Poznámka k intervalu na úlohe

Pracujete s úlohami vo FLOWii a evidujete si aj odpracovaný čas? K jednotlivým časovým intervalom si odteraz môžete zapisovať vlastné poznámka. Pri každom časovom intervale pribudla nová funkcia vlastnej poznámky. Poznámka môže mať 150 znakov.

Rozšírenie exportu partnerov

V exporte partnerov do excelu pribudli dva nové stĺpce ku kontaktným osobám partnera. Jedná sa o stĺpec Kontakt 1 - Titul a Kontakt 1 - Titul za menom. V exporte po novom nájdete titul pred menom a titul za menom kontaktnej osoby.