Skladová evidencia vo FLOWii

Sklad a skladová evidencia bola požiadavkou viacerých zákazníkov už dlhší čas. Práve preto veríme, že vás nové riešenie poteší. Online sklad vo FLOWii sa budeme snažiť dlhodobo vylepšovať aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu našich zákazníkov. Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne rozsiahlu problematiku sme pre vás vytvorili online príručku s kompletným návodom ako sklad vo FLOWii používať. Online príručku nájdete tu - návod ako používať sklad vo FLOWii.

Kontaktné osoby na zákazke

Potrebujete si zaevidovať konkrétne kontaktné osoby k zákazke? Najnovšie vylepšenie vo FLOWii to umožňuje. Kontaktnú osobu k zákazke môžete vybrať z kontaktných osôb partnera alebo kontaktnú osobu jednoducho vytvoríte.

Obrázok č. 1 - Pridanie kontaktnej osoby v zákazke.

Obrázok č. 2 - Výber kontaktnej osoby v zákazke.

Obrázok č. 3 - Náhľad kontaktných osôb v zákazke.

Lepší prehľad o financiách v evidencii zákaziek

Pre lepší prehľad financií v zákazkách sme pridali nové stĺpce znázorňujúce celkovo uhradené výdavky na zákazku a celkovú hodnotu vydaných objednávok na zákazku.

Zrýchlenie načítavania dát

Zrýchlenie načítavania dát vo FLOWii sa týka najmä tých firiem, ktoré používajú pri práci s FLOWii strediská. Najnovšia aktualizácia priniesla násobné zrýchlenie.

Nový filter v používateľoch

V evidencii používateľov sme pridali nový filter pomocou ktorého zistíte rozdelenie používateľov na jednolivých strediskách. Na jedno kliknutie napríklad zistíte akí zamestnanci sú priradení k stredisku Bratislava, Nitra alebo Košice. Názov strediska samozrejme závisí od nastavenia vášho konta.

Vlastné poznámky k činnostiam na úlohe

Pracujete s úlohami, ktoré majú viacerých zodpovedných? Každý zodpovedný si k svojej vlastnej činnosti môže zapísať poznámku.