Rozšírenie exportu dokladov do xls 

V exporte dokladov do xls nájdete nový stĺpec s názvom Stredisko. Do stĺpca sa exportuje názov strediska, ku ktorému je doklad pridelený.

Export kontaktov z hromadného emailu

Z každého odoslaného hromadného emailu je odteraz možné vyexportovať zoznam kontaktov, ktorým bol hromadný email odoslaný. V exporte nájdete emailovú adresu prijímateľa, stav (doručený, nedoručený, otvorený, ...), meno, priezvisko, názov partnera, dátum a kliknutia na odkazy.

Hodnota naskladneného a vyskladneného tovaru v zákazke

Sumár v zákazke na záložke Doklady sme rozšírili o hodnotu naskladneného a vyskladneného tovaru. Sumár sa zobrazuje len používateľom, ktorí majú aktivované riešenie Sklad.

Rozšírenie API dokumentácie

API dokumentáciu sme rozšírili o možnosť priradenia dokladu (faktúra, objednávka, ponuka, ...) k zákazke. Odkaz na vytvorenie dokladu prostredníctvom API nájdete tu - FLOWii API.

Zmena v licencii FLEXii

V licencii FLEXii nebolo doposiaľ možné deaktivovať riešenie Fakturácia. Napríklad, ak ste používali vo FLOWii len dochádzku, nebolo možné fakturáciu v licencii vypnúť. Tento nedostatok sme odstránili aby ste mali väčšiu voľnosť pri nastavovaní riešení v licencii.

Rozšírenie WooCommerce doplnku

WooCommerce konektor sme rozšírili o novú funkciu - priradenie dokladu k zákazke. Odteraz už nemusíte manuálne priraďovať a párovať doklady k zákazkám. Systém spraví tento krok za vás.

Okrem vyššie spomenutých vylepšení sme aktualizovali aj mobilnú aplikáciu a venovali sa optimalizácii webovej aplikácie pre jej plynulejší chod. Aktuálne dokončujeme dlhoočakávanú funkciu SMTP a čoskoro sa môžete tešiť aj na modernejší dizajn webovej aplikácie.