvéru FLOWii. Jeho používanie môže výrazne uľahčiť procesy vo vašej organizácii.

Výhody online fakturácie

  • Rýchlejšia evidencia úhrad

Zakaždým, keď je faktúra spracovaná manuálne, si proces evidencie úhrad vyžaduje určitý čas. Softvér na online fakturáciu naopak urýchľuje proces úhrad, čím šetríte čas.

  • Menej papierovačiek

Papierovanie je problém. Keď sa povie účtovníctvo, väčšinou sa vám vybaví obraz niekoho zahrabaného pod hromadami šanónov a papierov.

Online fakturačný softvér zabezpečuje nielen dodržiavanie zákona, ale aj správne číslovanie faktúr a dodržiavanie zákonných upozornení. Navyše vďaka nemu ušetríte značné množstvo miesta vo vašej kancelárii. Namiesto hrubých veľkých šanónov s účtovnými dokladmi môžete priestor využiť efektívnejšie a prehľadnejšie.

  • Lepšia organizácia vo firme

Stáva sa,  že zákazník prehliadne vašu faktúru alebo ju nezaplatil. Vhodný výber online fakturačného softvéru vám preto značne uľahčí sledovanie upomienok.

Ide o  najefektívnejší spôsob sledovania odoslaných, zaplatených alebo nezaplatených faktúr bez toho, aby ste svojich zákazníkov zahltili upomienkami.

  • Robte menej chýb

Vyhotovenie faktúr na papieri prináša vysoké riziko ľudských chýb, pretože ide o zdĺhavý proces. Spracovanie nesprávnych fakturovaných súm alebo odoslanie faktúry nesprávnemu zákazníkovi môže navyše poškodiť reputáciu vašej firmy.

Takéto chyby a spory v procese fakturácie vás môžu stáť nemalé dodatočné výdavky. Online fakturačný softvér automaticky vypočíta celkovú sumu za vás, aby ste prechádzali  chybám.

  • Nonstop prístup k vašim faktúram

Online fakturácia na cloude je možná aj vďaka FLOWii. Umožňuje vám spravovať klientske informácie a fakturáciu z jednej aplikácie, čím ju môžete realizovať na svojom počítači, tablete alebo smartfóne.

To znamená, že ak sa práve nenachádzate v kancelárii, ste doma alebo na služobnej ceste, faktúry môžete spravovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

  • Vaše dokumenty na cloude sú v bezpečí

V prípade, že  sa vám pokazí počítač a nemali ste vytvorenú zálohu, sa môžete rozlúčiť aj s najdôležitejšími súbormi. Pri online faktúrach spravovanými FLOWii vám takáto situácia nehrozí, keďže softvér je mimoriadne bezpečný a zálohovaný na cloude. Neustále tak chráni vaše súbory pred porušením či stratou.

Vyberte si online faktúry

Vylepšite svoj finančný a fakturačný systém prechodom na modernú elektronickú fakturáciu. S FLOWii môžete transformovať svoje obchodné procesy aj s pomocou  automatizovanej správy faktúr.

FLOWii fakturácia je moderná online aplikácia, ktorá zjednodušuje a urýchľuje administratívu spojenú s vystavovaním a správou interných dokladov. Umožňuje vytvárať profesionálne cenové ponuky, faktúry, zálohové faktúry, objednávky, dodacie listy či dobropisy.

To všetko bez chýb a vo veľmi krátkom čase. Nezáleží, či vystavujete faktúry s DPH, bez DPH, v cudzom jazyku alebo svojím zákazníkom poskytujete zľavu.

Rýchlosť vystavovania dokladov podporuje aj online cenník a databáza partnerov. Nič nemusíte  pracne vypisovať, FLOWii fakturácia pracuje za vás. Otestujte si online faktúry zadarmo s FLOWii. Navyše každá vystavená faktúra online sa vám zapíše do histórie vašich partnerov, takže už na svoje príjmy nezabudnete a ich splatnosť máte online pod kontrolou.

Lucia Baníková