ERP systém nebo CRM? Zatímco ERP slouží ke komplexnímu plánování podnikových zdrojů, CRM tvoří z pohledu ERP pouze jeden modul. Je to samostatný systém, který obsahuje důležitá data o vašich současných i potenciálních zákaznících.

ERP systém zjednodušuje strategická rozhodnutí

ERP (Enterprise Resource Planning) v překladu znamená plánování podnikových zdrojů. Jednoduše řečeno, jde komplexní podnikový informační systém, který spravuje několik částí podniku - od účetnictví, přes personalistiku, správu důležitých dokumentů a řízení zásob až po marketing.

ERP systém můžeme chápat jako „rozum firmy“, který dnes využívají zejména střední a velké firmy. ERP jim zjednodušuje operativní i strategická rozhodnutí. Velmi dobře slouží i státní správě pro správu svých poboček a oddělení. Je také velmi oblíbený u manažerů, protože poskytuje okamžitý a podrobný reporting.

Ideální je, pokud firma využívá ERP systém na všechno. Tím se vyhne používání různých aplikací, nutnosti opakovaně zadávat některá data a náročnějšímu servisu i školení zaměstnanců.

Přestože je někdy náročné vyčíslit přínos ERP ve firmě, řada z nich po zavedení systému pro plánování podnikových zdrojů deklarovala, že mají konečně pořádek v datech a zaměstnancům se dělá efektivněji.

Porovnání výhod a nevýhod ERP

Jaká je budoucnost ERP?

Budoucnost ERP můžeme popsat dvěma slovy – umělá inteligence. Stejně jako každý moderní software, i ERP může využít nástrojů umělé inteligence k získávání nových informací. Může se postarat o to, aby byla práce se systémem jednodušší a intuitivnější. Dopomoci tomu mohou i integrace od jiných tvůrců softwaru. V konečném důsledku záleží vždy i na požadavcích zákazníků systému. Oni rozhodnou, co jim v systému chybí. V současnosti najdeme na trhu široký výběr ERP systémů od českých, slovenských i zahraničních firem. Výhodou je, že ERP software není vázán na určité odvětví.

K čemu slouží CRM firmám?

CRM systém (Customer Relationship Management) slouží ke správě vztahů se zákazníky. Používá jej každé call centrum a dnes už i menší a střední firmy. Z pohledu ERP tvoří CRM systém pouze jeden modul. Jedná se o samostatný systém, do kterého si ukládáte důležité informace o svých současných i potencionálních zákaznících.

Každý CRM systém obsahuje seznam partnerů s kontaktními údaji. Obyčejný seznam zákazníků však sám o sobě neposkytuje firmě mnoho informací. I proto je k nim třeba přiřadit co nejvíce dodatečných informací – například jaké výrobky nebo služby ve vaší firmě zakoupili, jaká byla jejich zpětná vazba, kdy u vás nakoupili a v jakém objemu. Je důležité, aby firmy udržovaly historii o těchto datech. Právě v tom spočívá skutečná hodnota CRM systému, který nabízí i FLOWii.

CRM vám nabízí historii aktivit s vašimi zákazníky

Je všeobecně známým faktem, že k opakovanému nákupu je jednodušší přesvědčit již existujícího zákazníka, než přesvědčovat zákazníka nového. CRM vám pomáhá efektivně prodávat a zvyšovat zisk. Obsahuje historii aktivit, u kterých máte v systému uvedeno, kdy a s jakým výsledkem vás kontaktoval váš zákazník.

Jaké výhody přináší CRM firmám?

  • Pořádek v datech o zákaznících
  • Připomínkování úkolů
  • Zvýšení prodejů
  • Zlepšení péče o zákazníky
  • Zpětná vazba o firmě nebo produktu

CRM systém firmě přináší spoustu benefitů

Podobně jako u ERP, budoucnost těchto systémů je v automatizaci a umělé inteligenci. Dnes jsme již svědky toho, jak lze oslovovat zákazníky na základě jejich nákupního chování. V systémech můžeme vyhodnocovat, o jaké produkty mají kteří zákazníci zájem, na co reagují nebo co je nejvíce upoutalo v našich newsletterech.

Počátky CRM sahají ještě do daleké minulosti, kdy nebyly počítače a vše se zaznamenávalo na papír. Poctivě se této činnosti věnovalo jen málo firem. Bylo to náročné, protože takový člověk musel mít smysl pro detail a bylo velmi snadné udělat chybu. Kromě toho nešlo o systém pro správu vztahů se zákazníky v pravém slova smyslu.

První CRM systémy vznikly podobně jako ERP po roce 1970. Šlo o systémy pro automatizaci prodeje. Kvůli šetření místa se začaly některé informace ukládat elektronicky. Příchod databázových systémů pomohl rozvoji celé škály softwaru. Výjimkou nebylo ani CRM.

Mezi průkopníky CRM patřily banky a pojišťovny

Za průkopníky v používání CRM systémů se považují banky a pojišťovny. Postupně se k nim přidalo zdravotnictví, velkoobchod a maloobchod. V minulosti šlo zejména o větší firmy. S příchodem cloudu a nárůstem popularity softwaru jako služby se však mnohé změnilo. CRM se stalo dostupným i pro malé podniky. Online CRM navíc poskytuje různé výhody jako dostupnost, bezpečnost a nízké provozní náklady. Mnohé CRM systémy se dnes soustředí i na sociální sítě a různé integrace, jejichž prostřednictvím mohou firmy získávat zpětnou vazbu. Popularitě se těší také automatické chatboty – jednoduché aplikace, které dokáží zodpovědět základní otázky od zákazníků.