VO FLOWii sme pre vás znova pripravili pár vylepšení, aby pre vás bola evidencia dokumentov a práca so systémom jednoduchšia.

Export zobrazených stĺpcov

Nový typ exportov do Excelu vám odteraz umožňuje vytvoriť export dát zo zobrazených stĺpcov v konkrétnej evidencii. Ak napríklad máte v evidencii Fakturácia zapnuté stĺpce s názvom Splatnosť, Číslo, Stav, Partner, Celkom bez DPH, Zostáva uhradiť, Variabilný symbol, FLOWii vám vyexportuje iba dáta z týchto stĺpcov.

Zobrazenie čísla a názvu zákazky na doklade

Pri exporte dokladu do PDF (napríklad faktúra) si odteraz môžete zvoliť, či chcete na tlačenom dokumente zobraziť číslo zákazky a/alebo názov zákazky.

Zobrazenie čísla zákazky pri práci so záznamom

Párujete doklad so zákazkou? Pre zlepšenie prehľadnosti sme k názvu zákazky zapracovali zobrazenie čísla zákazky. Funkcia zobrazenia čísla zákazky je rozšírená naprieč všetkými formulármi, v ktorých sa nachádza pole Zákazka. Napríklad pri vytváraní a editácii úlohy, udalosti, príjmy/výdavky, obchodného prípadu, alebo akéhokoľvek dokladu v evidencii fakturácia a sklad. Ako príklad nižšie uvádzame zobrazenie čísla zákazky pri editácii faktúry.

Zobrazenie informácie o čísle preddavkovej faktúry na ostrej faktúre 

Po vystavení ostrej faktúry z preddavkovej faktúry sa odteraz do ostrej faktúry prenesie aj číslo preddavkovej faktúry, z ktorej bola vytvorená. Zároveň sa číslo preddavkovej faktúry prenáša do XML exportu do ekonomického systému Pohoda.

Nový stĺpec v evidencii Úlohy

Pracujete s úlohami a zákazkami zároveň? V evidencii úlohy si odteraz môžete aktivovať nový stĺpec Termín zákazky.

Rozšírenie API - možnosť exportu stavu na sklade

V našej API dokumentácii nájdete novú funkciu, vďaka ktorej je možné vytvoriť export stavu na sklade do excelu. Jedná sa o funkciu, ktorú nájdete aj vo webovej aplikácii v evidencii Sklad -> Export -> Stav na sklade.