Rozšírenie filtra v evidencii Zákazky

V evidencii Zákazky sme rozšírili funkcie filtra "Fakturácia". Vďaka rozšírenému filtru si môžete vyfiltrovať všetky vyfakturované zákazky za konkrétne obdobie. Napríklad vyfakturované zákazky za posledný mesiac.

Zvolte filter Fakturácia -> Fakturované a vyberte konkrétne obdobie (napr. aktuálny deň, týždeň, mesiac alebo konkrétny dátum).