Septembrové novinky so sebou prinášajú viacero vylepšení. Znovu sme sa snažili počúvať našich zákazníkov, pretože sme zapracovali všetko to, čo bolo v našich silách 🙂

Obsah noviniek

 1. Oficiálne sme spustili WooCommerce plugin - prepojenie FLOWii s vlastným eshopom.
 2. Prehľady vo fakturácii rozšírené o nový filter na vlastné dodávateľské firmy.
 3. Možnosť vytlačiť nový typ dokladu - Potvrdená objednávka.
 4. Export prijatých faktúr a objednávok do účtovného programu Pohoda.
 5. Možnosť nastavenia vlastných vzorcov na výpočet množstva na skladových dokladoch.
 6. Vzorové zákazky je možné založiť s už dokončenou úlohou.
 7. Pri importe faktúr do FLOWii je možné faktúru rozdeliť na viacero zákaziek.
 8. Do voliteľných polí typu text je možné vložiť hypertextový odkaz.
 9. Správy v zákazkách je možné používať v náhľade zákazky.
 10. Zobrazenie čísla zákazky pri práci so zákazkou.
 11. Export partnerov a obchodných prípadov do formátu XML.

Oficiálne sme spustili WooCommerce plugin - prejenie FLOWii s vlastným eshopom.

WooCommerce FLOWii Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a internetovou aplikáciou FLOWii. Jednosmerne z WooCommerce do FLOWii sú importované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch.

Kompletný návod ako prepojiť FLOWii s e-shopom WooCommerce nájdete tu - návod. Taktiež sme pre vás pripravili aj videonávody, ktoré nájdete tu - youtube.

Prehľady vo fakturácii rozšírené o nový filter na vlastné dodávateľské firmy.

Máte vo FLOWii viacero vašich vlastných dodávateľských firiem? Vďaka novému filtru v prehľadoch fakturácie si môžete zobraziť sumárny grafický prehľad hodnôt dokladov na konkrétnu dodávateľskú firmu.

Možnosť vytlačiť nový typ dokladu - Potvrdená objednávka.

Potrebujete zákazníkovi vytlačiť alebo zaslať potvrdenú objednávku? Postačuje zmeniť stav prijatej objednávky na schválená a následne dať objednávku vytlačiť alebo zaslať emailom. Názov objednávky sa zmení na Potvrdená objednávka.

Export prijatých faktúr a objednávok do účtovného programu Pohoda.

Pracujete v programe Pohoda a zároveň si evidujete prijaté faktúry a objednávky vo FLOWii? Pomocou nového exportu vo FLOWii si môžete jednoducho vyexportovať prijaté faktúry, prijaté a vydané objednávky do .xml súboru a následne tento súbor importovať do účtovného programu Pohoda. Túto funkciu sme zapracovali aj do API. Exporty a importy môžete realizovať manuálne, alebo si celý proces automatizujte online.

Možnosť nastavenia vlastných vzorcov na výpočet množstva na skladových dokladoch.

Vyrábate a následne predávate tovar, ktorého množstvo potrebujete vypočítať na základe zadaných parametrov? Nastavte si vlastné vzorce na výpočet množstva tovaru a zjednodušte si vystavovanie skladových dokladov.

Pre lepšie pochopenie načrtneme jednoduchý príklad.

Vyrábate a režete mramorové dosky. Jednotková cena mramorovej dosky je 500 EUR. Zákazník si od vás objedná mramorovú dosku v rozmeroch: dĺžka 6 000 mm a šírka 2000 mm. Pri vytváraní skladovej výdajky alebo skladovej príjemky postačuje zadať rozmery, ktoré si váš zákazník objednáva a FLOWii vo vystavenom doklade automaticky prepočíta rozmer mramorovej dosky na množstevnú jednotku, v tomto prípade m2. Výhodou je, že nemusíte množstvo tovaru prepočítavať manuálne. Vyhnete sa tak prípadným nepresnostiam.

Ako vytvoriť vlastný vzorec na tovare?

Postup: Prejdite do evidencie Tovary a služby -> kliknite na existujúci tovar alebo vytvorte nový tovar kliknutím na znamienko „+ Nový tovar, služba“ -> kliknite na znamienko „+“ v časti Vzorec -> zadajte parametre vzorca.

