Septembrové novinky prinášajú dve vylepšenia, ktoré majú zásadný vplyv na rýchlosť, načítavanie dát a stabilitu aplikácie FLOWii.

Prvou zmenou je prechod na nový výkonnejší server. Druhou novinkou je optimalizácia "kódu" aplikácie FLOWii, ktorej výsledkom je rýchlejšie načítavanie dát ako aj samotné otváranie formulárov. Zmenu rýchlosti pocítia najmä zákazníci, ktorí pracujú s desiatkami, až stovkami tisíc záznamov v jednej evidencii (napr. evidencia Zákazky, Obchodné prípady, Partneri, a pod.).

Veríme, že vás tieto vylepšenia potešili. Aktuálne pracujeme na dokončení redizajnu webovej aplikácie, ako aj na ďalších drobných vylepšeniach.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