Čo je to SEPA platba, ako ju vytvoriť pomocou FLOWii a naimportovať do vašej banky

SEPA platba je bezhotovostná platba v eurách realizovaná v rámci krajín, ktoré patria do oblasti SEPA. Na účet príjemcu je táto platba pripísaná nasledujúci pracovný deň po odoslaní platby z vášho účtu. Či takúto platbu v eurách pošlete v rámci Slovenska alebo napríklad do Nemecka alebo Českej republiky, platia pre ne rovnaké podmienky aj poplatky. Patria sem jednorazové platby, ako aj pravidelné platby ako trvalé príkazy či inkasá.

SEPA platobný príkaz môžete vytvoriť už aj priamo vo FLOWii. Stačí si vyfiltrovať neuhradené prijaté faktúry a následne kliknúť na Export SEPA platobného príkazu. FLOWii vytvorí XML súbor, ktorý jednoducho naimportujete do internet bankingu, kde sa vám všetky platobné informácie k prijatým faktúram automaticky nahrajú.

Výhodou tejto novej funkcie je najmä to, že platby do internet bankingu nahrávate hromadne, pričom šetríte nielen váš čas ale aj znižujete riziko chýb.

Fulltextové vyhľadávanie dokladov pri manuálnom párovaní platieb

V evidencii Financie sme upravili fulltextové vyhľadávanie faktúr pri manuálnom párovaní platieb s dokladmi. Táto úprava bola nevyhnutná pre zrýchlenie načítavania dát. Do fulltextového vyhľadávača po novom zadáte číslo dokladu a príjem alebo výdaj spárujete.

Zrýchlenie načítavania nástenky

Zrýchlili sme načítavanie nástenky. Túto zmenu pocítia najmä takí používatelia, ktorí majú vo FLOWii desiatky tisíc záznamov. Na rýchlosť nástenky už nemá vplyv väčšie množstvo záznamov, vždy sa vám bude načítavať príjemne rýchlo.

Rozšírenie API dokumentácie 

Prístup k informáciam vo FLOWii sme znovu rozšírili. V API dokumentácii nájdete prístup k evidencii Financie (príjmy a výdavky), a taktiež prístup k prílohám v evidencii Tovary a služby.