Je pre nás dôležité, aby bol FLOWii pomocníkom každého z vás. V najnovšej aktualizácii sme pripravili viacero vylepšení.

Vlastné stavy k zákazkám

V zákazkách ste boli doteraz zvyknutí na preddefinované stavy – čaká, prebieha, dokončená a zrušená. Odteraz si k zákazkám môžete nastaviť vlastné stavy. Funkciu využijú najmä firmy, ktoré potrebujú evidovať k zákazkám niekoľko odlišných stavov. Jednotlivé stavy je možné nastaviť priamo v nastaveniach.

Stavy k zákazkám môžu byť napríklad: čaká, výroba, schvaľovanie, odovzdanie, dokončená.

Stavy zákaziek

Export do účtovného programu POHODA

Odteraz je možné všetky faktúry exportovať už aj do účtovného programu POHODA. Účtovníčke tak ušetríte množstvo času s nahrávaním faktúr.

Export do účtovného programu POHODA

Obrázky v cenovej ponuke

Cenová ponuka je dôležitým dokumentom pri nadväzovaní novej spolupráce. Má pôsobiť seriózne, zrozumiteľne a mala by poskytnúť všetky potrebné informácie, ktorými sú napríklad aj obrázky k ponúkaným produktom. Ku každej položke si môžete pridať obrázok, ktorý sa zobrazí aj na cenovej ponuke. Obrázky si môžete pripojiť aj ku každej položke v cenníku.

Pridanie obrázku k tovaru alebo službe v cenníku

Pridanie obrázku k tovaru alebo službe

Náhľad obrázkov v cenovej ponuke

Náhľad obrázkov v cenovej ponuke

Import partnerov - vylepšenie

Pri importovaní partnerov do FLOWii pomocou excelu, vám systém existujúce záznamy aktualizuje alebo doplní. To znamená, že si môžete importovať do FLOWii napr. 100 nových partnerov a v prípade, ak niektorí z nich už sú importovaní, tak ich FLOWii aktualizuje, alebo doplní.

Import partnerov z Excelu

Notifikácia na úlohy a udalosti - vylepšenie

Rozšírili sme informácie pri notifikácii o pridanej úlohe alebo udalosti. Odteraz sa vám zobrazí aj názov zákazky a obchodný prípad, ku ktorému bola úloha alebo udalosť vytvorená.

Notifikácia na úlohy a udalosti

Pri pridávaní úhrady k faktúre môžete príjem rozdeliť na viacero stredísk

Pri úhrade faktúr alebo iného dokladu môžete príjem rozdeliť na strediská podľa potreby.

Úhrady k faktúre môžete príjem rozdeliť

Kontrola zaslania hromadného emailu na duplicitné kontakty

V prípade väčšej databázy partnerov sa vám môže stať, že niektorých partnerov máte v systéme zadaných viackrát. Vytvárajú sa tak duplicitné e-mailové adresy a pri odosielaní hromadných e-mailov obdrží váš zákazník jeden e-mail viackrát. Odteraz pri odosielaní hromadných e-mailov FLOWii neodošle duplicitne žiadny e-mail na tú istú adresu.

Kontrola zaslania hromadného emailu

Migrácia dátového servera na nový server

Počet používateľov vo FLOWii neustále rastie a stúpajú nároky na výkon servera. Z toho dôvodu sme sa rozhodli posilniť a stabilizovať výkon FLOWii.

Nový web

Spustili sme novú web stránku na ktorej sme pracovali niekoľko mesiacov. Veríme, že sa vám páči, je prehľadnejšia a dozviete sa na nej viacej informácii. V krátkej dobe náš web znovu vylepšíme.

Pôjde nám to rýchlejšie, pretože rozširujeme tím

Náš tím sme rozšírili o ďalšieho programátora a plánujeme ho rozširovať v krátkej budúcnosti znovu. Záleží nám, aby sme zapracovávali vaše námety kvalitne a zároveň v krátkom čaše.

A aby sme nezabudli, vyvíjame mobilnú aplikáciu a veríme, že v najbližších mesiacoch budete mať vo vlastnom mobile hmatateľný výsledok.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂 !