Rozšírili sme možnosti plánovania úloh vo FLOWii. Realizáciu úlohy, alebo realizáciu činnosti na úlohe si odteraz môžete naplánovať na konkrétny dátum a čas.

V úlohe aktuálne nájdete tri dátumy:

  1. Termín - je to termín úlohy (deadline), do ktorého musí byť úloha úplne dokončená.
  2. Plánovaný začiatok - dátum a čas plánovaného začiatku realizácie úlohy.
  3. Plánovaný koniec - dátum a čas plánovaného konca realizácie úlohy.

Náhľad č. 1 - Zobrazenie plánovaného začiatku a konca realizácie úlohy, ak je na úlohe 1 zodpovedný

Náhľad č. 2 - Zobrazenie plánovaného začiatku a konca realizácie úlohy, ak je na úlohe viacero zodpovedných


Prenos dátumu a času do Google kalendára

Termín, plánovaný začiatok a plánovaný koniec úlohy sa prenáša do Google kalendára.

Prenos dát funguje nasledovne:

  • Ak sú na úlohe vyplnené všetky tri termíny, do Google kalendára sa prenesie len Termín (deadline) úlohy.
  • Ak je na úlohe vyplnený len Plánovaný začiatok a Plánovaný koniec, do Google kalendára sa prenesie termín Plánovaného začiatku a Plánovaného konca.

Nové stĺpce a filtre v evidencii Úlohy

Dátum a čas plánovaného začiatku a plánovaného konca úlohy je možné filtrovať a zobrazovať v stĺpcoch v evidencii Úlohy. Filter a nové stĺpce je potrebné aktivovať.

Export dát do excelu

Export úloh do excelu sme rozšírili o nové stĺpce. Konkrétne sme do exportu pridali stĺpec Plánovaný začiatok a Plánovaný koniec.