Názov vzorca sme v uvedenom príklade zvolili Plocha mramor, pričom premenné pri výpočte budú dĺžka a šírka mramoru v milimetroch. Zadáme funkciu/vzorec (a*b)/1000000.

Ako prepočítať množstvo tovaru podľa vzorca na doklade?

Postup: Prejdite do evidencie Sklad -> kliknite na „+ Nový doklad“ -> vyplňte fakturačné údaje -> kliknite na „+ Pridať položku“ -> kliknite na „Vypočítať“ -> zadajte parametre a potvrďte tlačidlom OK.

Vzorové zákazky je možné založiť s už dokončenou úlohou.

Vzorové zákazky bolo možné zakladať len s úlohami, ktoré boli v stave čaká. Sprístupnili sme možnosť založiť vzorové zákazky s úlohami, ktoré sú v stave dokončené.

Pri importe faktúr do FLOWii je možné faktúry rozdeliť na viacero zákaziek.

Import dokladov do FLOWii sme rozšírili o možnosť rozdelenia hodnoty dokladu na viacero zákaziek. Vďaka tejto funkcionalite si môžete pri importe rozdeliť faktúru v hodnote napríklad 1000 EUR na viacero zákaziek nasledovne: zákazka 1 = 500 EUR, zákazka 2 = 300 EUR, zákazka 3 = 200 EUR. Po úspešnom importe faktúr sa jednotlivé sumy zobrazia na konkrétnych zákazkach na záložke Financie.

Postup:

 1. V evidencii Fakturácia kliknite na ikonku Viac -> Import dokladov -> Uložte si do počítača tabuľku v exceli.
 2. Vyplňte tabuľku v exceli podľa inštrukcií a následne dáta importujte do FLOWii.

Do voliteľných polí typu text si môžete vložiť hypertextový odkaz.

Máte nastavené vlastné voliteľné polia vo FLOWii? Voliteľné polia môžete využiť v prípade, ak potrebujete v partneroch, obchodných prípadoch, zákazkách alebo úlohách evidovať údaj, na ktorý nie je v týchto evidenciách vytvorené pole. Jednoducho si vlastné pole navrhnete, vyberiete si formát a názov. Na záver tohto kroku si zvolíte, či potrebujete voliteľné pole zobraziť v exportoch, stĺpcoch a filtroch. Evidencie sa touto funkciou stávajú oveľa flexibilnejšie, pretože si ich môžete nastaviť podľa vlastných predstáv.

Vo FLOWii pribudla možnosť vloženia webovej adresy do voliteľného pola s aktívnym preklikom. Do voliteľného pola typu text postačuje zadať adresu webovej stránky a hypertextový odkaz sa vytvorí automaticky. Ako príklad sme vytvorili voliteľné pole v evidencii Partneri s názvom "Webstránka". Toto voliteľné pole sme si dali zobraziť v stĺpcoch. Webové stránky partnerov máme ihneď k nahliadnutiu a môžeme si ich jedným kliknutím aj zobraziť.

Správy v zákazkách je možné používať v náhľade zákazky.

Správy v zákazke môžete sledovať, prijímať a odosielať priamo z náhľadu zákazky na pravej strane obrazovky. Táto úprava vám taktiež pomôže rýchlejšie nahliadať do správ v jednotlivých zákazkách, pretože si nebudete musieť každú zákazku otvárať zvlášť.

Zobrazenie čísla zákazky pri práci so zákazkou.

Drobné ale pre niektoré firmy dôležité vylepšenie, ktoré umožňuje zobrazovať číslo zákazky pri samotnej práci so zákazkou. Číslo zákazky sa vám v hlavičke zobrazí vždy, bez ohladu na to, na ktorej záložke sa aktuálne nachádzate.

Export partnerov a obchodných prípadov do XML

Aktuálne je možné partnerov a obchodné prípady vyexportovať do Excelu a XML. Novinkou je práve export do XML, ktorý sme zakomponovali aj do API (partneri, obchodné prípady).

Oprava drobných chýb

Vo FLOWii sme okrem viacerých vylepšení opravili niekoľko drobných chýb. Venovali sme sa optimalizácii aplikácie a bezpečnostným úpravám.

Ďakujeme za vašu dôveru 🙂 a nezabudnite nás sledovať na Facebooku a Instagrame.

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.