Firmám není vždy jasné, jaký je rozdíl mezi systémem řízení vztahů se zákazníky (CRM) a systémem plánování podnikových zdrojů (ERP). Oba jsou si v mnohém podobné a vzájemně se doplňují, ale jejich základní funkce se liší. Jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi těmito řešeními a jaké benefity nabízejí?

Plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení vztahů se zákazníky (CRM) se používají ke zvýšení ziskovosti podniku. Jelikož jsou jejich základní funkce odlišné, je pro firmu důležité, aby je uměla správně aplikovat.

CRM versus ERP

Hlavní rozdíl je v tom, že zatímco řízení vztahů se zákazníky (CRM) pomáhá firmě ve vzájemné interakci se současnými a potenciálními zákazníky, plánování podnikových zdrojů (ERP) jí pomáhá integrovat finanční a provozní systémy do jedné databáze.

ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning, což v překladu znamená „plánování podnikových zdrojů“. Jedná se o softwarový program, který pomáhá firmě počínaje logistikou až po management. ERP systém je důležitý při řízení klíčových obchodních procesů jako jsou lidské zdroje, správa objednávek, účetnictví a další. I proto tento software slouží jako centralizovaný systém pro zefektivnění všech postupů organizace a tok informací.

Na druhé straně CRM, což je zkrácený výraz pro Customer Relationship Management, v překladu znamená „řízení vztahů se zákazníky“. Tento systém pracuje na zvýšení ziskovosti firmy tím, že se stará o její vyšší objem prodeje.

Jedná se o software, který pomáhá společnosti komunikovat se současnými i potenciálními spotřebiteli. CRM software tedy řídí zákaznický servis a automatizuje prodej. Cílem CRM je především uspokojit potenciální zákazníky, což umožňuje zvýšit prodej a celkovou výkonnost společnosti.

                             ERP                                           CRM
Softwarové řešení, které pomáhá 

organizaci řídit jejich obchodní procesy.

                 Software, který automatizuje komunikaci 

                 zákazníka s organizací.

ERP systém jsou více zaměřeny na růst

organizace a snižování nákladů.

                 CRM systém je zaměřen na zákaznické

                 vztahy s podnikem.

ERP pomáhá spojit funkce „back office“

jako účetnictví a operace, mzdy, výroba, 

distribuce, závazky a proces objednávek.

                 CRM pomáhá spojit funkce „front office“

                 do jedné databáze pro rychlejší přístup

                 a vylepšené služby zákazníkům.

Automatizuje každý obchodní proces.                  Důležitý pro týmy prodeje, marketingu a

                 zákaznické podpory.

  Co řídí ERP systém?

 • Centralizuje všechny funkce a operace podniku
 • Odstraňuje duplicitní záznamy a udržuje nejnovější a nejaktuálnější data na jediné platformě
 • Zvyšuje produktivitu zaměstnanců a podniků a škálovatelnost podniku – roste spolu s růstem vašeho podnikání
 • Zefektivňuje komunikaci mezi odděleními, týmy a společnostmi, poskytuje nástroje pro spolupráci a propojení s externími subjekty
 • Minimalizuje manuální úkoly a pomáhá šetřit čas, zdroje a náklady

Výhody ERP

 • Poskytuje obchodní informace, plánování a prognózy
 • Zjednodušuje procesy a pracovní postupy
 • vZvyšuje produktivitu a škálovatelnost
 • Zlepšuje spolupráci
 • Snižuje lidské pochybení

Pro koho je ERP určeno?

ERP systém prakticky může zavést každý podnik bez ohledu na svou velikost nebo rozsah. Specializované podniky mohou využít specializované moduly nebo požádat o přizpůsobení ERP tak, aby vyhovovaly jejich individuálním potřebám.

Co řídí CRM software?

 • Řídí interakci mezi společností a zákazníkem
 • Shromažďuje údaje o zákaznících z předchozích interakcí, sociálních médií a různých digitálních zdrojů
 • Integruje s dalšími nástroji, jako jsou SCM a ERP
 • Vytváří a nabízí přehledy a zprávy v reálném čase

Výhody CRM

 • Pomáhá zvyšovat prodej a vést konverze
 • Zlepšuje spokojenost zákazníků
 • Segmentuje zákazníky na základě priority
 • Spravuje věrnostní programy
 • Poskytuje zákaznickou podporu

Pro koho je CRM určeno?

CRM mohou využívat firmy založené na modelech B2B i B2C. Bez ohledu na to, zda se jedná o malý podnik, středně velkou firmu nebo korporát, CRM systém může společnosti pomoci s řízením vztahů se zákazníky na vysoké úrovni integrity.

Potřebujete oba systémy?

CRM systém řídí prodej a ERP systém zase zefektivňuje obchodní operace s cílem snížit celkové náklady. Zatímco systémy mohou mít určité podobnosti, jako například schopnost obou zvýšit efektivitu a ziskovost podnikání, ani jeden nemůže být použit namísto druhého. Zavedení obou systémů však může být pro vaši společnost přínosem a ještě více zkvalitnit fungování vaší společnosti.

Rozhodněte se pro integrovaný systém

Systém ERP s integrovanými schopnostmi CRM poskytuje optimální efektivitu pro podniky. Je to jako práce se dvěma extra velkými obrazovkami: spojením těchto dvou programů získáte 360stupňový pohled na vaši společnost. Získáte tak úplný přehled o vašem podnikání, ať už jde o prodejní čísla nebo finanční situaci.

Usnadněte si podnikání a zaveďte ve své firmě používání softwarových řešení od Flowii. FLOWii ERP poskytuje přehlednou databázi kontaktů s propojením na CRM. Získáváte s ním přehledný all in one erp systém, který spojuje více řešení do jednoho funkčního celku.

Ještě stále váháte, nebo máte nějaké dotazy? Kontaktuje zákaznický tým FLOWii, který vám poskytne potřebné informace nebo konzultací, jak si procesy ve firmě zorganizovat ještě lépe.

Lucia Baníková