1. ERP (Enterprise Resource Planning)

V překladu plánování podnikových zdrojů, je pojmenování komplexního podnikového informačního systému, který spravuje několik části podniku, od řízení zásob, personalistiky, správy dokumentů po účetnictví či marketing. Lidově řečeno jde o "rozum firmy". ERP používají středně velké velké firmy, stejně jako státní správa na správu všech svých poboček, středisek nebo oddělení. Je velmi oblíbený u manažerů díky okamžitému a podrobnému reportingu. Zjednodušil operativní i strategické rozhodování a mnohé firmy si nevědí přestavit fungování aniž centrálního systému.

Porovnání výhod a nevýhod ERP

Ačkoli je velmi náročné přesně vyčíslit přínos ERP, drtivá většina, ba přímo všechny námi poptávané firmy si zavedení systému pro plánování podnikových zdrojů pochvalují. Za největší přínos považují pořádek v datech a zefektivnění práce.

ERP byl od počátku koncipován jako modulární software. Každá firma si proto mohla vybrat, kterou část podnikání bude v tomto programu řešit. Nejlepší samozřejmě je, pokud firma používá ERP na všechno. Tím se vyhne více aplikacím, nutnosti vícekrát zadávat některá data a náročnějšímu servisu i školení zaměstnanců.

Vývoj ERP systémů

O prvních verzích systémů můžeme hovořit po roce 1970. Tehdy začal vznikat mladší brát, software typu MRP (Material Requirement Planning - plánování materiálových zdrojů). Jak z názvu vyplývá, jde o software pro správu materiálu pro výrobní podniky. Umožňoval hlavně evidenci zboží a plánování zásob. Postupně se vyvíjel a o 10 let později mluvíme o MRP II. Druhý vývojový stupeň přinesl několik zlepšení. Přibyla kontrola kvality, lepší plánování a podpora účetnictví.

Postupně se do MRP systémů přidávali další nezávislé moduly (v jistém čase i CRM, které popisujeme níže). Tímto přidáváním vznikl komplexní systém, které plnil jinou úlohu jako MRP. Odborníci ho nazvali ERP. Některé zdroje hovoří o ERP systémech již v roce 1973, kdy vydala světoznámá německá firma SAP první verzi svého programu.

Po roce 1990 se již ERP systémy těšily velké popularitě. Důvodem byly obavy z roku 2000. V té době se začaly diskuse o tzv. problému roku 2000, kdy programy nesprávně interpretovali rok 2000 jako rok 1900. To představovalo velký problém pro firmy, které ERP používali. Nemluvě o katastrofických předpovědích pro energetický, dopravní či finanční sektor. Negativní scénáře se naštěstí nenaplnily. Kromě výše uvedené situace měly podniky už několik nezávislých aplikací, co začalo způsobovat různé problémy. Rozhodli se proto přejít na centralizovaný, modernější software.

V současnosti máme na trhu širokou škálu ERP produktů od zdejších i zahraničních firem. Software typu ERP není vázán na určité odvětví.

Budoucnost ERP

Můžeme popsat dvěma slovy. Umělá inteligence. Stejně jako každý moderní software, i ERP může využít nástroje umělé inteligence pro získávání nových informací. Může se postarat o to, aby byla práce se systémem jednodušší a intuitivnější. Dopomoci tomu mohou i integrace od jiných tvůrců softwaru. V konečném důsledku záleží hlavně na požadavcích zákazníků systému. Oni rozhodnou, co jim v systému chybí.

2. CRM, Customer Relationship Management

O systému pro správu vztahů se zákazníky jste už určitě slyšeli. Používá ho každé call centrum a každá větší firma. Z pohledu ERP jde o jeden modul, samostatný systém, do kterého si ukládáte informace o současných i potencionálních zákaznících.

Část CRM systému společnosti FLOWii s.r.o.

Každý CRM systém obsahuje seznam partnerů s kontaktními údaji. Seznam zákazníků však sám o sobě neposkytuje mnoho informací. K jednotlivým zákazníkům je třeba přiřadit jaké výrobky či služby u nás nakoupili. Kdy je nakoupili a v jakém objemu. Je nutné udržovat historii o těchto datech. V tom spočívá skutečná hodnota CRM systému. Zcela zdarma si můžete vyzkoušet v i naše FLOWii CRM.

Je obecně známým faktem, že je jednodušší přesvědčit na další nákup již existujícího zákazníka, jak přesvědčovat zákazníka nového. Proto CRM obsahují historii aktivit, kde je uvedeno, kdy a s jakým výsledkem byl kontaktován zákazník.

Historie aktivit CRM FLOWii

CRM přináší firmě řadu výhod:

  • Pořádek v datech o zákaznících.
  • Připomínkování úkolů.
  • Zvýšení prodejů.
  • Zlepšení péče o zákazníky.
  • Zpětná vazba o firmě nebo produktu.

Pokud ještě stále nejste přesvědčeni o nutnosti implementace tohoto softwaru, přečtěte si další náš článek - 6 dôvodov prečo Vaša firma potrebuje CRM softvér.

Vývoj CRM systémů

Počátky CRM sahají daleko do minulosti. Do doby, kdy nebyly počítače a vše se zaznamenávalo na papír. Poctivě se této činnosti věnovalo jen málo firem. Bylo to náročné a člověk, který to měl na starosti musel mít smysl pro detail, protože bylo velmi snadné udělat chybu. Kromě toho nešlo o systém správy vztahů se zákazníky v pravém slova smyslu.

První CRM systémy vznikly podobně jako ERP po roce 1970. Šlo o systémy pro automatizaci prodeje. Kvůli šetření místa se začaly některé informace ukládat elektronicky. Příjezd databázových systémů pomohl rozvoji celé škály softwaru. Výjimkou nebylo ani CRM. Za překupníky v používání můžeme označit banky a pojišťovny. Postupně se k nim přidalo zdravotnictví, velkoobchod a maloobchod. Stále však šlo o větší firmy. To se změnilo až příchodem cloudu a popularity softwaru jako služby. Tehdy se stalo CRM dostupné i pro malé podniky. Online řešení poskytuje výhody jako dostupnost, bezpečnost a nízké provozní náklady. O všech výhodách online řešení si můžete více přečíst na našem webu.

V současnosti se CRM nejvíce soustředí na sociální sítě. Na různé integrace, jejichž prostřednictvím může firma získávat zpětnou vazbu. Popularitě se těší i automatický boty - jednoduché aplikace, které umí zodpovědět základní otázky od zákazníků.

Budoucnost CRM

Budoucnost těchto systémů vidíme v automatizaci a umělé inteligenci. Umíme si představit případ, kdy se zákazník označí určitým štítkem a podle tohoto štítku a předdefinovaných pravidel ho bude CRM zpracovávat. Za velmi blízkou budoucnost považujeme i oslovování zákazníků na základě jejich nákupů a chování. Takovou strategii již používají velké firmy. Pro menších podnikatelů jsou tyto řešení drahé a složité.

CRM