Septembrová aktualizácia so sebou prináša niekoľko drobných vylepšení v evidencii zákaziek, financiách a fakturácii.

Import partnerov vrátane voliteľných polí

Import partnerov sme rozšírili o možnosť importu dát do Vami vytvorených voliteľných polí. V prípade, že ste si vytvorili vlastné voliteľné polia v partneroch a potrebujete importovať množstvo dát, FLOWii Vám to vďaka najnovšej aktualizácii umožňuje.

Postup importu partnerov s voliteľnými poliami

1. Otvorte si evidenciu Partneri - Viac - Import z excelu.

2. Stiahnite si súbor do počítača a vyplňte údaje, ktoré potrebujete naimportovať. V prípade, že importujete dáta do voliteľných polí bude potrebné pridať do súboru nové stĺpce s názvom voliteľných polí. Názov voliteľného poľa musí byť rovnaký ako je vo FLOWii.

Nový filter v zákazkách

Nový filter v zákazkách umožňuje rozsiahlejšie možnosti filtrovania zákaziek podľa príjmov a výdavkov. Môžete si vyfiltrovať napríklad zákazky, v ktorých sú pridelené alebo nepridelené príjmy a výdavky.

Postup aktivácie a zobrazenia filtra

Otvorte si Filtre v ľavej časti obrazovky - Prispôsobiť filtre - označte filter Príjem a Výdavok - potvrďte OK.

Nový filter vo fakturácii

Nový filter vo fakturácii umožňuje zobraziť doklady podľa stavu zákaziek. Potrebujete zobraziť faktúry po splatnosti, ktoré sú pridelené k dokončeným zákazkám? Nový filter Vám to umožní.

Postup aktivácie a zobrazenia filtra

Otvorte si Filtre v ľavej časti obrazovky - Prispôsobiť filtre - označte filter Stav zákazky - potvrďte OK.

Nový filter vo financiách

Upravili sme filter týkajúci sa stredísk. V prípade, že si zvolíte stredisko, ktoré má vytvorené podstrediská, tak Vám FLOWii zobrazí všetky financie strediska ako aj jeho podstredísk naraz.

Rozšírenie sumáru a stĺpcov v zákazkách

Sumár v zákazkách sme rozšírili o výpočet nákladov a výnosov. Zároveň sme pridali možnosť aktivácie nových stĺpcov - náklady a výnosy.

Ďakujeme za Vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.