Pracovný čas mnohým ľuďom nestačí na plnenie ich pracovných úloh. Aj preto, lebo ho nedokážu využívať efektívne. Často to pramení z neuvedomovania si, akú dôležitosť má manažment času a ako môže samotná firma zlepšiť výkon svojich ľudí v takmer každom zamestnaní.

Time management môže mať obrovský vplyv na výkon a produktivitu na pracovisku. Nielenže z vás môže spraviť efektívnejšieho zamestnanca, ale pomôže vám aj dodržiavať termíny, produkovať kvalitnejšiu prácu a rozvíjať sa. Ak sa chcete v práci zviditeľniť a urobiť ďalší krok vo svojej kariére, oplatí sa rozvíjať a zlepšovať zručnosti riadenia času.

Prečo je time manažment dôležitý?

  • Čas je obmedzeným zdrojom

Najväčší dôvod, prečo je pre prácu rozhodujúci časový manažment je ten, že bez ohľadu na to, čo robíte, deň bude mať len 24 hodín. Či už plníte svoje povinnosti podľa stanoveného plánu alebo musíte zostať v práci, kým sa nedokončia všetky úlohy, pochopenie, že váš dostupný čas je obmedzený, vám môže pomôcť pochopiť jeho hodnotu. Ak sa váš pracovný čas stane vašou prioritou, môžete dosiahnuť viac vecí za kratší čas

Napríklad, keď sú zamestnanci disciplinovaní a presne vedia, čo majú robiť, strácajú menej času nečinnými aktivitami a namiesto toho sústreďujú svoju energiu na dôležitejšie projekty.

  • Zlepšuje kvalitu odvedenej práce

To, že máte dobré zručnosti v oblasti time managementu, neznamená, že by ste mali pracovať celú noc, aby ste dodržali termíny. Znamená to, že efektívne hospodárite so svojím časom a rozdeľujete si prácu a zároveň zachovávate pravidelný spánok. 

Podľa výskumu takmer polovica Američanov pravidelne spí nedostatočne alebo nekvalitne a uvádza, že to zasahuje do ich každodenného života. Ak chcete produkovať kvalitnú prácu, potrebujete dobrý spánok - dobré zručnosti v oblasti riadenia času vám pomôžu získať odpočinok, ktorý potrebujete.

  • Znižuje stres na pracovisku

Stres na pracovisku je jedným z faktorov, ktoré môžu viesť k vyhoreniu. Zároveň môže negatívne ovplyvniť produktivitu zamestnancov, pracovnú spokojnosť, náladu, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a pohodu.

Štatistiky riadenia času a produktivity odhaľujú, že až 43% zo skúmaných pracovníkov uviedlo, že sa denne pokúšajú vyrovnať so stresom. Tento stres sa vyskytuje najčastejšie u tých, ktorí nemajú presný plán a podliehajú úzkosti z blížiacich sa deadlinov.

Stres na pracovisku má špecifické symptómy, ktoré sú ľahko pozorovateľné. Môžu sa objaviť konflikty v rámci tímov, zamestnanci sa môžu cítiť unavení, časom môžu robiť chyby a ich výkon sa môže znižovať. Rozvoj zručností pri riadení času zamestnancov znižuje stres na pracovisku. Zamestnanci sa učia, ako si stanoviť ciele, uprednostňovať úlohy a čo najlepšie využiť svoj čas.

  • Zvyšuje vašu schopnosť rozhodovania

Schopnosti riadenia času vám pomôžu vyhnúť sa stresu. To má silný vplyv na kvalitu vašich rozhodnutí a následne ovplyvňuje takmer každý aspekt vášho života, od kariérneho postupu až po vaše vzťahy, priateľstvá a spoločenský život. 

Keď sa ľudia ponáhľajú a sú nútení dokončiť prácu, je pravdepodobnejšie, že urobia neuvážené rozhodnutia, ktoré neboli dobre premyslené. Prostredníctvom efektívneho riadenia času sa môžete vyhnúť zlým rozhodnutiam, ktoré robíte, keď sa cítite vystresovaní, unavení alebo pod tlakom.

  • Pomáha osobným vzťahom

Dobré zručnosti v oblasti riadenia času sú nevyhnutné pre silné a produktívne vzťahy. Čím viac voľného času budete tráviť so svojimi priateľmi a rodinou, tým lepšie budú vaše vzťahy. Budete robiť lepšie rozhodnutia, budete mať lepšie nápady a ľudia okolo vás si to všimnú. Silnejšie osobné vzťahy posilnia všetky aspekty vášho života.

  • Zbavíte sa zlozvykov a prokrastinácie 

Prokrastinácia je niečo prirodzené a každý človek sa s ňou pravidelne stretáva, avšak môže viesť k oneskoreniam, nedodržaniu termínov, konfliktom, zlej komunikácii i nízkej produktivite.

Prevzatie kontroly nad svojou rutinou a harmonogramom práce pomáha vyhnúť sa rovnakým chybám, ktoré môžu mať negatívny vplyv na prácu. Tým, že si budete viac uvedomovať čas, ktorý máte a ako dlho by malo trvať dokončenie určitých úloh, môžete si stanoviť dosiahnuteľné ciele, ktoré vám umožnia zostať na správnej ceste. Znamená to tiež, že s väčšou pravdepodobnosťou identifikujete zlé návyky. To zahŕňa veci, ako je plytvanie časom napríklad na Facebooku, Instagrame alebo vyhýbanie sa práci, ktorú nechcete robiť a odkladanie na neskôr.

Ako môžete zlepšiť riadenie času?

Existujú rôzne techniky a plánovače, ktoré môžete použiť na zlepšenie svojich zručností pri riadení času v práci. To zahŕňa vymýšľanie rutiny a stanovenie cieľov a termínov, ktoré musíte splniť. Znamená to bližšie sa pozrieť na to, ako pracujete a v ktorých oblastiach sa musíte zlepšiť.

Ak hľadáte efektívny plánovač času, dobrou voľbou môže byť FLOWii plánovač úloh. Online plánovač a pripomienkovač úloh umožňuje podnikateľom jednoducho plánovať a organizovať úlohy pre jednotlivých zamestnancov, ale aj firmu ako celok. FLOWii plánovač úloh do vašej firmy zavedie poriadok a získate aktuálny prehľad o tom, či vaši zamestnanci stíhajú všetky dôležité termíny.

Efektívne meranie a riadenie času môže mať mimoriadne pozitívny vplyv na prácu a život vo všeobecnosti. Venovať čas rozvoju týchto zručností môže byť veľkým prínosom a môže z vás urobiť lepšieho zamestnanca a spokojnejšieho človeka.