Zmena zobrazovania adries na dokladoch

V novembrovej aktualizácii sme upravili zobrazovanie korešpondenčnej a dodacej adresy na doklade. Zároveň sme doplnili možnosť zobrazenia kontaktnej osoby na doklade pri korešpondenčnej adrese. Ku kontaktnej osobe môžete odteraz pridať poznámku a telefónne číslo.

Náhľad č. 1 - Nastavenie korešpondenčnej adresy na doklade

Náhľad č. 2 - Nastavenie korešpondenčnej adresy a kontaktnej osoby na doklade

Náhľad č. 3 - Zobrazenie kontaktnej osoby na doklade v PDF

Opravy a vylepšenia

  • Úlohy -> V úlohách vo funkcii "Úloha čaká na" je opravené vyhľadávanie úloh.
  • Strediská -> Opravené zobrazovanie dát z nepovolených stredísk.
  • FTP -> Aktualizovali sme službu nahrávania súborov na FTP server a odstránili chybu, ktorá v niektorých prípadoch nedovolovaľa nahrať súbory na vlastný FTP server.
  • Udalosti -> Filter Partner je opravený.