Zodpovedný za zákazku

V evidencii Fakturácia pribudol nový filter s názvom Zodpovedný za zákazku. Pomocou nového filtra môžete filtrovať faktúry podľa zodpovednej osoby v zákazkách.

Postup aktivácie filtra:

  1. Kliknite na Prispôsobiť filtre
  2. Vyberte filter Zodpovedný za zákazku

Export faktúr do Money S3

Faktúry z FLOWii je možné exportovať do XML formátu, ktorý je potrebné prekonvertovať do ekonomického systému Money S3. Viac o novom konvertore sa dozviete tu: export do Money S3.